Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G is de cruciale nieuwe generatie netwerktechnologie die innovatie mogelijk maakt en de digitale transformatie ondersteunt.

© Europese Commissie

5G voor Europa: van vaste en mobiele tot transportcorridors en campussen

fix-empty

5G biedt vrijwel universele, ultrahoge bandbreedte en lage latentie „connectiviteit” niet alleen voor individuele gebruikers, maar ook voor verbonden objecten. Het zal naar verwachting een breed scala aan toepassingen en sectoren, waaronder professioneel gebruik, bedienen. Bijvoorbeeld verbonden geautomatiseerde mobiliteit, eHealth, energiebeheer, mogelijke veiligheidstoepassingen en meer.

5G zal ook een belangrijke factor zijn voor kunstmatige-intelligentiesystemen, omdat het real-time gegevensverzameling en -analyse zal opleveren. Tegelijkertijd zal het de cloud naar een nieuwe dimensie brengen door de distributie van computing en opslag, zoals edge cloud en mobile edge computing, over de hele infrastructuur mogelijk te maken,

Europa geeft vorm aan de 5G-visie

De Europese Commissie heeft in een vroeg stadium 5G-kansen geïdentificeerd en in 2013 een publiek-privaat partnerschap voor 5G (5G-PPP) opgericht om onderzoek en innovatie op het gebied van 5G-technologie te versnellen. De Europese Commissie heeft via het Horizon 2020-programma meer dan 700 miljoen euro overheidsfinanciering toegezegd om deze activiteit te ondersteunen.

Deze activiteiten gaan vergezeld van een internationaal plan om te zorgen voor wereldwijde consensus die voortbouwt op 5G. EU-investeringen in 5G-onderzoek en -normen zijn noodzakelijk om het verkeersvolume tegen 2025 te ondersteunen. EU-investeringen zullen ook netwerken en internetarchitecturen op opkomende gebieden zoals machine-to-machine-communicatie (M2M) en het Internet of Things (IoT) stimuleren. 

De Commissie heeft in 2016 een 5G-actieplan voor Europa goedgekeurd om ervoor te zorgen dat 5G-infrastructuur snel in heel Europa wordt uitgerold. Het doel van het actieplan was om uiterlijk eind 2020 5G-diensten in alle EU-lidstaten te lanceren. Vervolgens wordt een snelle opbouw voorgesteld om te zorgen voor een ononderbroken 5G-dekking in stedelijke gebieden en langs de belangrijkste vervoerspaden tegen 2025.

Het digitale kompas: De Europese weg voor het in 2021 goedgekeurde digitale decennium stelt de aanvullende doelstelling vast om alle bevolkte gebieden met 5G tegen 2030 te bestrijken.

Om de voortgang van het 5G-actieplan en de strategie voor het digitale decennium te volgen, ondersteunt de Commissie de Europese 5G-waarnemingspost. Het Waarnemingscentrum is een monitoringinstrument voor belangrijke marktontwikkelingen in Europa in een mondiale context. Zij brengt ook verslag uit over de voorbereidende maatregelen van de lidstaten, zoals spectrumveilingen en nationale 5G-strategieën.

De uitrol van 5G-netwerken hangt nauw af van de toegang tot het radiospectrum, de basis van draadloze technologieën. Aangezien het aantal aangesloten apparaten en het gebruik ervan toeneemt, moeten de spectrummiddelen en het gebruik ervan in heel Europa worden geharmoniseerd om de interoperabiliteit van infrastructuur over de grenzen heen mogelijk te maken. Dit is de basis voor een breed scala aan diensten geleverd met 5G voor consumenten, zoals nieuwe smartphone-apps, en professionele diensten voor verschillende industriële sectoren.

Voorbij 5G, naar 6G

De 5G-technologie en -normen zullen de komende jaren evolueren naarmate de implementatie vordert. Onderzoek en innovatie (R&I) initiatieven op het gebied van 6G technologieën beginnen nu over de hele wereld, met de eerste producten en infrastructuren verwacht voor het einde van dit decennium.

6G-systemen verplaatsen ons van Gigabit naar Terabit-capaciteiten en sub-milliseconde responstijden. Dit zal nieuwe toepassingen mogelijk maken, zoals real-time automatisering of extended reality sensing („Internet of Senses”), het verzamelen van gegevens voor een digitale tweeling van de fysieke wereld.

