Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Aliance pro lepší ochranu nezletilých osob na internetu (skončila v roce 2023)

***Úsilí v rámci aliance o lepší ochranu nezletilých osob na internetu skončilo.***

Informace o kodexu chování týkajícím se průmyslového vzoru přiměřeného věku nalezneteve zvláštnískupině pro kodex chování EU týkající se průmyslového vzoru přiměřeného věku.  

 

**********************************************

Aliance pro lepší ochranu nezletilých na internetu je samoregulační iniciativa, jejímž cílem je zlepšit on-line prostředí pro děti a mladé lidi.

Přední společnosti působící v oblasti IKT a sdělovacích prostředků, nevládní organizace a UNICEF oficiálně zahájily Den bezpečnějšího internetu 2017, který vychází z předchozích iniciativ.

Dotčené společnosti se zabývají stávajícími a vznikajícími riziky, kterým děti a mladí lidé čelí on-line, včetně:

 • škodlivý obsah (např. násilný nebo sexuálně vykořisťující obsah)
 • škodlivé chování (např. kyberšikana)
 • škodlivý kontakt (např. sexuální vydírání)

Rámec iniciativy je stanoven v prohlášení o účelu aliance (.pdf), které zavádí 9 opatření v rámci tří hlavních oblastí:

 1. posílení postavení uživatelů
 2. posílená spolupráce
 3. zvyšování informovanosti

Zmocnění uživatelů

 • určení a podpora osvědčených postupů pro sdělování postupů v oblasti ochrany údajů;
 • poskytování přístupných a spolehlivých nástrojů, které se snadno používají a které případně poskytují zpětnou vazbu a oznámení;
 • Podpora informovanosti uživatelů a využívání informací a nástrojů, které mohou pomoci zajistit jejich bezpečnost na internetu. To zahrnuje naučit je jejich odpovědnost a povinnost chovat se zodpovědně a s respektem k ostatním on-line. To zase posiluje důvěru a posiluje postavení nezletilých osob v digitální oblasti;
 • podpora používání klasifikace obsahu tam, kde je to vhodné;
 • Podpora informovanosti a používání nástrojů rodičovské kontroly.

Posílená spolupráce

 • zintenzivnění spolupráce s dalšími stranami, jako jsou organizace pro bezpečnost dětí, vlády, vzdělávací služby a donucovací orgány, s cílem posílit sdílení osvědčených postupů;
 • Identifikovat vznikající vývoj v oblasti technologií, jako jsou připojená zařízení, a s podporou Komise spolupracovat s dalšími stranami, které rovněž hrají úlohu při podpoře bezpečnosti dětí na internetu.

Zvyšování povědomí

 • podpora rozvoje osvětových kampaní o bezpečnosti na internetu, posílení digitálních dovedností a mediální gramotnosti prostřednictvím ad hoc i probíhajících iniciativ;
 • Podpora přístupu dětí k rozmanitému on-line obsahu, názorům, informacím a znalostem.

Kromě schválení prohlášení o účelu přijaly signatářské společnosti individuální závazky v souladu se svou podnikatelskou činností. V listopadu 2020 se TikTok připojil k alianci a předložil své závazky (.pdf).

Členové aliance

Aliance pokrývá celý hodnotový řetězec od předních ICT a mediálních společností až po nevládní organizace, včetně:

Signatáři společnosti

ASKfm, BT Group, Deutsche Telekom, Disney, Facebook, Google, KPN, The LEGO Group, Liberty Global, Microsoft, Orange, Rovio, Samsung Electronics, Sky, Snap, Spotify, Sulake, Super RTL/Mediengruppe RTL Deutschland, TikTok, TIM (Telecom Italia), Telefónica, Telenor, Telia Company, Twitter, Vivendi, Vodafone.

Přidružení členové

Child Helpline International, COFACE, eNACSO, EUN Partnership, FFTelecoms, FOSI, Foundation T.I.M. (Against Internet Misconduct), FSM, GSMA, ICT Coalition, NICAM, Toy Industries of Europe, UNICEF.

