Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicatie

Uitvoerend vicevoorzitter Vestager en vicevoorzitter Schinas op het International Cybersecurity Forum in Lille

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, en Margaritis Schinas, vicevoorzitter verantwoordelijk voor de Veiligheidsunie, nemen tot morgen 9 juni deel aan het International Cybersecurity Forum dat plaatsvindt in Lille, Frankrijk.

graphic showing an integrated circuit with a lock above

iStock photo Getty Images plus

Het forum is een van de belangrijkste evenementen in Europa op het gebied van cyberbeveiliging, waarbij Europese professionals en belanghebbenden op het gebied van cyberbeveiliging bijeenkomen om de meest recente ontwikkelingen op dit gebied te bespreken en van gedachten te wisselen. Uitvoerend vicevoorzitter Vestager heeft vandaag deelgenomen aan een interview in het stadium waarin zij de aandacht vestigt op EU-maatregelen die gericht zijn op het vergroten van het vertrouwen in technologie en veerkrachtige ICT-toeleveringsketens in de huidige geopolitieke veiligheidscontext. Vicevoorzitter Schinas zal morgen de slottoespraak van het forum houden, met de nadruk op cyberbeveiliging als essentieel onderdeel van onze manier van leven, zowel online als offline, en op de noodzaak om de fysieke en digitale bedreigingen voor de veiligheid naadloos aan te pakken in het kader van de Europese Veiligheidsunie.

De besprekingen op het forum zullen zich ook toespitsen op de wetgevingsinitiatieven van de EU die de afgelopen maanden door de medewetgevers zijn afgerond en goedgekeurd, waaronder de nieuwe regels inzake cyberbeveiliging van netwerk- en informatiesystemen (NIS2-richtlijn), de wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten, alsook de voorstellen van de Commissie voor een betrouwbare en veilige digitale identiteit en maatregelen voor een eerlijke en innovatieve data-economie (datawet). Voor het eerst worden het Europees kennisnetwerk voor cyberbeveiliging en het Europees kenniscentrum voor cyberbeveiliging dat is opgericht om relevante onderdelen van het programma Digitaal Europa en Horizon Europa uit te voeren, ondergebracht in het EU-paviljoen in Lille. 

Meer informatie

Internationaal forum voor cyberbeveiliging

Veiligheidsunie