Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

L-Amerika ta’ Fuq

L-ekonomija diġitali u s-soċjetà issa huma parti soda mill-aġenda għar-relazzjonijiet tal-UE mal-Ameriki.

  Mappa tal-Amerika ta’ Fuq u t’Isfel, b’“Americas” miktuba fir-rokna t’isfel tax-xellug

SUA

Il-Kummissjoni Ewropea għandha djalogu politiku regolari dwar l-ICT mad-Dipartiment tal-Istat tal-Istati Uniti, u d-Direttorat kellu Konsulent dwar l-ICT stazzjonat fid-Delegazzjoni tal-UE f’Washington D.C. mill-2010.

F’Ġunju 2021, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Istati Uniti Joe Biden nedew il-Kunsill tal-Kummerċ u t-Teknoloġija (TTC) bejn l-UE u l-Istati Uniti. It-TTC huwa forum għaż-żewġ naħat biex jikkoordinaw approċċi għal kwistjonijiet kummerċjali, ekonomiċi u teknoloġiċi globali ewlenin u biex japprofondixxu l-kummerċ transatlantiku u r-relazzjonijiet ekonomiċi bbażati fuq valuri demokratiċi kondiviżi.

Il-kooperazzjoni kompliet tissaħħaħ bil- ftuħ ta’ uffiċċju tal-UE f’San Francisco f’ Settembru 2022, biex tiżdied id-diplomazija diġitali tal-UE fl-Istati Uniti. L-uffiċċju ser jaħdem taħt l-awtorità tad-Delegazzjoni tal-UE f’Washington, D.C., f’koordinazzjoni mill-qrib ma’ Brussell u fi sħubija mal-konsulati tal-Istati Membri tal-UE fiż-Żona tal-Bajja ta’ San Francisco.

L-Amerika Latina

L-UE hija impenjata li tagħmel il-kooperazzjoni diġitali ċentrali għar-relazzjoni tagħha mal-Amerika Latina u l-Karibew, billi tassisti lill-ekonomiji taż-żewġ reġjuni biex jaħsdu l-benefiċċji ta’ teknoloġiji ġodda filwaqt li tippromwovi l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni.

L-oqsma ta’ kooperazzjoni jinkludu l-konnettività permezz tal-kejbil transatlantiku tal-fibra ottika BELLA, il-computing ta’ prestazzjoni għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-istandards tal-ICT, u l-kooperazzjoni regolatorja fit-telekomunikazzjonijiet, il-midja diġitali, il-pjattaformi online, il-Kummerċ elettroniku u ċ-ċibersigurtà.

Għadd ta’ proġetti dwar il-kooperazzjoni diġitali mal-Amerika Latina tnedew taħt l- Istrument ta’ Sħubija ma’ sħab ewlenin fir-reġjun. Dawn il-proġetti jinkludu:

 • kooperazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali filwaqt li jiġi promoss il-fluss liberu tad-data bejn il-fruntieri internazzjonali (l-Arġentina, il-Brażil, iċ-Ċilì, il-Kolombja, il-Kosta Rika, il-Messiku u l-Urugwaj b’attivitajiet bilaterali u attivitajiet reġjonali).
 • kooperazzjoni fil-qasam tal-istandardizzazzjoni u l-interoperabbiltà tas-servizzi tal-ICT bejn il-fruntieri internazzjonali (il-Brażil)
 • sforzi internazzjonali biex tinbena l-fiduċja u s-sigurtà fiċ-ċiberspazju (Brażil)

Il-laqgħa tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin tal-UE u l-Komunità ta’ Stati tal-Amerika Latina u tal-Karibew (CELAC) adottat dikjarazzjoni politika f’Lulju 2018, li tinkludi l-ekonomija diġitali bħala wieħed mill-oqsma prijoritarji ewlenin għall-kooperazzjoni.

