Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Uitrol van de 5G-corridor

De EU-lidstaten en het bedrijfsleven coördineren hun inspanningen om de grootschalige uitrol van 5G-corridors voor geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit (CAM) op gang te brengen.

5G-corridors: een belangrijke motor voor de groene en digitale transitie van Europa

De uitrol van 5G-connectiviteitsinfrastructuur langs vervoerstrajecten in heel Europa – 5G-corridors – zal naar verwachting bijdragen tot de groene en digitale transformatie van de economie en samenleving van de EU. 

5G-enabled Connected and Automated Mobility (CAM) wordt gezien als een belangrijke factor voor verbeterde verkeersveiligheid, geoptimaliseerd wegverkeer, verminderde CO2-uitstoot en industrieel concurrentievermogen van zowel de vervoers- als de mobiliteitssector. 

De 5G-corridorinfrastructuur zal niet alleen een breed scala aan digitale diensten voor het voertuig, de bestuurder, passagiers en andere relevante spelers mogelijk maken, maar ook connectiviteitsdiensten die de weg vrijmaken voor rijden met hoge niveaus van automatisering tegen het einde van het huidige decennium. 

We verwachten dat de uitrol van 5G-infrastructuur in gelijke mate zal bijdragen aan de digitalisering van het spoorvervoer en de binnenvaart.

De Commissie heeft de sleutelrol erkend die 5G-corridors spelen in zowel de strategie voor het digitale decennium alsde strategie voor duurzame en slimme mobiliteit. 5G-corridors vormen een van de meerlandenprojecten (MCP’s) die zijn vastgesteld in de strategie voor het digitale decennium en vormen dus een van de belangrijkste strategische investeringsgebieden van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

Een grootschalige pan-Europese uitrol van 5G-corridors kan worden gebaseerd op conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van grensoverschrijdende 5G-proefprojecten.  Tijdens deze laatste hebben belanghebbenden uit verschillende sectoren hun inspanningen gebundeld om tests en proeven met op 5G gebaseerde cam uit te voeren, met de steun van Horizon 2020 in het kader van het publiek-private partnerschap voor 5G.

Het digitale programma van de Connecting Europe Facility (CEF) ondersteunt de grootschalige uitrol van 5G-corridors in de periode 2021-2027, met een gepland budget van ongeveer 780 miljoen EUR. In het eerste meerjarig werkprogramma voorde periode 2021-2025, dat op 16 december 2021 werd goedgekeurd, werd de nadruk gelegd op de uitrol van grensoverschrijdende trajecten langs 5G-corridors.

Eerste reeks digitale projecten van de Connecting Europe Facility (CEF), gelanceerd in 2023 & 2024

Kaart van door de CEF-Digital gefinancierde 5G-corridorprojecten in het kader van oproepen 1 en 2

De eerste reeks oproepen tot het indienen van voorstellen voor de digitale 5G-corridor van de Connecting Europe Facility (CEF) heeft geleid tot een vroege golf van uitrolprojecten en tot aanvangsstudies om de projectpijplijn verder te ontwikkelen en zich voor te bereiden op latere oproepen. 

De twee oproepen hebben geresulteerd in in totaal 18 succesvolle projecten op de kaart hierboven, die in 2023 en 2024 van start zijn gegaan en momenteel lopen. 

Innovatieve samenwerkingsmodellen ontstaan met de deelname van verschillende industriesectoren die betrokken zijn bij het 5G-compatibele CAM-ecosysteem om de eerste golf van projecten te genereren. 

Heel wat projecten zijn gericht op de uitrol van een passieve netwerkinfrastructuur onder leiding van bedrijven die eigenaar en exploitant zijn van mobiele zendmasten, in samenwerking met exploitanten van mobiele netwerken, wegbeheerders, spoorweginfrastructuurbeheerders en fabrikanten van originele apparatuur.

Tegelijkertijd zien we dat er naadloze grensoverschrijdende roamingoplossingen worden ontwikkeld, in een poging te zorgen voor ononderbroken 5G-dekking in grensoverschrijdende corridors, waardoor hopelijk minuten zonder connectiviteit bij het rijden door grensgebieden tot het verleden behoren. 

Tussen 17 oktober 2023 en 20 februari 2024 is een derde oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd, die openstond voor zowel werken als studies. 

Succesvolle studies zullen verder bijdragen aan de ontwikkeling van de projectpijplijn, terwijl projecten infrastructuur ter plaatse zullen uitrollen. Het evaluatieproces van de ingediende voorstellen wordt afgerond en succesvolle projecten moeten uiterlijk in het derde kwartaal van 2024 worden aangekondigd en zullen naar verwachting in 2025 van start gaan.

Een vierde oproep is gepland voor het derde kwartaal van 2024 en zal gebaseerd zijn op het digitale werkprogramma van de CEF voor 2024-2027, dat momenteel wordt goedgekeurd. 

Dankzij de steun voor versterkte grensoverschrijdende samenwerking, de EU-financiering voor onderzoek en innovatie en vooral de aanzienlijke financiering in het kader van CEF Digital krijgt in Europa een nieuwe kaart van de uitrolprojecten voor 5G-corridors vorm. 

Laatste nieuws

DIGIBYTE |
Europa verhoogt de investeringen in 6G-onderzoek en selecteert 35 nieuwe projecten ter waarde van 250 miljoen EUR

De Gemeenschappelijke Onderneming „Slimme netwerken en diensten” heeft haar eerste portefeuille van 35 onderzoeks-, innovatie- en proefprojecten geselecteerd om de ontwikkeling van 5G-ecosystemen mogelijk te maken en 6G-onderzoek in Europa te bevorderen. Met een gecombineerde financiering van ongeveer 250 miljoen EUR voor deze nieuwe portefeuille in het kader van Horizon Europa is het doel een Europese toeleveringsketen van eerste klasse voor geavanceerde 5G-systemen op te bouwen en de Europese 6G-technologiecapaciteiten op te bouwen.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

5G

5G is de cruciale nieuwe generatie netwerktechnologie die innovatie mogelijk maakt en de digitale transformatie ondersteunt.

Zie ook

5G Onderzoek & normen

De Europese Commissie werkt samen met de industrie in het 5G Public Private Partnership als onderzoeks- en innovatievehikel om Europees 5G-onderzoek te structureren en te sturen.

5G en elektromagnetische velden

De Europese elektronische-communicatiecode speelt een sleutelrol bij het waarborgen van consistente 5G-implementatievoorwaarden en tegelijkertijd de volksgezondheid.

5G Observatorium

De Europese 5G-waarnemingspost stelt de EU in staat de voortgang van het 5G-actieplan te beoordelen en actie te ondernemen om het volledig uit te voeren.

5G Actieplan

Het 5G-actieplan is een strategisch initiatief dat 5G een realiteit zal maken voor alle burgers en bedrijven in de hele EU.