Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G Actieplan

Het 5G-actieplan is een strategisch initiatief dat 5G een realiteit zal maken voor alle burgers en bedrijven in de hele EU.

    Stadsgezicht met overlay van 5G-netwerkverbindingen

© Getty Images - onlyyouqj

Netwerken met zeer hoge capaciteit zoals 5G zullen een belangrijke troef zijn voor Europa om te concurreren op de wereldmarkt, met wereldwijde 5G-inkomsten voor mobiele operators die naar verwachting tegen 2025 225 miljard euro per jaar zullen bereiken.

De Commissie heeft in september 2016 een plan gelanceerd om de EU-inspanningen voor de uitrol van 5G-infrastructuren en -diensten in heel Europa op te voeren. Het actieplan bevat een duidelijk stappenplan voor publieke en particuliere investeringen in 5G-infrastructuur in de EU. 

Daartoe stelt de Commissie de volgende maatregelen voor:

  • afstemming van routekaarten en prioriteiten voor een gecoördineerde uitrol van 5G in alle EU-lidstaten, gericht op vroegtijdige invoering van netwerken tegen 2018, en naar grootschalige commerciële introductie uiterlijk eind 2020;
  • voorlopige spectrumbanden beschikbaar te stellen voor 5G voorafgaand aan de Wereldradiocommunicatieconferentie 2019 (WRC-19), die zo snel mogelijk met extra banden moet worden aangevuld, en werken aan een aanbevolen aanpak voor de goedkeuring van de specifieke 5G-spectrumbanden boven 6 GHz;
  • vroege uitrol in grote stedelijke gebieden en langs belangrijke vervoerspaden te bevorderen;
  • pan-Europese multistakeholderproeven bevorderen als katalysatoren om technologische innovatie om te zetten in volledige bedrijfsoplossingen;
  • vergemakkelijken van de tenuitvoerlegging van een door de industrie geleid durffonds ter ondersteuning van op 5G gebaseerde innovatie;
  • verenig leidende actoren bij het bevorderen van mondiale normen.

Het publiek-private partnerschap van de EU 5G (5G-PPP) heeft Europa duidelijk in de voorhoede van de huidige onderzoeksfase geplaatst, in vergelijking met andere regio’s. De onderzoeksresultaten voeden nu het wereldwijde normalisatieproces en worden gebruikt om de eerste grootschalige proeven en demonstranten in Europa voor te bereiden, in samenwerking met verschillende belangrijke sectoren. Het 5G-actieplan zal deze eerste onderzoekssuccessen benutten.

Regelgevingskader

De nieuwe Europese elektronische-communicatiecode en het 5G-actieplan zijn nauw met elkaar verbonden: beide zijn bedoeld om het concurrentievermogen van de Europese industrie te bevorderen. Zij zullen zowel de uitrol als de invoering van 5G-netwerken ondersteunen, met name wat betreft de tijdige toewijzing en beschikbaarheid van radiospectrum, gunstigere voorwaarden voor de invoering van kleine cellen of sectorale kwesties die de uitrol van bepaalde diensten, investeringsstimulansen en gunstige randvoorwaarden verhinderen, terwijl de onlangs vastgestelde regels inzake open internet rechtszekerheid bieden met betrekking tot de uitrol van 5G-toepassingen.

Toepassing van 5G

5G maakt het mogelijk:

  • industriële transformatie door middel van draadloze breedbanddiensten die worden geleverd met Gigabit-snelheden. 5G moet dataverbindingen bieden ruim boven 10 gigabit per seconde, latentie onder 5 milliseconden en de mogelijkheid om alle beschikbare draadloze bronnen (van Wi-Fi tot 4G) te benutten en miljoenen aangesloten apparaten tegelijkertijd te verwerken;
  • ondersteuning van nieuwe soorten toepassingen die apparaten en objecten met elkaar verbinden (het Internet of Things) en veelzijdigheid, door middel van softwarevirtualisatie die innovatieve bedrijfsmodellen in meerdere sectoren mogelijk maakt (bv. vervoer, gezondheid, productie, logistiek, energie, media en entertainment).

Het opent vooruitzichten voor nieuwe alomtegenwoordige mobiele virtuele diensten, belangrijk voor de economie en de samenleving, variërend van virtual reality voor samenwerking op afstand tot online gezondheidsmonitoring of verbonden auto’s, en mogelijk drone levering of geautomatiseerd rijden.

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

5G

5G is de cruciale nieuwe generatie netwerktechnologie die innovatie mogelijk maakt en de digitale transformatie ondersteunt.

Zie ook

5G Onderzoek & normen

De Europese Commissie werkt samen met de industrie in het 5G Public Private Partnership als onderzoeks- en innovatievehikel om Europees 5G-onderzoek te structureren en te sturen.

5G en elektromagnetische velden

De Europese elektronische-communicatiecode speelt een sleutelrol bij het waarborgen van consistente 5G-implementatievoorwaarden en tegelijkertijd de volksgezondheid.

5G Observatorium

De Europese 5G-waarnemingspost stelt de EU in staat de voortgang van het 5G-actieplan te beoordelen en actie te ondernemen om het volledig uit te voeren.

5G grensoverschrijdende corridors

De EU-landen en het bedrijfsleven werken samen om de grootschalige uitrol van 5G-corridors voor verbonden en geautomatiseerde mobiliteit op Europese vervoerspaden voor te bereiden.