Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Alleanza għal protezzjoni aħjar tal-minorenni online (li ntemmet fl-2023)

***Il-ħidma taħt l-Alleanza għal protezzjoni aħjar tal-minorenni online waslet fi tmiemha.***

Għal informazzjoni dwar il-Kodiċi ta’ kondotta dwar disinn adattat għall-età jekk jogħġbok żuril-Gruppspeċjali dwar il-Kodiċi ta’ kondotta tal-UE dwar disinn adattat għall-età 

 

******************************************

L-alleanza biex jiġu protetti aħjar il-minorenni online hija inizjattiva awtoregolatorja mfassla biex ittejjeb l-ambjent online għat-tfal u ż-żgħażagħ.

Kumpaniji ewlenin tal-ICT u tal-midja, NGOs u l-UNICEF nedew uffiċjalment l-Alleanza fil-Jum għal Internet Aktar Sikur 2017, li tibni fuq inizjattivi preċedenti.

Il-kumpaniji kkonċernati qed jindirizzaw ir-riskji eżistenti u emerġenti li jiffaċċjaw it-tfal u ż-żgħażagħ online, inklużi:

 • kontenut ta’ ħsara (eż. kontenut vjolenti jew ta’ sfruttament sesswali)
 • imġiba dannuża (eż. bullying fuq l-internet)
 • kuntatt dannuż (eż. estorsjoni sesswali)

Il-qafas tal-inizjattiva huwa stabbilit fid-dikjarazzjoni tal-iskop tal-alleanza (.pdf), li tintroduċi 9 azzjonijiet taħt 3 linji ewlenin:

 1. l-għoti tas-setgħa lill-utenti
 2. kollaborazzjoni msaħħa
 3. sensibilizzazzjoni

L-għoti tas-setgħa lill-utent

 • L-identifikazzjoni u l-promozzjoni tal-aħjar prattiki għall-komunikazzjoni ta’ prattiki dwar il-privatezza tad-data;
 • Jipprovdu għodod aċċessibbli u robusti li jkunu faċli biex jintużaw u jipprovdu feedback u notifika kif xieraq;
 • Il-promozzjoni tas-sensibilizzazzjoni tal-utenti u l-użu ta’ informazzjoni u għodod li jistgħu jgħinuhom iżommuhom aktar sikuri online. Dan jinkludi t-tagħlim tar-responsabbiltà u d-dmir tagħhom li jġibu ruħhom b’mod responsabbli u b’rispett lejn l-oħrajn online. Min-naħa tiegħu, dan irawwem il-fiduċja u jippromwovi l-emanċipazzjoni diġitali tal-minorenni;
 • Il-promozzjoni tal-użu tal-klassifikazzjoni tal-kontenut meta u fejn xieraq;
 • Il-promozzjoni tas-sensibilizzazzjoni u l-użu ta’ għodod ta’ kontroll mill-ġenituri.

Kollaborazzjoni msaħħa

 • L-intensifikazzjoni tal-kooperazzjoni ma’ partijiet oħra bħall-Organizzazzjonijiet tas-Sikurezza tat-Tfal, il-Gvernijiet, is-servizzi tal-edukazzjoni u l-infurzar tal-liġi biex tissaħħaħ il-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki;
 • L-identifikazzjoni ta’ żviluppi emerġenti fit-teknoloġija bħal apparati konnessi u, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, l-involviment ma’ partijiet oħra li għandhom ukoll rwol x’jaqdu fl-appoġġ tas-sikurezza tat-tfal online.

Sensibilizzazzjoni

 • L-appoġġ għall-iżvilupp ta’ kampanji ta’ sensibilizzazzjoni dwar is-sikurezza online, l-awtonomizzazzjoni diġitali, u l-litteriżmu medjatiku kemm permezz ta’ inizjattivi ad hoc kif ukoll permezz ta’ dawk li għaddejjin bħalissa;
 • Il-promozzjoni tal-aċċess tat-tfal għal kontenut, opinjonijiet, informazzjoni u għarfien online diversifikati.

Minbarra li approvaw id-dikjarazzjoni tal-iskop, il-kumpaniji firmatarji għamlu impenji individwali f’konformità mal-attività kummerċjali tagħhom. F’Novembru 2020, TikTok ingħaqad mal-Alleanza u ppreżenta l-impenji tiegħu (.pdf).

Membri tal-Alleanza

L-alleanza tkopri l-katina tal-valur kollha mill-kumpaniji ewlenin tal-ICT u tal-midja sal-NGOs inklużi:

Firmatarji tal-kumpanija

ASKfm, BT Group, Deutsche Telekom, Disney, Facebook, Google, KPN, The LEGO Group, Liberty Global, Microsoft, Orange, Rovio, Samsung Electronics, Sky, Snap, Spotify, Sulake, Super RTL/Mediengruppe RTL Deutschland, TikTok, TIM (Telecom Italia), Telefónica, Telenor, Telia Company, Twitter, Vivendi, Vodafone.

Membri assoċjati

Child Helpline International, COFACE, eNACSO, EUN Partnership, FFTelecoms, FOSI, Foundation T.I.M. (Against Internet Misconduct), FSM, GSMA, ICT Coalition, NICAM, Toy Industries of Europe, UNICEF.