In Europa werd een eerste reeks 6G-projecten ter waarde van 60 miljoen euro gelanceerd in het kader van het 5G-PPP. Het vlaggenschip Hexa-X ontwikkelt een eerste 6G-systeemconcept, aangevuld met 8 projecten die specifieke technologieën voor 6G onderzoeken.

De Europese Commissie heeft in februari 2021 haar wetgevingsvoorstel voor een strategisch Europees partnerschap inzake slimme netwerken en diensten als gemeenschappelijke onderneming aangenomen, dat op 30 november 2021 in werking is getredenDe verordeningomvat een openbare O & I-investering van 900 miljoen EUR over de periode 2021-2027.

In december heeft de nieuw opgerichte Gemeenschappelijke Onderneming voor slimme netwerken en diensten voor 6G haar eerste werkprogramma 2021-2022 goedgekeurd, met een geoormerkte overheidsfinanciering van ongeveer 240 miljoen EUR. De SNS JU organiseerde zijn lanceringsevenement „On the Road to 6G” op het Mobile World Congress 2022, in Barcelona op 1 maart 2022.

De gemeenschappelijke onderneming coördineert onderzoeksactiviteiten op het gebied van 6G-technologie in het kader van Horizon Europa en 5G-initiatieven in het kader van de Connecting Europe Facility Digital en andere programma’s.

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Connectiviteit

Het streven van de EU is om van Europa tegen 2030 het sterkst geconnecteerde continent te maken.

Zoek verder

5G Onderzoek & normen

De Europese Commissie werkt samen met de industrie in het 5G Public Private Partnership als onderzoeks- en innovatievehikel om Europees 5G-onderzoek te structureren en te sturen.

5G en elektromagnetische velden

De Europese elektronische-communicatiecode speelt een sleutelrol bij het waarborgen van consistente 5G-implementatievoorwaarden en tegelijkertijd de volksgezondheid.

5G Observatorium

De Europese 5G-waarnemingspost stelt de EU in staat de voortgang van het 5G-actieplan te beoordelen en actie te ondernemen om het volledig uit te voeren.

5G Actieplan

Het 5G-actieplan is een strategisch initiatief dat 5G een realiteit zal maken voor alle burgers en bedrijven in de hele EU.

5G grensoverschrijdende corridors

De EU-landen en het bedrijfsleven werken samen om de grootschalige uitrol van 5G-corridors voor verbonden en geautomatiseerde mobiliteit op Europese vervoerspaden voor te bereiden.

Zie ook

Open internet

In de EU-regels is het beginsel van open internettoegang vastgelegd: internetverkeer wordt behandeld zonder discriminatie, blokkering, throttling of prioritering.

ICT en normalisatie

ICT-specificaties zorgen ervoor dat producten met elkaar kunnen verbinden en samenwerken, innovatie kunnen stimuleren en de ICT-markten open en concurrerend houden.

De Connectiviteit Toolbox

De connectiviteitstoolbox biedt richtlijnen voor de uitrol van glasvezel- en 5G-netwerken. Deze netwerken zullen aanzienlijke economische kansen bieden.

Radiospectrum: de basis van draadloze communicatie

Draadloze communicatie, via openbare of particuliere netwerken, gebruik maken van radiospectrum, d.w.z. een reeks radiogolven, om informatie te vervoeren. Dergelijke communicatie kan zijn tussen mensen, mensen en machines of systemen („dingen” meer algemeen) of tussen dingen. In...

112: EU-noodnummer

Hulp nodig? 112 is je levensreddende nummer! 112 is het Europese noodnummer, dat overal in de EU gratis beschikbaar is.

Roaming: overal in de EU verbonden zonder extra kosten

Terwijl u door de EU reist, kunt u uw telefoon gebruiken om gegevens te bellen, sms’en en gebruiken zoals u thuis doet. De notulen van oproepen, sms’en en gegevens die u in het buitenland in de EU gebruikt, worden hetzelfde in rekening gebracht als thuis.

Satellietbreedband

Satellietbreedband is beschikbaar voor snelle internetverbinding in alle EU-landen.

Ondersteuning voor de uitrol van breedband

De Europese Commissie ondersteunt EU-bedrijven, projectmanagers en autoriteiten bij het vergroten van de netwerkdekking om de doelstellingen van de Gigabit Society van de EU te bereiken.