Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Imblukkar Ġeografiku fis-Slovakkja

Din il-paġna tagħti s-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Imblukkar Ġeografiku fis-Slovakkja, u l-punti ta’ kuntatt lokali.

  il-bandiera ta’ Malta

Korp ta’ Infurzar 

Slovenská obchodná inšpekcia (Spezzjoni tal-Kummerċ Slovakka)

Indirizz postali: Slovenská obchodná inšpekcia

PO Kaxxa 29 Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava 27 Is-Slovakkja

Telefon: + 421 2 58 27 21 60

E-mail: info@soi.sk

Assistenza lill-Korpi tal-Konsumatur

Európske Spotrebiteφské centrum v SR (Ċentru Ewropew tal-Konsumatur fir-Repubblika Slovakka)

Indirizz postali: Európske Spotrebiteφské centrum v SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212

Is-Slovakkja

Telefon: + 421 905 528 477

E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Miżuri applikabbli għall-ksur

 • Att dwar is-sorveljanza u l-assistenza f’każijiet ta’ diskriminazzjoni ġeografika mhux ġustifikata tal-klijenti fis-suq intern u dwar l-emenda tal-Att Nru 128/2002 Coll. dwar il-kontroll mill-Istat tas-suq intern fi kwistjonijiet ta’ protezzjoni tal-konsumatur u dwar l-emendar u s-supplimentar ta’ ċerti atti • § 2 (korp ta’ infurzar) • § 3 (penali f’każ ta’ ksur tar-Regolament)

 • L-Att dwar il-Kontroll mill-Istat tas-Suq Intern fil-Kwistjonijiet tal-Ħarsien tal-Konsumatur
  • Kompetenzi u proċeduri tal-korp tal-infurzar fil-każijiet B2C: § 6 u § 9 (penali f’każijiet ta’ ksur)
 • Att dwar il-Protezzjoni tal-Konsumatur
  • Protezzjoni u ksur fil-każijiet B2C biss: § 20a, § 21 u § 24 (sanzjonijiet u penali f’każijiet ta’ ksur
 • L-Att dwar is-Servizzi fis-Suq Intern
  • § 10 (projbizzjoni ta’ diskriminazzjoni ġeografika f’każijiet B2C u B2B),
  • § 17 (korp tal-infurzar ukoll għal § 10)
  • § 18 (multi fil-każ ta’ ksur ta’ § 10) 

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Imblukkar ġeografiku

Il-Kummissjoni temmet ir-regoli mhux ġustifikati dwar l-imblukkar ġeografiku, li jimminaw ix-xiri online u l-bejgħ transfruntier fl-UE.

Ara Wkoll