Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Allianssi alaikäisten suojelun parantamiseksi verkossa (päättynyt vuonna 2023)

***Allianssin puitteissa tehty työ alaikäisten suojelun parantamiseksi verkossa on päättynyt.***

Lisätietoja ikätasolle sopivaa suunnittelua koskevista käytännesäännöistä onikätasolle sopivaasuunnittelua koskevia EU:n käytännesääntöjäkäsittelevässä erityisryhmässä.   

 

**************************************************

Allianssi alaikäisten suojelun parantamiseksi verkossa on itsesääntelyaloite, jonka tarkoituksena on parantaa lasten ja nuorten verkkoympäristöä.

Johtavat tieto- ja viestintätekniikka- ja mediayritykset, kansalaisjärjestöt ja Unicef käynnistivät virallisesti Alliance on Safer Internet Day 2017 -kampanjan aiempien aloitteiden pohjalta.

Kyseiset yritykset torjuvat olemassa olevia ja kehittymässä olevia riskejä, joita lapset ja nuoret kohtaavat verkossa. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

 • haitallinen sisältö (esim. väkivaltainen tai seksuaalisesti hyväksikäyttävä sisältö)
 • haitallinen käytös (esim. verkkokiusaaminen)
 • haitallinen kontakti (esim. seksuaalinen kiristys)

Aloitteen puitteet esitetään liittouman tarkoitusta koskevassa ilmoituksessa (.pdf), jossa esitellään yhdeksän toimea, jotka jakautuvat kolmeen päälohkoon:

 1. käyttäjien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
 2. yhteistyön tehostaminen
 3. tietoisuuden lisääminen

Käyttäjien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

 • parhaiden käytäntöjen tunnistaminen ja edistäminen tietosuojakäytännöistä tiedottamista varten;
 • Tarjotaan helppokäyttöisiä ja vankkoja välineitä, joita on helppo käyttää, ja annetaan tarvittaessa palautetta ja ilmoituksia.
 • Edistetään käyttäjien tietoisuutta ja sellaisten tietojen ja välineiden käyttöä, jotka voivat auttaa pitämään heidät turvallisempina verkossa. Tähän sisältyy heidän vastuunsa ja velvollisuutensa käyttäytyä vastuullisesti ja kunnioittavasti muita kohtaan verkossa. Tämä puolestaan lisää luottamusta ja edistää alaikäisten digitaalista voimaannuttamista.
 • Sisällön luokittelun käytön edistäminen silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.
 • Edistetään tietoisuutta vanhempien valvontavälineistä ja niiden käyttöä.

Tehostettu yhteistyö

 • Tehostetaan yhteistyötä muiden osapuolten, kuten lapsiturvallisuusjärjestöjen, hallitusten, koulutuspalvelujen ja lainvalvontaviranomaisten, kanssa parhaiden käytäntöjen jakamisen tehostamiseksi.
 • Tunnistaa teknologian, kuten verkkoon liitettyjen laitteiden, kehittymässä oleva kehitys ja tehdä komission tuella yhteistyötä muiden osapuolten kanssa, joilla on myös rooli lasten turvallisuuden tukemisessa verkossa.

Tietoisuuden lisääminen

 • verkkoturvallisuutta, digitaalista voimaannuttamista ja medialukutaitoa koskevien tiedotuskampanjoiden kehittämisen tukeminen sekä tapauskohtaisten että käynnissä olevien aloitteiden avulla;
 • Edistetään lasten mahdollisuuksia käyttää monipuolista verkkosisältöä, mielipiteitä, tietoa ja tietämystä.

Sen lisäksi, että allekirjoittaneet yritykset hyväksyivät tarkoitusta koskevan ilmoituksen, ne tekivät yksittäisiä sitoumuksia liiketoimintansa mukaisesti. TikTok liittyi allianssiin marraskuussa 2020 toimittamalla sitoumuksensa (.pdf).

Liittouman jäsenet

Allianssi kattaa koko arvoketjun johtavista ICT- ja mediayrityksistä kansalaisjärjestöihin, mukaan lukien:

Yrityksen allekirjoittajat

ASKfm, BT Group, Deutsche Telekom, Disney, Facebook, Google, KPN, The LEGO Group, Liberty Global, Microsoft, Orange, Rovio, Samsung Electronics, Sky, Snap, Spotify, Sulake, Super RTL/Mediengruppe RTL Deutschland, TikTok, TIM (Telecom Italia), Telefónica, Telenor, Telia Company, Twitter, Vivendi, Vodafone.

