Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publicatie

De invoering van een gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed

Het dienstencontract voor de uitrol van de gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed is gegund aan een consortium van 19 partners uit 9 EU-landen.

Graphic : map of Europe with the Europeana logo

Europeana Foundation

De gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed is een initiatief van de Europese Unie dat wordt gefinancierd in het kader van haar programma Digitaal Europa. Dit werd aangekondigd in Aanbeveling C (2021) 7953 van de Commissie van 10 november 2021.

De aanbesteding voor het creëren en inzetten van de dataruimte is op 10 april 2022 gepubliceerd. Het dienstencontract werd gegund aan een consortium onder leiding van Europeana Foundation. Het is op 20 september 2022 in werking getreden.

De gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed ondersteunt de digitale transformatie van de Europese culturele sector. Hierdoor kunnen instellingen voor cultureel erfgoed in heel Europa gedigitaliseerde inhoud van cultureel erfgoed delen met hoogwaardige metagegevens, ook in 3D. Het bevordert ook het hergebruik van gedigitaliseerd cultureel erfgoed bij verschillende doelgroepen, waardoor waarde wordt gecreëerd voor de economie en de samenleving.

De gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed bouwt voort op de Europeana Digital Service Infrastructure (Europeana DSI) en de Europeana-strategie 2020-2025. Het zal worden gekoppeld aan relevante Europese, nationale en regionale initiatieven en platforms die interoperabele toegang tot gegevens over cultureel erfgoed bieden.

De werkzaamheden van het consortium worden ondersteund door de Europeana Network Association (ENA), een sterke en democratische gemeenschap van meer dan 3,500 deskundigen die werkzaam zijn op het gebied van digitaal erfgoed, en het Europeana Aggregators ’Forum (EAF), het netwerk van nationale, domein- en thematische aggregatoren die culturele instellingen ondersteunen die gegevens verstrekken.

De lidstaten houden toezicht op de gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed in het kader van de deskundigengroep van de Commissie voor het gemeenschappelijk Europees erfgoed (CEDCHE).

Vier werkterreinen

De uitrol en het onderhoud van de gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed zijn onderverdeeld in vier werkpakketten:

 1. Ontwikkeling en exploitatie van de data-ruimte-infrastructuur;
 2. Integratie van gegevens van hoge kwaliteit;
 3. Capaciteitsopbouw en bevordering van hergebruik;
 4. Digitale diensten voor het publiek.

Ontwikkeling en exploitatie van de data-ruimte-infrastructuur

Dit werkpakket heeft tot doel te zorgen voor een betrouwbare data-ruimte-infrastructuur en kwaliteit van de dienstverlening, en innovatie, interoperabiliteit en synergieën met andere dataruimten te bevorderen. De activiteiten omvatten:

 • uitbreiding van de bestaande aggregatie-infrastructuur en -diensten om de groei en kwaliteit van het onderliggende gegevensarchief te ondersteunen;
 • verbetering van de Europeana-identificatiecodes, waarbij wordt overgestapt op een permanent en betrouwbaar uniek identificatiesysteem voor de gegevensruimte om de toegankelijkheid, beveiliging en veerkracht van het gegevensregister te verbeteren;
 • verdere ontwikkeling van het API-pakket om tegemoet te komen aan de vastgestelde gebruikersbehoeften;
 • het voorbereiden van de data-ruimte-infrastructuur om verder te kunnen aansluiten op het algemene data-ruimte-ecosysteem en de onderliggende infrastructuur ervan.

