Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Vicepreședintele executiv Vestager și vicepreședintele Schinas la Forumul internațional pentru securitate cibernetică de la Lille

Margrethe Vestager, vicepreședintă executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală, și Margaritis Schinas, vicepreședinte responsabil pentru uniunea securității, participă la Forumul internațional pentru securitate cibernetică care are loc la Lille, Franța, până mâine, 9 iunie.

graphic showing an integrated circuit with a lock above

iStock photo Getty Images plus

Forumul este unul dintre cele mai importante evenimente din Europa privind securitatea cibernetică, reunind profesioniști europeni din domeniul securității cibernetice și părți interesate pentru a discuta cele mai recente evoluții în domeniu și pentru a face schimb de opinii. Astăzi, vicepreședinta executivă Vestager a participat la un interviu în etape, în care a subliniat acțiunile UE menite să consolideze încrederea în tehnologie și lanțurile de aprovizionare TIC reziliente în contextul geopolitic actual al securității. Vicepreședintele Schinas va ține discursul de încheiere a forumului mâine, concentrându-se asupra securității cibernetice ca o componentă esențială a modului nostru de viață, atât online, cât și offline, și asupra necesității de a aborda fără sincope amenințările fizice și digitale la adresa securității, ca parte a uniunii europene a securității.

Discuțiile din cadrul forumului se vor axa, de asemenea, pe inițiativele legislative ale UE care au fost finalizate și convenite de colegiuitori în ultimele luni, inclusiv, printre altele, noile norme privind securitatea cibernetică a rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS2), Actul legislativ privind serviciiledigitale și Actul legislativ privind piețele digitale, precum și propunerile Comisiei privind o identitate digitală fiabilă și sigură și măsuri pentru o economie a datelor echitabilă și inovatoare (Actul legislativ privinddatele). Pentru prima dată, Rețeaua europeană de competențe în materie de securitate cibernetică și Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică care au fost înființate pentru a pune în aplicare părțile relevante ale programului Europa digitală și ale programului Orizont Europa sunt găzduite în cadrul pavilionului UE la Lille. 

Mai multe informații

Forumul internațional pentru securitate cibernetică

Uniunea securității