Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Priekšsēdētājas izpildvietniece Vestagere un priekšsēdētāja vietniece Schinas Starptautiskajā kiberdrošības forumā Lillē

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere un par drošības savienību atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks Margaritis Schinas piedalās Starptautiskajā kiberdrošības forumā, kas notiks Lillē, Francijā, līdz rītdienai, 9. jūnijam.

graphic showing an integrated circuit with a lock above

iStock photo Getty Images plus

Forums ir viens no svarīgākajiem kiberdrošības pasākumiem Eiropā, kurā pulcējas Eiropas kiberdrošības speciālisti un ieinteresētās personas, lai apspriestu jaunākos notikumus šajā jomā un apmainītos viedokļiem. Priekšsēdētājas izpildvietniece Vestagere šodien piedalījās intervijā pa posmiem, kurā viņa uzsvēra ES darbības, kuru mērķis ir palielināt uzticēšanos tehnoloģijām un noturīgām IKT piegādes ķēdēm pašreizējā ģeopolitiskās drošības kontekstā. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks J. Schinas rīt uzstāsies ar foruma noslēguma runu, galveno uzmanību pievēršot kiberdrošībai kā būtiskai mūsu dzīvesveida sastāvdaļai gan tiešsaistē, gan bezsaistē un uz nepieciešamību Eiropas drošības savienības ietvaros netraucēti risināt fiziskās un digitālās drošības apdraudējumus.

Diskusijās forumā galvenā uzmanība tiks pievērsta arī ES likumdošanas iniciatīvām, par kurām likumdevēji pēdējo mēnešu laikā ir pabeiguši un vienojušās, tostarp jaunajiem noteikumiem par tīklu un informācijas sistēmu kiberdrošību (TID2direktīva), Digitālo pakalpojumu tiesību aktu un Digitālo tirgu aktu, kā arī Komisijas priekšlikumiem par uzticamu un drošu digitālo identitāti un pasākumiem taisnīgai un inovatīvai datu ekonomikai (Datu akts). Pirmo reizi Eiropas kiberdrošības kompetenču tīkls un centrs, kas tika izveidots, lai īstenotu attiecīgās programmas “Digitālā Eiropa” un “Apvārsnis Eiropa” daļas, atrodas ES paviljonā Lillē. 

Vairāk informācijas

Starptautiskais kiberdrošības forums

Drošības savienība