Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Juhtiv asepresident Vestager ja asepresident Schinas rahvusvahelisel küberturvalisuse foorumil Lille’is

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Margrethe Vestager ja julgeolekuliidu eest vastutav asepresident Margaritis Schinas osalevad kuni 9. juunini Prantsusmaal Lille’is toimuval rahvusvahelisel küberturvalisuse foorumil.

graphic showing an integrated circuit with a lock above

iStock photo Getty Images plus

Foorum on üks olulisemaid küberjulgeolekuteemalisi üritusi Euroopas, kus osalevad Euroopa küberturvalisuse spetsialistid ja sidusrühmad, et arutada viimaseid arenguid selles valdkonnas ja vahetada arvamusi. Juhtiv asepresident Vestager osales täna etapiviisilisel intervjuul, kus ta rõhutas ELi meetmeid, mille eesmärk on suurendada praeguses geopoliitilises julgeolekuolukorras usaldust tehnoloogia vastu ja vastupidavaid IKT tarneahelaid. Asepresident Schinas peab homme foorumi lõppkõne, keskendudes küberturvalisusele kui meie eluviisi olulisele komponendile nii internetis kui ka mujal ning vajadusele tegeleda Euroopa julgeolekuliidu raames sujuvalt füüsiliste ja digitaalsete julgeolekuohtudega.

Foorumi arutelud keskenduvad ka ELi seadusandlikele algatustele, mille kaasseadusandjad on viimastel kuudel lõpule viinud ja kokku leppinud, sealhulgas võrgu- ja infosüsteemide küberturvalisust käsitlevatele uutele normidele (küberturvalisuse 2.direktiiv), digiteenuste õigusaktile ja digiturgude õigusaktile, samuti komisjoni ettepanekutele usaldusväärse ja turvalise digiidentiteedi kohta ning õiglase ja uuendusliku andmepõhise majanduse meetmete kohta (andmemäärus). Esimest korda asub Lille’is ELi paviljonis Euroopa küberturvalisuse pädevusvõrgustik ja keskus, mis loodi programmi „ Digitaalne Euroopa “ ja programmi „Euroopa horisont“ asjakohaste osade rakendamiseks. 

Rohkem

Rahvusvaheline küberturvalisuse foorum

Julgeolekuliit