Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-Programm Ewropa Diġitali

Il-Programm Ewropa Diġitali (DIGITAL) huwa programm ġdid ta’ finanzjament tal-UE ffukat fuq it-twassil tat-teknoloġija diġitali lin-negozji, liċ-ċittadini u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi.

© Il-Kummissjoni Ewropea

L-introduzzjoni tal-Programm Ewropew DIGITAL

fix-empty

Kif nagħmlu l-Ewropa aktar ekoloġika u aktar diġitali huma ż-żewġ sfidi għall-ġenerazzjoni tagħna, u s-suċċess tagħna li niltaqgħu magħhom se jiddefinixxi l-futur tagħna.

Il-Kummissjoni Ewropea bdiet tħares lejn Ewropa aktar ekoloġika permezz tal-lenti tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Fl-istess ħin, qed tiftaħ diskussjonijiet dwar il-mixja lejn dinja aktar diġitali: it-tranżizzjoni diġitali.

It-teknoloġija u l-infrastruttura diġitali għandhom rwol kritiku fil-ħajja privata u fl-ambjenti tan-negozju tagħna. Aħna niddependu fuqhom biex nikkomunikaw, naħdmu, navvanzaw ix-xjenza u nwieġbu l-problemi ambjentali attwali. Fl-istess ħin, il-pandemija tal-COVID-19 enfasizzat mhux biss kemm niddependu fuq it-teknoloġija tagħna biex tkun disponibbli għalina, iżda wkoll kemm huwa importanti li l-Ewropa ma tkunx dipendenti fuq sistemi u soluzzjonijiet li ġejjin minn reġjuni oħra tad-dinja. Inwittu t-triq għall-kisba ta’ dan l-għan huwa l-programm DIGITAL.

Il-Programm Ewropa Diġitali se jipprovdi finanzjament strateġiku biex iwieġeb għal dawn l-isfidi, filwaqt li jappoġġa proġetti f’ħames oqsma ta’ kapaċità ewlenin: fis-supercomputing, l-intelliġenza artifiċjali, iċ-ċibersigurtà, il-ħiliet diġitali avvanzati, u l-iżgurar ta’ użu wiesa’ tat-teknoloġiji diġitali fl-ekonomija u s-soċjetà kollha, inkluż permezz tal-Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali. B’baġit globali ppjanat ta’ EUR 7.5 biljun (fi prezzijiet attwali), dan għandu l-għan li jaċċellera l-irkupru ekonomiku u jsawwar it-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetà u l-ekonomija tal-Ewropa, li jġib benefiċċji għal kulħadd, iżda b’mod partikolari għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

Il-Programm Ewropa Diġitali mhux se jindirizza dawn l-isfidi b’mod iżolat, iżda pjuttost jikkomplementa l-finanzjament disponibbli permezz ta’ programmi oħra tal-UE, bħall-programm Orizzont Ewropa għar-riċerka u l-innovazzjoni u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-infrastruttura diġitali, il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u l-Fondi Strutturali, biex insemmu xi wħud. Huwa parti mill-baġit fit-tul li jmiss tal-UE, il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021–2027.

 

Kif tikseb finanzjament.

 

L-aħħar aħbarijiet

EUR 1.3 biljun mill-Programm Ewropa Diġitali għat-tranżizzjoni diġitali u ċ-ċibersigurtà tal-Ewropa

Illum il-Kummissjoni adottat żewġ programmi ta’ ħidma pluriennali għall-Programm Ewropa Diġitali, li jiddeskrivu l-objettivi u l-oqsma tematiċi speċifiċi li se jirċievu kważi EUR 1.3 biljun f’finanzjament.

NEWS ARTICLE |
l-eArchiving tidħol f’fażi ġdida taħt il-Programm Ewropa Diġitali

L-informazzjoni importanti għandha tinżamm aċċessibbli u tista’ terġa’ tintuża għas-snin li ġejjin, irrispettivament mis-sistema użata għall-ħżin tiegħu. l-eArchiving tipprovdi speċifikazzjonijiet ewlenin, software, taħriġ u għarfien biex tgħin lin-nies jippreservaw u jużaw mill-ġdid l-informazzjoni fit-tul.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Finanzjament għad-Diġitali fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021–2027

Il-baġit fit-tul tal-UE tal-UE, magħruf ukoll bħala l-qafas finanzjarju pluriennali, se jagħti spinta lit-teknoloġiji diġitali u lill-għajnuna fl-irkupru mill-pandemija.

Ħarsa aktar fil-fond

eArchiving

eArchiving — jipprovdi speċifikazzjonijiet ewlenin, software, taħriġ u għarfien biex jgħinu lin-nies jaħżnu l-informazzjoni għal aktar żmien.

Il-Programm DIGITAL Ewropa — Programmi ta’ Ħidma

L-objettivi ġenerali, il-kamp ta’ applikazzjoni, ir-riżultati u r-riżultati tanġibbli kif ukoll l-allokazzjonijiet tal-baġit, għal kull suġġett huma deskritti fil-programmi ta’ ħidma. F’din il-paġna web għandek issib id-dokumenti u l-emendi rilevanti għall-programmi ta’ ħidma...

Ħiliet fil-programm DIGITAL Europe

Il-programm DIGITAL Europe se jiffinanzja t-tfassil u t-twassil ta’ programmi u traineeships speċjalizzati għal esperti futuri f’oqsma ta’ kapaċità ewlenin bħad-data u l-IA, iċ-ċibersigurtà, il-kwantum u l-HPC.

Supercomputing fil-programm DIGITAL Europe

Il-programm DIGITAL Europe għandu l-għan li jibni u jsaħħaħ il-kapaċitajiet tas-supercomputing u tal-ipproċessar tad-data tal-UE, u jgħinna nilħqu supercomputing fuq skala eksa — komputazzjoni b’potenza komparabbli mal-aggregazzjoni tal-kapaċitajiet tal-informatika tat-telefowns...

Il-Hubs Ewropej ta’ Innovazzjoni Diġitali

Il-Hubs Ewropej ta’ Innovazzjoni Diġitali (EDIHs) huma punti uniċi ta’ servizz li jappoġġaw lill-kumpaniji u lill-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku biex iwieġbu għall-isfidi diġitali u jsiru aktar kompetittivi.

Ara Wkoll

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa — CEF Diġitali

Il-parti diġitali tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF Diġitali) se tappoġġa u tikkatalizza kemm l-investimenti pubbliċi kif ukoll dawk privati fl-infrastrutturi tal-konnettività diġitali bejn l-2021 u l-2027.

Kontenut relatat