Erba’ oqsma strateġiċi ta’ kooperazzjoni fil-livell reġjonali ġew esplorati matul l-ewwel sessjoni ta’ ħidma dwar il -kooperazzjoni diġitali UE-ALK f’Lulju 2018. Ġew identifikati l-ideat li ġejjin għal kooperazzjoni futura:

 1. Regolament dwar it-telekomunikazzjoni
 2. mezzi ta’ komunikazzjoni
 3. iċ-ċibersigurtà
 4. il-kummerċ elettroniku u l-pjattaformi online

It-tieni sessjoni ta’ ħidma saret f’Marzu 2019 biex jiġu elaborati pjanijiet direzzjonali speċifiċi orjentati lejn l-azzjoni fl-oqsma msemmija hawn fuq.

Ir-Regolament, il-Forum tar-Regolaturi tat-Telekomunikazzjonijiet tal-Amerika Latina, jaħdem mal -Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) biex japprofondixxi l-fehim tal-kwistjonijiet regolatorji.

Il-Kummissjoni tipparteċipa wkoll fil -Konferenzi Ministerjali eLAC organizzati mill- Kummissjoni Ekonomika tan-NU għall-Amerika Latina u l-Karibew (ECLAC), li l-viżjoni fit-tul tagħhom hija li jippromwovu l-ICT bħala għodda għall-iżvilupp ekonomiku u l-inklużjoni soċjali.

F’Awwissu 2018 ġie ffirmat kuntratt biex jitnieda kejbil tal-fibra ottika taħt il-baħar li jgħaqqad lil Lisbona fil-Portugall ma’ Fortaleza fil-Brażil. Dan jgħaqqad lil RedCLARA, in - netwerk tar-riċerka u l-edukazzjoni tal-Amerika t’Isfel u l- GEANT, in-netwerk Ewropew tar-riċerka u l-edukazzjoni. Il-kejbil huwa mistenni li jkun operattiv fl-2021.

Rapport finali dwar il-kooperazzjoni diġitali bejn l-UE u l-Amerika Latina u l-Karibew ġie ppubblikat f’Marzu 2019.

BELLA: Awtostrada ġdida tad-data diġitali bejn l-Ewropa u l-Amerika Latina

Il-proġett BELLA (Building the Europe link to Latin America) se jipprovdi konnettività b’veloċità għolja ħafna permezz ta’ kejbil taħt il-baħar u terrestri biex jgħaqqad l-Amerika Latina mal-Ewropa.

Il-kejbil se jagħti spinta lill-iskambji kummerċjali, xjentifiċi u kulturali bejn iż-żewġ kontinenti u fl-Amerika Latina. Dan iwitti t-triq għal kooperazzjoni fil-computing ta’ prestazzjoni għolja u d-data ta’ osservazzjoni tad-Dinja.

Bella tinkludi 11-il netwerk ta’ riċerka u edukazzjoni Ewropej u Latina mill-Ġermanja, il-Portugall, l-Italja, Spanja, Franza, l-Ekwador, il-Kolombja, iċ-Ċilì u l-Brażil u hija mmexxija minn RedCLARA, in-netwerk tar-riċerka u l-edukazzjoni tal-Amerika t’Isfel, u GEANT, in-netwerk pan-Ewropew tar-riċerka u l-edukazzjoni.

F’Awwissu 2018 ġie ffirmat kuntratt minn grupp ta’ partijiet ikkonċernati pubbliċi biex jiffurmaw il-konsorzju BELLA u ELLALINK, konsorzju privat biex juża kejbil tal-fibra ottika taħt il-baħar li jgħaqqad l-Ewropa u l-Brażil. Il-konsorzju BELLA ġie stabbilit biex jieħu vantaġġ sħiħ mir-rabta futura ta’ kapaċità għolja għall-benefiċċju tan-netwerks ta’ riċerka u edukazzjoni.

L-UE hija l-finanzjatur ewlieni tal-konsorzju, b’madwar EUR 26.5 miljun investiti mill- programm Orizzont 2020, Copernicus u l-Istrument ta’ Kooperazzjoni għall-Iżvilupp.