Politika členství (.pdf) uvádí, že tato mnohostranná platforma je otevřena novým členům.

Zpráva o nezávislém hodnocení

Aliance souhlasila s nezávislým a transparentním přezkumem 18 měsíců po jeho zahájení. U příležitosti Dne bezpečnějšího internetu 2019 byla zveřejněna zpráva o nezávislém hodnocení Aliance pro lepší ochranu nezletilých osob na internetu.

Hodnocení posuzovalo, jak je aliance prováděna, její celkový dopad a relevanci a účinnost opatření, která dosud přijala. Dalším z jeho cílů bylo identifikovat silné stránky a nedostatky. Studie, která obsahuje doporučení týkající se budoucí činnosti aliance, je cenným zdrojem informací pro všechny potenciální nové členy, kteří se k iniciativě připojí a kteří se budou moci poučit ze zjištěných úspěchů a osvědčených postupů.

Zasedání

Členové aliance se pravidelně setkávají tváří v tvář:

1. Jednání dne 30. dubna 2019 s cílem projednat a dohodnout další postup iniciativy po zveřejnění zprávy o nezávislém hodnocení „Aliance pro lepší ochranu nezletilých osob na internetu“.

Pořad jednání (.pdf) 

Prezentace:

2. Jednání dne 14. října 2019 s cílem zhodnotit evropskou strategii pro internet lépe uzpůsobený dětem a podělit se o nejnovější vývoj a osvědčené postupy mezi členy.

Pořad jednání (.pdf)

Prezentace:

3. Zasedání dne 27. května 2020 s cílem vyměňovat si informace o nejnovějším vývoji, zopakovat úlohu různých zúčastněných stran při vytváření bezpečného a lepšího on-line prostředí, zejména za současných okolností souvisejících s onemocněním COVID-19, a projednat další kroky v rámci závazku mládeže týkajícího se lepšího internetu.

Pořad jednání (.pdf)

Prezentace:

4. Schůze konaná dne 23. října 2020 za účelem výměny informací o nejnovějším vývoji a za účelem informování skupiny o pokroku při plnění závazku mládeže týkajícího se lepšího internetu.

Pořad jednání (.pdf)

Prezentace:

5. Jednání dne 29. června 2021 za účelem výměny informací o nejnovějším vývoji, jako jsou návrhy Komise: o umělé inteligenci a o rámci pro evropskou digitální identitu. Byla také představena koncepce iniciativy Better Internet for Kids Youth Pledge Phase 2.0 (Závazek k lepšímu internetu pro děti a mládež ve fázi 2.0).

Pořad jednání (.pdf)

Prezentace:

6. Schůze konaná dne 21. října 2021 s cílem konzultovat členy ohledně aktualizace strategie „Lepší internet pro děti“, zjistit jejich názory a shromáždit jejich příspěvky k potřebám, nedostatkům a vznikajícím rizikům a příležitostem, které mají dopad na práva dětí v digitálním světě.

Pořad jednání (.pdf)

7. Schůze dne 23. května 2022 s cílem představit skupině novou evropskou strategii pro lepší internet pro děti (BIK+).

Prezentace:

Nejnovější zprávy

NOVINOVÝ ČLÁNEK |
Oslava 2. výročí strategie BIK+

U příležitosti druhého výročí strategie BIK+ zveřejňujeme „nástroj pro zajištění věku“, dotazník sebehodnocení pro průmysl, novou „zprávu o sledování politiky v oblasti BIK“ a aktualizovaný „Kompendium formálních textů EU týkajících se dětí v digitálním světě“.

Související obsah

Souvislosti

Centra pro bezpečnější internet

Centra pro bezpečnější internet informují děti, rodiče, učitele a pečovatele o digitálních otázkách a boji proti pohlavnímu zneužívání dětí on-line a poskytují jim poradenství a pomoc.