Integratie van hoogwaardige gegevens

Dit werkpakket moet bijdragen tot een aanzienlijke en duurzame toename van hoogwaardige, herbruikbare en toegankelijke gegevens in de dataruimte. De activiteiten omvatten:

 • ontwikkeling en invoering van een datagovernance voor de gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed, waarbij het kader van Europeana wordt uitgebreid door de taken, verantwoordelijkheden en vereisten van de betrokken belanghebbenden vast te stellen;
 • de hoeveelheid gegevens van hoge kwaliteit, zoals gedefinieerd in het Europeana Publishing Framework, met ten minste 10 % per jaar te verhogen;
 • samenwerken met de gemeenschap van cultureel erfgoed, en met name met nationale, thematische en domeinaggregatoren, om hoogwaardige datasets van cultureel erfgoed van welke aard, omvang en aard te bepalen en beschikbaar te stellen, met bijzondere aandacht voor 3D-gegevens.

Capaciteitsopbouw en bevordering van hergebruik

Dit werkpakket heeft tot doel de capaciteit en capaciteiten van professionals te versterken en gemeenschappen die met digitaal cultureel erfgoed werken, te hergebruiken. De activiteiten omvatten:

 • het ontwikkelen van instrumenten en diensten voor capaciteitsopbouw onder professionals op het gebied van cultureel erfgoed om hoogwaardige gegevens te creëren die door een breed scala aan doelgroepen kunnen worden gebruikt;
 • samenwerken met de Europeana Network Association (ENA) en het Europeana Aggregator’s Forum (EAF) om opleidingen, evenementen en interactieprogramma’s te ontwikkelen die hun leden en andere professionals op het gebied van cultureel erfgoed ondersteunen bij het gebruik van de instrumenten en diensten die in de dataruimte worden aangeboden;
 • ontwikkeling van capaciteit op het gebied van onderwijs, onderzoek, creatieve en ontwikkelingsgemeenschappen om het hergebruik van hoogwaardige gegevens te vergemakkelijken;
 • ontwikkeling van een solide gebruikers- en marktonderzoeksprogramma om de behoeften van het publiek in kaart te brengen;
 • bewustmaking van en betrokkenheid bij de activiteiten in en rond de dataruimte en implementatie van een instrument voor gemeenschapssamenwerking.

Digitale diensten voor het publiek

Dit werkpakket heeft tot doel het publiek te betrekken bij het digitale culturele erfgoed door pan-Europese thema’s en perspectieven uit te breiden, gebruik, hergebruik en participatie te inspireren. De activiteiten omvatten:

 • zorgen voor een goed presterende en responsieve website, met inbegrip van het optimaliseren van de zoek- en bladervaring en het uitbreiden van de mogelijkheden voor het publiek om deel te nemen, met elkaar in contact te treden en feedback te geven;
 • uitbreiding van de meertalige dekking tot alle officiële talen van de EU in de verschillende onderdelen van de dienst (met inbegrip van website-interface, redacteurs, zoekopdrachten en de onderliggende gegevens);
 • het uitbreiden van pan-Europese thema’s en perspectieven in redactionele en campagnes om de impact van cultureel erfgoed te vergroten;
 • communiceren over de waarde en de kansen van de dataruimte voor activiteiten op het gebied van cultureel erfgoed.

Consortiumpartners

 1. Europeana-stichting
 2. AIT Angewanű Informationstechnik Forschungsgesellschaft mbH
 3. AIT Austrian Institute of Technology GmbH
 4. Stichting Archives Portal Europe Foundation
 5. Capgemini Nederland B.V 
 6. Archaeologie en architectuur in Europa met elkaar verbinden
 7. DARIAH-ERIC
 8. DATOPTRON P.C.
 9. DFF — Deutsches Filminstitut — Filmmuseum
 10. Europese Vereniging voor Erfgoed
 11. EUN-partnerschap AISBL
 12. EUROCLIO — Europese vereniging van geschiedenisopvoeders
 13. Feiten — Digitale diensten
 14. Start s.r.l.
 15. Michael Culture AISBL 
 16. Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
 17. PHOTOCONSORTIUM — Internationaal Consortium voor fotografisch erfgoed
 18. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk — Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PSNC) en
 19. Organisatie van tijdmachines