Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

De gemeenschappelijke onderneming slimme netwerken en diensten

De gemeenschappelijke onderneming „European Smart Networks and Services” (SNS JU) heeft als doel het industrieel leiderschap voor Europa in 5G en 6G te waarborgen.

    logo van de gemeenschappelijke onderneming

© The Smart Networks and Services Joint Undertaking

In november 2021 is de Gemeenschappelijke Onderneming SNS bij Verordening 2021/2085 van de Raad opgericht als juridische en financieringseenheid als onderdeel van de tien Europese partnerschappen om de groene en digitale transitie te intensiveren. De GO SNS maakt het mogelijk EU- en industriële middelen te bundelen in slimme netwerken en diensten. Het bevordert ook de afstemming met de lidstaten op het gebied van 6G-onderzoek en -innovatie en de uitrol van geavanceerde 5G-netwerken. De GO SNS bevat een ambitieuze missie en een EU-begroting van 900 miljoen EUR voor de periode 2021-2027.

Missies

De GO SNS heeft twee belangrijke missies:

  1. Het bevorderen van de technologiesoevereiniteit van Europa in 6G door de uitvoering van het bijbehorende programma voor onderzoek en innovatie (R&I) dat rond 2025 leidt tot de conceptie en standaardisatie. Het moedigt de voorbereiding aan op de vroege marktintroductie van 6G-technologieën tegen het einde van het decennium. Het mobiliseren van een brede groep belanghebbenden is van cruciaal belang om strategische gebieden van de waardeketen van netwerken en diensten aan te pakken. Dit varieert van edge- en cloudgebaseerde serviceverlening tot marktkansen in nieuwe componenten en apparaten die verder gaan dan smartphones. 
  2. Deuitrol van 5G in Europa stimuleren met het oog op de ontwikkeling van digitale leidende markten en het mogelijk maken van de digitale en groene transitie van de economie en de samenleving. Daartoe coördineert de Gemeenschappelijke Onderneming SNS strategische richtsnoeren voor de relevante programma’s in het kader van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, met name 5G -corridors. Het draagt ook bij tot de coördinatie van nationale programma’s, onder meer in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht en andere Europese programma’s en faciliteiten zoals het programma Digitaal Europa (DEP) en InvestEU.

De Gemeenschappelijke Onderneming slimme netwerken en diensten ondersteunt ook de technologische soevereiniteit voor Europa, in overeenstemming met het 5G-instrumentarium voor cyberbeveiliging, de cyberbeveiligingsstrategie en de industriële strategie.

Strategische routekaarten

Het partnerschap maakt een solide routekaart voor onderzoek en innovatie (R&I) mogelijk, evenals een uitrolagenda die is opgesteld en gevolgd door een kritische massa Europese actoren.

De SRIA: De strategische onderzoeks- en innovatieagenda (SRIA) „Smart Networks in the context of NGI” biedt een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksgebieden voor de toekomst van communicatietechnologie. Het wordt geproduceerd door het NetWorld2020 European Technology Platform (ETP), dat meer dan 1000 entiteiten vertegenwoordigt. De SRIA omvat bijdragen van de 6G branchevereniging (6GIA), de Alliance for Internet of Things Innovation (AIoTI) en het Networked European Software and Services Initiative (NESSI).

De SDA: De strategische uitrolagenda’s van 5G (SDA) betreffen Connected and Automated Mobility and for Rail in Europe en zijn opgesteld door een brede groep belanghebbenden. Zij schetsen de visie, uitrolscenario’s, samenwerkingsmodellen en stimulansen voor regelgeving om investeringen in de uitrol van 5G-corridors langs belangrijke vervoerspaden in Europa te stimuleren. Dit is de eerste strategische stap naar de grootschalige uitrol van 5G-infrastructuur voor verkeersveiligheid. Het effent ook de weg naar het gebruik van 5G in de digitale exploitatie van het spoor, en andere hoogwaardige commerciële diensten voor weggebruikers en treinreizigers.

Leden

De Gemeenschappelijke Onderneming SNS voorziet in publieke en private leden:

Publieke leden

De Europese Unie (vertegenwoordigd door de Commissie).

De lidstaten zijn geen lid, aangezien er geen extra financiële bijdragen van de lidstaten zijn gepland. Ze zijn echter nauw betrokken bij de governancestructuur. Zij kunnen ook bijdragende partners worden door substantiële bijdragen in natura te leveren.

Particuliere leden

De 6G Smart Networks and Services Industry Association — 6GIA, die haar statuten heeft uitgebreid om de deelname en mobilisatie van een breder scala van Europese belanghebbenden aan SNS-activiteiten mogelijk te maken. 

Budget

De GO SNS wordt gezamenlijk gefinancierd door de industrie en de EU. De begroting van de GO SNS bedraagt ten minste 1,8 miljard EUR voor de periode 2021-27. Een EU-bijdrage van 900 miljoen euro zal ten minste worden geëvenaard door de particuliere leden. De GO SNS verleent financiële steun in de vorm van O & I-subsidies aan deelnemers na open en competitieve oproepen.

E-mail de GO op cnect-e1-sns@ec.europa.eu.

Laatste nieuws

DIGIBYTE |
Europa verhoogt de investeringen in 6G-onderzoek en selecteert 35 nieuwe projecten ter waarde van 250 miljoen EUR

De Gemeenschappelijke Onderneming „Slimme netwerken en diensten” heeft haar eerste portefeuille van 35 onderzoeks-, innovatie- en proefprojecten geselecteerd om de ontwikkeling van 5G-ecosystemen mogelijk te maken en 6G-onderzoek in Europa te bevorderen. Met een gecombineerde financiering van ongeveer 250 miljoen EUR voor deze nieuwe portefeuille in het kader van Horizon Europa is het doel een Europese toeleveringsketen van eerste klasse voor geavanceerde 5G-systemen op te bouwen en de Europese 6G-technologiecapaciteiten op te bouwen.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

5G

5G is de cruciale nieuwe generatie netwerktechnologie die innovatie mogelijk maakt en de digitale transformatie ondersteunt.

Zoek verder

Zie ook

5G Onderzoek & normen

De Europese Commissie werkt samen met de industrie in het 5G Public Private Partnership als onderzoeks- en innovatievehikel om Europees 5G-onderzoek te structureren en te sturen.

5G en elektromagnetische velden

De Europese elektronische-communicatiecode speelt een sleutelrol bij het waarborgen van consistente 5G-implementatievoorwaarden en tegelijkertijd de volksgezondheid.

5G Observatorium

De Europese 5G-waarnemingspost stelt de EU in staat de voortgang van het 5G-actieplan te beoordelen en actie te ondernemen om het volledig uit te voeren.

5G Actieplan

Het 5G-actieplan is een strategisch initiatief dat 5G een realiteit zal maken voor alle burgers en bedrijven in de hele EU.

5G grensoverschrijdende corridors

De EU-landen en het bedrijfsleven werken samen om de grootschalige uitrol van 5G-corridors voor verbonden en geautomatiseerde mobiliteit op Europese vervoerspaden voor te bereiden.