Il-politika ta’ sħubija (.pdf) tiddikjara li din il-pjattaforma b’diversi partijiet ikkonċernati hija miftuħa għal membri ġodda.

Rapport dwar l-evalwazzjoni indipendenti

L-Alleanza qablet ma’ rieżami indipendenti u trasparenti 18-il xahar wara t-tnedija tagħha. Fil-Jum għal Internet Aktar Sikur 2019, ġie ppubblikat ir-rapport dwar l-evalwazzjoni indipendenti tal-"Alleanza għal protezzjoni aħjar tal-minorenni online".

L-evalwazzjoni vvalutat kif l-Alleanza qed tiġi implimentata, l-impatt ġenerali tagħha, u r-rilevanza u l-effettività tal-azzjonijiet li ħadet s’issa. Għan ieħor tiegħu kien li jidentifika l-punti b’saħħithom u n-nuqqasijiet. L-istudju, li jistabbilixxi rakkomandazzjonijiet dwar il-ħidma futura tal-Alleanza, huwa sors siewi ta’ informazzjoni għal kwalunkwe membru ġdid potenzjali li jissieħeb fl-inizjattiva, li se jkun jista’ jitgħallem mill-istejjer ta’ suċċess u mill-prattiki tajbin identifikati.

Laqgħat

Il-membri tal-Alleanza jiltaqgħu regolarment wiċċ imb wiċċ:

1. Laqgħa tat-30 ta’ April 2019 biex jiġi diskuss u jintlaħaq qbil dwar it-triq ’il quddiem għall-inizjattiva wara l-pubblikazzjoni tar-Rapport dwar l-evalwazzjoni indipendenti tal-“Alleanza għal protezzjoni aħjar tal-minorenni online”.

Aġenda tal-laqgħa (.pdf) 

Preżentazzjonijiet:

2. Laqgħa tal-14 ta’ Ottubru 2019 biex jittieħed kont tal-Istrateġija Ewropea dwar Internet Aħjar għat-Tfal u biex jiġu kondiviżi l-aħħar żviluppi u prattiki tajbin fost il-membri.

Aġenda tal-laqgħa (.pdf)

Preżentazzjonijiet:

3. Laqgħa tas-27 ta’ Mejju 2020 biex tiġi skambjata informazzjoni dwar l-iżviluppi reċenti, jiġi mtenni r-rwol tal-partijiet ikkonċernati differenti fil-ħolqien ta’ ambjent online sikur u aħjar b’mod partikolari fiċ-ċirkostanzi attwali relatati mal-COVID-19 u biex jiġu diskussi l-passi li jmiss għall-Impenn taż-Żgħażagħ għal internet aħjar.

Aġenda tal-laqgħa (.pdf)

Preżentazzjonijiet:

4. Laqgħa tat-23 ta’ Ottubru 2020 biex tiġi skambjata informazzjoni dwar l-iżviluppi reċenti u biex jiġi aġġornat il-grupp dwar il-progress fuq il-Wegħda taż-Żgħażagħ għal internet aħjar.

Aġenda tal-laqgħa (.pdf)

Preżentazzjonijiet:

5. Laqgħa tad-29 ta' Ġunju 2021 biex tiġi skambjata informazzjoni dwar żviluppi reċenti bħall-proposti tal-Kummissjoni: dwar l-Intelliġenza Artifiċjali u dwar qafas għal Identità Diġitali Ewropea. Ġie ppreżentat ukoll kunċett għall-Fażi 2.0 tal-Wegħda taż-Żgħażagħ għal Internet Aħjar għat-Tfal.

Aġenda tal-laqgħa (.pdf)

Preżentazzjonijiet:

6. Laqgħa tal-21 ta’ Ottubru 2021 biex jiġu kkonsultati l-membri dwar l-aġġornament tal-Istrateġija għal Internet Aħjar għat-Tfal, jinkisbu l-fehmiet tagħhom u jinġabar il-kontribut tagħhom dwar il-ħtiġijiet, il-lakuni u r-riskji u l-opportunitajiet emerġenti li għandhom impatt fuq id-drittijiet tat-tfal f’dinja diġitali.

Aġenda tal-laqgħa (.pdf)

7. Laqgħa tat-23 ta’ Mejju 2022 biex tippreżenta lill-grupp l-istrateġija Ewropea l-ġdida għal internet aħjar għat-tfal (BIK+).

Preżentazzjonijiet:

L-Aħħar Aħbarijiet

NEWS ARTICLE |
Niċċelebraw it-tieni anniversarju tal-Istrateġija BIK+

Biex niċċelebraw it-tieni anniversarju tal-istrateġija BIK+, qed nirrilaxxaw l-“għodda tal-assigurazzjoni tal-età”, kwestjonarju ta’ awtovalutazzjoni għall-industrija, ir-“Rapport il-ġdid dwar il-Monitoraġġ tal-Politika ta’ BIK” u l-“Kompendju tat-testi formali tal-UE dwar it-tfal fid-dinja diġitali”

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Ċentri għal Internet Aktar Sikur

Iċ-Ċentri għal Internet Aktar Sikur jinfurmaw, jagħtu pariri u jassistu lit-tfal, lill-ġenituri, lill-għalliema u lill-persuni li jindukraw dwar kwistjonijiet diġitali u jiġġieldu kontra l-abbuż sesswali tat-tfal online.