Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Appoġġ tal-UE għall-edukazzjoni u t-taħriġ

Il-Kummissjoni toffri għadd ta’ opportunitajiet ta’ edukazzjoni u taħriġ biex tgħinek tibda fid-diġitali, bħal gwida intraprenditorjali, skambji u aktar.

    Mortarboard murija fid-diġitali marbuta ma’ ikoni oħra li jirrappreżentaw it-tagħlim

© iStock by Getty Images - 1177184973 Blue Planet Studio

Huwa importanti li n-nies ikollhom il-ħiliet u l-opportunitajiet biex jirnexxu fid-dinja diġitali. L-Unjoni Ewropea tappoġġa għadd ta’ programmi differenti li joffru dan it-taħriġ, inklużi:

  • il-korp Ewropew ta’ solidarjetà
  • l-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie
  • Erasmus għal Imprendituri Żgħażagħ
  • il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Intraprenditorija
  • il-Programm Ewropew DIGITAL.

Korp Ewropew ta’ solidarjetà

Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jiffinanzja l-volontarjat, it-traineeships, l-impjiegi u l-proġetti lokali għal persuni ta’ bejn it-18 u t-30 sena. Iż-żgħażagħ jistgħu jfittxu opportunitajiet fil- portal tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà, li jgħaqqadhom ma’ organizzazzjonijiet li jkollhom għotjiet. 

Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie 

L-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie (MSCA) jappoġġaw il-mobbiltà u t-taħriġ ta’ 65,000 riċerkatur madwar l-Ewropa u lil hinn minnha. Huma jippromwovu l-kollaborazzjoni bejn il-komunitajiet akkademiċi, xjentifiċi u tan-negozju, jagħtu spinta lill-karrieri u jiżviluppaw programmi ta’ dottorat eċċellenti. 

L-MSCA għandhom baġit allokat għal boroż ta’ studju individwali għal riċerkaturi li jaħdmu fuq proġetti f’setturi mhux akkademiċi, bħan-negozji, is-soċjetà ċivili, u l-korpi tas-settur pubbliku. 

Netwerks innovattivi ta’ taħriġ (ITNs) tal-MSCA jappoġġjaw programmi ta’ taħriġ fir-riċerka jew dottorat implimentati minn sħubijiet Ewropej ta’ universitajiet, istituzzjonijiet ta’ riċerka u organizzazzjonijiet mhux akkademiċi. Dawn il-programmi jagħtu lill-parteċipanti esperjenza barra mill-akkademja, jiżviluppaw l-innovazzjoni u l-impjegabbiltà. L-ITNs jinkludu wkoll dottorati industrijali, fejn ir-riċerkatur jaqsam il-ħin bejn l-universitajiet u l-organizzazzjonijiet mhux akkademiċi. 

Erasmus għal Imprendituri Żgħażagħ

Erasmus għal Imprendituri Żgħażagħ huwa programm ta’ skambju ta’ negozji transkonfinali ffinanzjat mill-UE li jagħti lill-intraprendituri ġodda jew aspiranti l-opportunità li jitgħallmu minn intraprendituri ta’ esperjenza barra minn pajjiżhom. Il-kollaborazzjoni ta’ bejn xahar u sitt xhur tgħin lil intraprendituri ġodda jiġbru l-għarfien, il-ħiliet u l-kuntatti meħtieġa biex imexxu kumpanija żgħira, filwaqt li l-ospitanti jibbenefikaw minn perspettivi ġodda dwar in-negozju tagħhom u l-opportunitajiet biex jitgħallmu dwar swieq ġodda.

Pjan ta’ Azzjoni għall-Intraprenditorija

Il- Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Intraprenditorija tal-Kummissjoni għandu l-għan li jtejjeb il-potenzjal tan-negozju fl-UE. B’mod partikolari, tappoġġja l-edukazzjoni u t-taħriġ intraprenditorjali, tipprovdi għodod għall-intraprendituri aspiranti, u timpenja ruħha li tiżviluppa miżuri mmirati għall-anzjani, iż-żgħażagħ, il-migranti, u l-persuni qiegħda.

Il-Programm Ewropew DIGITAL

Il-Programm DIGITAL Europe jappoġġa l-eċċellenza tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ tal-UE f’oqsma diġitali, inkluż billi jinkoraġġixxi l-kooperazzjoni tagħhom mar-riċerka u n-negozji. Għandha l-għan li ttejjeb il-kapaċità li jitrawmu u jiġu attirati t-talenti diġitali, filwaqt li titrawwem ekosistema li se tgħin biex tixpruna l-innovazzjoni u l-avvanzi diġitali.

Il-Programm DIGITAL Ewropa se:

  • Jipprovdi opportunitajiet ta’ edukazzjoni u taħriġ għall-esperti futuri f’oqsma ta’ kapaċità ewlenin bħad-data u l-IA etika, iċ-ċibersigurtà, il-kwantum u l-HPC. L-appoġġ se jiġi pprovdut għal netwerks ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ, ċentri ta’ riċerka u negozji għat-tfassil u t-twassil ta’ programmi edukattivi speċjalizzati (bħal lawrji Masters) kif ukoll traineeships biex jinkisbu ħiliet diġitali avvanzati meħtieġa għal teknoloġiji speċifiċi. 
  • Timmira lejn it-taħriġ mill-ġdid u t-titjib tal-ħiliet tal-forza tax-xogħol eżistenti permezz ta’ taħriġ fuq terminu qasir li jirrifletti l-aħħar żviluppi f’oqsma ta’ kapaċità ewlenin.

Skopri kif tikseb finanzjament mill-Programm Ewropew DIGITAL

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Finanzjament għad-Diġitali fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021–2027

Il-baġit fit-tul tal-UE tal-UE, magħruf ukoll bħala l-qafas finanzjarju pluriennali, se jagħti spinta lit-teknoloġiji diġitali u lill-għajnuna fl-irkupru mill-pandemija.

Ara Wkoll

Il-Programm Ewropa Diġitali

Il-Programm Ewropa Diġitali (DIGITAL) huwa programm ta’ finanzjament tal-UE ffukat fuq it-twassil tat-teknoloġija diġitali lin-negozji, liċ-ċittadini u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi.

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa — CEF Diġitali

Il-parti diġitali tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF Diġitali) se tappoġġa u tikkatalizza kemm l-investimenti pubbliċi kif ukoll dawk privati fl-infrastrutturi tal-konnettività diġitali bejn l-2021 u l-2027.