Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programma voor monitoring van COVID-19-desinformatie

De ondertekenaars van de praktijkcode inzake desinformatie voeren een programma voor desinformatiebewaking van COVID-19 uit om mensen op de hoogte te houden van het virus en vaccins.

  Visuele representatie van het blootleggen van desinformatie

© iStock by Getty Images 1130750484 VectorMine

Het monitoring- en rapportageprogramma voor COVID-19 dat is uiteengezet in de gezamenlijke mededeling „Desinformatie tegen COVID-19 aanpakken — De feiten juist krijgen” is een transparantiemaatregel om ervoor te zorgen dat het publiek verantwoording aflegt over de inspanningen van platforms en relevante brancheorganisaties om online desinformatie in verband met COVID-19 te beperken.

Betrokken platforms, die de praktijkcode inzake desinformatie hebben ondertekend, rapporteren regelmatig over:

 • acties om de zichtbaarheid van gezaghebbende bronnen zoals de WHO en nationale gezondheidsorganisaties te vergroten;
 • instrumenten om de toegang tot betrouwbare informatie van algemeen belang te vergemakkelijken;
 • gedegradeerde en verwijderde inhoud met valse en/of misleidende informatie die fysieke schade kan berokkenen of het volksgezondheidsbeleid kan aantasten;
 • verboden reclame die de crisis uitbuit;
 • inspanningen om nauwkeurige informatie over vaccins te verstrekken.

Met name is aan platforms gevraagd informatie te verstrekken over de volgende gebieden:

 • initiatieven ter bevordering van gezaghebbende inhoud op EU- en lidstaatniveau;
 • initiatieven en instrumenten om het bewustzijn van de gebruikers te verbeteren;
 • informatie over manipulatief gedrag van hun diensten;
 • gegevens over reclamestromen in verband met COVID-19-desinformatie op hun diensten en op websites van derden.

Hoewel platforms een groot aantal inhoud ontdekten, waaronder valse informatie met betrekking tot COVID-19, ontdekten zij geen gecoördineerde desinformatieoperaties met specifieke aandacht voor COVID-19 die op hun diensten worden uitgevoerd.

Lees de maandelijkse rapporten

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Online desinformatie aanpakken

De Commissie pakt de verspreiding van online desinformatie en desinformatie aan om de bescherming van de Europese waarden en democratische systemen te waarborgen.

Zie ook

Praktijkcode 2022 inzake desinformatie

Belangrijke onlineplatforms, opkomende en gespecialiseerde platforms, spelers in de reclame-industrie, factcheckers, onderzoeks- en maatschappelijke organisaties hebben een versterkte praktijkcode inzake desinformatie opgeleverd volgens de richtsnoeren van de Commissie van mei...