Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pjan ta’ Azzjoni tal-5G

Il-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G huwa inizjattiva strateġika li se tagħmel il-5G realtà għaċ-ċittadini u n-negozji kollha madwar l-UE.

    Pajsaġġ tal-belt b’sovrappożizzjoni ta’ konnessjonijiet tan-netwerk 5G

© Getty Images - onlyyouqj

Netwerks b’kapaċità għolja ħafna bħall-5G se jkunu assi ewlieni għall-Ewropa biex tikkompeti fis-suq Globali, bid-dħul dinji tal-5G għall-operaturi mobbli mistenni li jilħaq il-EUR 225 biljun fis-sena sal-2025.

Il-Kummissjoni nediet pjan biex tagħti spinta lill-isforzi tal-UE għall-introduzzjoni ta’ infrastrutturi u servizzi tal-5G madwar l-Ewropa f’Settembru 2016. Il-pjan ta’ azzjoni stabbilixxa pjan direzzjonali ċar għall-investiment pubbliku u privat fl-infrastruttura tal-5G fl-UE. 

Biex jinkiseb dan, il-Kummissjoni tipproponi l-miżuri li ġejjin:

  • tallinja l-pjanijiet direzzjonali u l-prijoritajiet għal introduzzjoni koordinata tal-5G fl-Istati Membri kollha tal-UE, timmira lejn l-introduzzjoni bikrija tan-netwerk sal-2018, u timxi lejn introduzzjoni kummerċjali fuq skala kbira sa mhux aktar tard minn tmiem l-2020;
  • jagħmlu l-baned tal-ispettru proviżorji disponibbli għall-5G qabel il-Konferenza Dinjija tal-Komunikazzjoni bir-Radju (WRC-19) tal-2019, li għandhom jiġu kkomplementati minn meded addizzjonali malajr kemm jista’ jkun, u jaħdmu lejn approċċ rakkomandat għall-awtorizzazzjoni tal-baned speċifiċi tal-ispettru 5G’il fuq mis-6GHz;
  • il-promozzjoni ta’ skjerament bikri f’żoni urbani ewlenin u tul il-mogħdijiet ewlenin tat-trasport;
  • il-promozzjoni ta’ provi pan-Ewropej b’diversi partijiet interessati bħala katalisti biex l-innovazzjoni teknoloġika tinbidel f’soluzzjonijiet kummerċjali sħaħ;
  • tiffaċilita l-implimentazzjoni ta’ fond ta’ riskju mmexxi mill-industrija b’appoġġ għall-innovazzjoni bbażata fuq il-5G;
  • jingħaqdu l-atturi ewlenin fil-ħidma lejn il-promozzjoni ta’ standards globali.

Is- sħubija pubblika-privata tal-5G tal-UE (5G-PPP) poġġiet lill-Ewropa fuq quddiem nett tal-fażi ta’ riċerka attwali, meta mqabbla ma’ reġjuni oħra. Ir-riżultati tar-riċerka issa qed jikkontribwixxu għall-proċess ta’ standardizzazzjoni globali u qed jintużaw biex jitħejjew l-ewwel provi u dimostraturi fuq skala kbira fl-Ewropa, f’kooperazzjoni ma’ diversi setturi ewlenin. Il-pjan ta’ azzjoni għall-5G se jingrana dawn is-suċċessi inizjali fir-riċerka.

Qafas regolatorju

Il-kodiċi l-ġdid Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika u l-pjan ta’ azzjoni 5G huma relatati mill-qrib: it-tnejn li huma għandhom l-għan li jrawmu l-kompetittività tal-industrija Ewropea. Huma se jappoġġaw kemm l-introduzzjoni kif ukoll l-adozzjoni tan-netwerks 5G, b’mod partikolari fir-rigward tal-assenjazzjoni f’waqtha u d-disponibbiltà tal-ispettru tar-radju, kundizzjonijiet aktar favorevoli għall-użu ta’ ċelloli żgħar jew kwistjonijiet settorjali li jipprevjenu l-introduzzjoni ta’ servizzi partikolari, inċentivi ta’ investiment u kundizzjonijiet qafas favorevoli, filwaqt li r-regoli adottati dan l-aħħar dwar Internet miftuħ jipprovdu ċertezza legali fir-rigward tal-introduzzjoni ta’ applikazzjonijiet tal-5G.

Applikazzjoni ta’ 5G

Il-5G se jippermetti:

  • trasformazzjoni industrijali permezz ta’ servizzi broadband mingħajr fili pprovduti b’veloċitajiet ta’ Gigabits. Il-5G għandu joffri konnessjonijiet tad-data ferm ogħla minn 10 Gigabits fis-sekonda, latenza taħt il-5 millisekondi u l-kapaċità li jiġu sfruttati kwalunkwe riżorsi bla fili disponibbli (minn Wi-Fi sa 4G) u li jiġu mmaniġġjati miljuni ta’ apparati konnessi simultanjament);
  • l-appoġġ ta’ tipi ġodda ta’ applikazzjonijiet li jgħaqqdu apparat u oġġetti (l-Internet tal-Oġġetti) u l-versatilità, permezz ta’ virtwalizzazzjoni tas-softwer li tippermetti mudelli ta’ negozju innovattivi f’diversi setturi (eż. it-trasport, is-saħħa, il-manifattura, il-loġistika, l-enerġija, il-midja u d-divertiment).

Dan jiftaħ prospetti għal servizzi virtwali mobbli ġodda mifruxa, li huma importanti għall-ekonomija u s-soċjetà li jvarjaw mir-realtà virtwali għall-kollaborazzjoni remota għall-monitoraġġ tas-saħħa onlajn jew il-karozzi konnessi, u possibbilment it-twassil tad-droni jew is-sewqan awtomatizzat.

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

5G

Il-5G hija t-teknoloġija kritika tan-netwerk tal-ġenerazzjoni l-ġdida li se tippermetti l-innovazzjoni u tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali.

Ara Wkoll

5G Riċerka u standards

Il-Kummissjoni Ewropea taħdem mal-industrija fis-Sħubija Pubblika Privata tal-5G bħala mezz ta’ riċerka u innovazzjoni biex tistruttura u tidderieġi r-riċerka Ewropea tal-5G.

5G u kampi elettromanjetiċi

Il-kodiċi Ewropew tal-komunikazzjoni elettronika għandu rwol ewlieni fl-iżgurar ta’ kundizzjonijiet konsistenti tal-varar tal-5G filwaqt li tiġi protetta s-saħħa pubblika.

Osservatorju tal-5G

L-Osservatorju Ewropew tal-5G jippermetti lill-UE tivvaluta l-progress tal-Pjan ta’ Azzjoni tal-5G u tieħu azzjoni biex timplimentah bis-sħiħ.

Mobbiltà konnessa u awtomatizzata

Il-Mobilità Konnessa u Awtomatizzata tipprovdi opportunità unika biex is-sistemi tat-trasport tagħna jsiru aktar sikuri, aktar nodfa, aktar effiċjenti u aktar faċli għall-utent.

Kurituri transkonfinali 5G

Il-pajjiżi u l-industrija tal-UE qed jikkooperaw biex iħejju l-iskjerament fuq skala kbira tal-kurituri 5G għall-Mobbiltà Konnessa u Awtomatizzata fuq rotot Ewropej tat-trasport.