Il-kejbil transatlantiku EllaLink li jgħaqqad il-kontinenti Ewropej u tal-Amerika t’Isfel ġie inawgurat matul l-Assemblea Diġitali 2021

Permezz tal-konnessjoni ta’ Fortaleza fil-Brażil ma’ Sines fil-Portugall, din l-awtostrada tad-data diġitali se tippermetti l-ewwel konnessjoni diretta u ta’ kapaċità għolja bejn iż-żewġ kontinenti biex tappoġġa l-iskambju tad-data dwar ir-riċerka u l-edukazzjoni.

Il-Brażil

L-UE u l-Brażil stabbilixxew sħubija strateġika fl-2007 fejn ix-Xjenza u t-Teknoloġija huma wieħed mill-oqsma l-aktar attivi. Il-ftehim bilaterali ġie mġedded għal ħames snin oħra fl-2017.

Il-kooperazzjoni kontinwa tiffoka fuq il-cloud computing, l-informatika ta’ prestazzjoni għolja u l-pjattaformi sperimentali. Suġġetti oħra li għandhom jiġu esplorati jinkludu l-5G, il-cloud u l-Internet tal-Oġġetti.

Il-Brażil huwa sieħeb ewlieni tal-Amerika Latina taħt it-tema tal-ICT Orizzont 2020, b’diversi sejħiet ikkoordinati li jwasslu għal riżultati b’impatt soċjali u industrijali għoli. Il-Brażil għandu wkoll rwol prominenti fil-kuntest tan-negozjati kummerċjali li għaddejjin mal-MERCOSUR.

Bħala parti minn dan il-qafas ta’ kooperazzjoni, isir djalogu ddedikat kull sena bejn id-DĠ CONNECT u l-Brażil.

Aqra l-11- il Djalogu dwar l-Ekonomija Diġitali bejn l-UE u l-Brażil — Dikjarazzjoni konġunta

Il-Messiku

Domestikament, il-Messiku għadda minn trasformazzjoni radikali tas-swieq tat-telekomunikazzjoni u dawk awdjoviżivi tiegħu wara riforma fl-2014. Dan wassal lill-pajjiż għal kundizzjonijiet ekwi ħafna aktar mill-qrib mas-suq diġitali tal-UE. Ir-riforma tal-Messiku bdiet id-deregolamentazzjoni tas-suq biex tintroduċi l-kompetizzjoni.

Reġjonalment, il-Messiku huwa attiv ħafna flimkien mal-Kolombja fit-tmexxija tal-“Mercado Digital Regional” — inizjattiva fi ħdan il-membri tas-CELAC u l-hekk imsejjaħ proċess “eLAC 2020” (Aġenda Diġitali għall-Amerika Latina u l-Karibew).

L- UE u l-Messiku laħqu “ftehim fil-prinċipju” f’April 2018 dwar il-parti kummerċjali ta’ Ftehim Globali modernizzat bejn l-UE u l-Messiku, li se jissostitwixxi ftehim preċedenti bejn l-UE u l-Messiku mill-2000. Minbarra l-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles rivedut, il-ftehim fih pilastru politiku aġġornat għall-kooperazzjoni f’ħafna setturi, inkluża l-ekonomija diġitali.

L-UE u l-Messiku organizzaw b’suċċess żewġ djalogi dwar l-ekonomija diġitali, fi Brussell fl-2017 u fil-Belt tal-Messiku fl-2019.  Iż-żewġ djalogi rriflettew fuq valuri u approċċi kondiviżi għal sfidi komuni.

Il-Kanada

Wara l-ewwel Djalogu Diġitali bejn l-UE u l-Kanada fis-27–28 ta’ Mejju 2019 f’Ottawa, konklużjonijiet b’saħħithom dwar l-ICT u l-intelliġenza artifiċjali (IA) kienu punt fokali tas-Summit sussegwenti bejn l-UE u l-Kanada li sar f’Lulju 2019. 

Il-punti rilevanti għall-ICT u l-IA fid- Dikjarazzjoni Konġunta tas-Summit bejn il-Kanada u l-UE tas-17–18 ta’ Lulju f’Montreal kienu jinkludu:

 • Nru 19: ir-rispons għall-bidla teknoloġika b’mod li jirrispetta d-demokrazija, jirrispetta d-drittijiet tal-bniedem u javvanza l-valuri kondiviżi tagħna;
 • Nru.20: napprofondixxu l-kooperazzjoni tagħna dwar l-intelliġenza artifiċjali.