Liitännäisjäsenet

Child Helpline International, COFACE, eNACSO, EUN Partnership, FFTelecoms, FOSI, Foundation T.I.M. (Internetin väärinkäyttöä vastaan), FSM, GSMA, ICT Coalition, NICAM, Toy Industries of Europe, UNICEF.

Jäsenpolitiikassa (.pdf) todetaan, että tämä sidosryhmäfoorumi on avoin uusille jäsenille.

Raportti riippumattomasta arvioinnista

Allianssi sopi riippumattomasta ja avoimesta tarkastelusta 18 kuukauden kuluttua sen käynnistämisestä. Safer Internet Day 2019 -päivänä julkaistiin raportti riippumattomasta arvioinnista, joka koski Allianssia alaikäisten suojelun parantamiseksi verkossa.

Arvioinnissa arvioitiin allianssin täytäntöönpanoa, sen kokonaisvaikutusta sekä sen tähän mennessä toteuttamien toimien merkityksellisyyttä ja tehokkuutta. Toisena tavoitteena oli tunnistaa vahvuudet ja puutteet. Tutkimus, jossa annetaan suosituksia allianssin tulevasta työstä, on arvokas tietolähde aloitteeseen mahdollisesti liittyville uusille jäsenille, jotka voivat oppia yksilöidyistä menestystarinoista ja hyvistä käytännöistä.

Kokoukset

Liittouman jäsenet tapaavat säännöllisesti kasvokkain:

1. Huhtikuun 30. päivänä 2019 pidettävä kokous, jossa keskustellaan ja sovitaan jatkotoimista aloitteelle sen jälkeen, kun on julkaistu raportti ”Allianssi alaikäisten suojelun parantamiseksi verkossa” -aloitteen riippumattomasta arvioinnista.

Kokouksen esityslista (.pdf) 

Esitykset:

2. lokakuuta 2019 pidettävä kokous, jossa arvioidaan internetin parantamista lasten näkökulmasta koskevaa eurooppalaista strategiaa ja jaetaan jäsenille uusinta kehitystä ja hyviä käytäntöjä.

Kokouksen esityslista (.pdf)

Esitykset:

3. Toukokuun 27. päivänä 2020 pidetty kokous, jossa vaihdettiin tietoja viimeaikaisesta kehityksestä, toistettiin eri sidosryhmien rooli turvallisen ja paremman verkkoympäristön luomisessa erityisesti nykyisissä covid-19-pandemiaan liittyvissä olosuhteissa ja keskusteltiin parempaa internetiä koskevan nuorisolupauksen seuraavista vaiheista.

Kokouksen esityslista (.pdf)

Esitykset:

4. Kokous 23. lokakuuta 2020 tietojen vaihtamiseksi viimeaikaisesta kehityksestä ja työryhmän päivittämiseksi parempaa internetiä koskevan nuorisolupauksen edistymisestä.

Kokouksen esityslista (.pdf)

Esitykset:

5. Kokous 29. kesäkuuta 2021 tietojen vaihtamiseksi viimeaikaisesta kehityksestä, kuten komission ehdotuksista: tekoälystä ja eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehyksestä. Lisäksi esiteltiin Better Internet for Kids Youth Pledge Phase 2.0 -konsepti.

Kokouksen esityslista (.pdf)

Esitykset:

6. lokakuuta 2021 pidetty kokous, jossa kuullaan jäseniä internetin parantamista lasten näkökulmasta koskevan strategian päivittämisestä, pyydetään heidän näkemyksiään ja kerätään heidän näkemyksiään tarpeista, puutteista ja kehittymässä olevista riskeistä ja mahdollisuuksista, jotka vaikuttavat lasten oikeuksiin digitaalisessa maailmassa.

Kokouksen esityslista (.pdf)

7. toukokuuta 2022 pidetty kokous, jossa ryhmälle esiteltiin uusi eurooppalainen strategia internetin parantamiseksi lasten näkökulmasta (BIK+).

Esitykset:

Tuoreimmat uutiset

NEWS ARTICLE |
BIK+-strategian 2. vuosipäivän juhlistaminen

BIK+-strategian 2. vuosipäivän kunniaksi julkaisemme ”ikävarmistusvälineen”, teollisuudelle tarkoitetun itsearviointikyselyn, uuden ”BIK Policy Monitor Report” -raportin ja päivitetyn ”Compendium of the EU formal texts concerning children in the digital world” -julkaisun.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Safer Internet -keskukset

Safer Internet -keskukset tiedottavat, neuvovat ja auttavat lapsia, vanhempia, opettajia ja huoltajia digitaalisissa kysymyksissä ja torjuvat verkkovälitteistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa.