Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Vestager i wiceprzewodnicząca Schinas na Międzynarodowym Forum Cyberbezpieczeństwa w Lille

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, oraz Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za unię bezpieczeństwa, uczestniczą w Międzynarodowym Forum Cyberbezpieczeństwa, które odbędzie się w Lille we Francji do 9 czerwca.

graphic showing an integrated circuit with a lock above

iStock photo Getty Images plus

Forum jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Europie poświęconych cyberbezpieczeństwu, gromadzącym europejskich specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i zainteresowane strony w celu omówienia najnowszych wydarzeń w tej dziedzinie i wymiany poglądów. Wiceprzewodnicząca wykonawcza Vestager wzięła dziś udział w wywiadzie, w którym zwróciła uwagę na działania UE mające na celu zwiększenie zaufania do technologii i odpornych łańcuchów dostaw ICT w obecnym kontekście geopolitycznym bezpieczeństwa. Wiceprzewodniczący Schinas wygłosi jutro przemówienie zamykające forum, koncentrując się na cyberbezpieczeństwie jako istotnym składniku naszego stylu życia, zarówno w internecie, jak i poza nim, oraz na potrzebie płynnego przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego w ramach Europejskiej Unii Bezpieczeństwa.

Dyskusje na forum skupią się również wokół inicjatyw ustawodawczych UE, które zostały sfinalizowane i uzgodnione przez współprawodawców w ostatnich miesiącach, w tym m.in. nowych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (dyrektywaNIS2), aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych, a także wniosków Komisji dotyczących zaufanej i bezpiecznej tożsamości cyfrowej oraz środków na rzecz sprawiedliwej i innowacyjnej gospodarki opartej na danych (akt w sprawie danych). Po raz pierwszy w pawilonie UE w Lille mieści się Europejska Sieć Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa i Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa, które utworzono w celu wdrożenia odpowiednich części programu „Cyfrowa Europa” i programu „Horyzont Europa”. 

Więcej informacji

Międzynarodowe Forum Cyberbezpieczeństwa

Unia bezpieczeństwa