Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

Il-Kummissjoni tippreżenta studju ġdid ta’ monitoraġġ tal-flussi tad-data fl-Ewropa

Il-Kummissjoni ppubblikat studju li jimmappja u jistma l-volum ta’ data li tgħaddi għall-infrastrutturi ewlenin tal-cloud fis-27 Stat Membru, l-Iżlanda, in-Norveġja, l-Iżvizzera u r-Renju Unit.

graphic representing data flows

iStock photo Getty images plus

L-istudju jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-volum u t-tipi ta’ flussi ta’ dħul u ħruġ ta’ data tal-cloud għal kull settur ekonomiku, il-post, id-daqs tal-intrapriżi u t-tip ta’ servizzi tal-cloud. Dawk li jfasslu l-politika u d-deċiżjonijiet kif ukoll il-mexxejja tan-negozju u l-amministrazzjonijiet pubbliċi jistgħu jużawha bħala punt ta’ referenza biex jappoġġaw it-teħid tad-deċiżjonijiet lejn ftehimiet kummerċjali futuri, deċiżjonijiet industrijali u investimenti fil-cloud.

Ġiet żviluppata metodoloġija ġdida biex tikkwantifika l-flussi tad-data għall-istudju. Ir-riżultati juru li fl-2020, l-akbar flussi ta’ data ġew mis-settur tas-saħħa, u l-Ġermanja rreġistrat l-akbar volum ta’ fluss ta’ data. Ir-rapport jistma wkoll li sal-2030, il-fluss tad-data li tirriżulta mill-intrapriżi Ewropej se jkun 15 darbiet ogħla milli fl-2020.

Barra minn hekk, din is-sena nbeda studju ta’ segwitu biex jivvaluta l-valuri ekonomiċi tal-flussi ta’ dħul u ta’ ħruġ tad-data fl-UE (minbarra l-volumi tagħhom), kif ukoll ma’ pajjiżi terzi bħall-Istati Uniti u ċ-Ċina. Billi jiġu investigati aktar ix-xejriet fil-flussi tad-data bħala dimensjoni ewlenija tas-suq tad-data, dan se jaħdem f’sinerġija mal-Att dwar id-Data li jmiss sabiex jitrawwem suq tal-cloud aktar vivaċi, dinamiku u fluwidu. Il-kejl tal-flussi tad-data madwar l-Ewropa u lil hinn minnha huwa waħda mill-azzjonijiet ewlenin previsti mill-Istrateġija Ewropea għad-Data. Se tikkontribwixxi wkoll għall-evalwazzjoni tar-Regolament tal-UE dwar il-Moviment Liberu ta’ Data Mhux Personali, kif ukoll għall-mira tal-adozzjoni tal-cloud skont il-programm ta’ politika tad-Deċennju Diġitali.

Studju sħiħ u għodda ta’ viżwalizzazzjoni online