Żdiedu s-segwitu mal- Ministeru Kanadiż tal-Innovazzjoni, ix-Xjenza u l-Iżvilupp Ekonomiku (ISED) u l- Wirt Kanadiż dwar oqsma komuni ta’ interess. Sar progress fl-intelliġenza artifiċjali, l-innovazzjoni tal-quantum u tas-settur pubbliku, u twettqu diversi azzjonijiet konġunti.

L-UE u l-Kanada ffirmaw Ftehim ta’ Sħubija Strateġika, u l-implimentazzjoni tiegħu bdiet mal- ewwel Kumitat Ministerjali Konġunt f’Diċembru 2017. Il-kumitat adotta dikjarazzjoni konġunta u qabel li jsaħħaħ ir-relazzjoni bilaterali bejn l-UE u l-Kanada, itejjeb il-koordinazzjoni tal-politika barranija u jaħdem aktar mill-qrib flimkien biex jindirizza l-isfidi u l-opportunitajiet globali.

Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) ġie adottat ukoll mill-Kunsill u ffirmat fis-Summit bejn l-UE u l-Kanada fit-30 ta’ Ottubru 2016. L-applikazzjoni proviżorja tas-CETA bdiet fil-21 ta’ Settembru 2017.

Il-Ftehim għall-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Kanada u l-Unjoni Ewropea ilu fis-seħħ mill-1996 u mhuwiex limitat fiż-żmien. Ir-responsabbiltà għad-djalogu ta’ kooperazzjoni xjentifika u teknika hija f’idejn il-Kumitat Konġunt ta’ Kooperazzjoni fix-Xjenza u t-Teknoloġija bejn l-UE u l-Kanada, li jiltaqa’ fuq bażi regolari biex jirrevedi l-progress u jipprovdi direzzjonijiet ġodda għall-kooperazzjoni fl-oqsma tax-xjenza u t-teknoloġija.

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
EU and the United States hold Cyber Dialogue in Brussels

The 9th EU-U.S. Cyber Dialogue took place in Brussels over the past two days. The EU and the U.S. discussed their shared commitment to a resilient cybersecurity partnership; an open, interoperable, secure, and reliable Internet; and stability in cyberspace.

PRESS RELEASE |
L-UE u l-Istati Uniti jorganizzaw Djalogu Ċibernetiku fi Brussell

Id-9-il Djalogu Ċibernetiku bejn l-UE u l-Istati Uniti sar fi Brussell matul l-aħħar jumejn. L-UE u l-Istati Uniti ddiskutew l-impenn komuni tagħhom għal sħubija reżiljenti għaċ-ċibersigurtà; internet miftuħ, interoperabbli, sigur u affidabbli; u l-istabbiltà fiċ-ċiberspazju.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-politika barranija

Hekk kif aktar pajjiżi huma ispirati mill-mudell diġitali Ewropew, il-kumpaniji Ewropej għandhom aktar opportunitajiet biex jagħmlu n-negozju, u b’hekk joħolqu aktar impjiegi għaċ-ċittadini.

Ħarsa aktar fil-fond

Ara Wkoll

Ġirien tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mill-qrib ma’ pajjiżi terzi li huma ġeografikament qrib l-Unjoni Ewropea.

Afrika ta’ Fuq

It-trasformazzjoni diġitali toffri lill-Afrika opportunitajiet tremendi.

Relazzjonijiet reġjonali u bilaterali

Ir-relazzjonijiet reġjonali u bilaterali jiffukaw fuq l-aċċess għas-suq għall-kumpaniji Ewropej u fuq il-promozzjoni ta’ ambjent globali regolatorju sod u trasparenti.

l-Asja-Paċifiku

l-Asja-Paċifiku u l-UE jkomplu jsaħħu s-sħubija diġitali tagħhom biex jiżguraw it-tkabbir f’ħafna oqsma bħar-riċerka u l-iżvilupp, il-5G u l-IA.