Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

COVID-19 dezinformacijos stebėsenos programa

Dezinformacijos praktikos kodekso signatarai vykdo dezinformacijos apie COVID-19 stebėsenos programą, kad žmonės būtų informuojami apie virusą ir vakcinas.

Bendrame komunikate „Kova su dezinformacija apie COVID-19. Kova su faktais“ nustatyta COVID-19 stebėsenos ir ataskaitų teikimo programa yra skaidrumo priemonė, kuria siekiama užtikrinti atskaitomybę visuomenei už platformų ir atitinkamų pramonės asociacijų pastangas apriboti su COVID-19 susijusią dezinformaciją internete.

Dalyvaujančios platformos, pasirašiusios Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą, reguliariai teikia ataskaitas apie:

  • veiksmai, kuriais siekiama didinti autoritetingų šaltinių, pavyzdžiui, PSO ir nacionalinių sveikatos organizacijų, matomumą;
  • priemonės, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos susipažinti su patikima viešojo intereso informacija;
  • nutrintas ir pašalintas turinys, kuriame yra melagingos ir (arba) klaidinančios informacijos, galinčios padaryti fizinę žalą arba pakenkti visuomenės sveikatos politikai;
  • draudžiama reklama, kuria pasinaudojama krize;
  • pastangos teikti tikslią informaciją apie vakcinas.

Visų pirma platformų buvo paprašyta pateikti informaciją, susijusią su šiomis sritimis:

  • iniciatyvos, kuriomis skatinamas autoritetingas turinys ES ir valstybių narių lygmeniu;
  • iniciatyvos ir priemonės, kuriomis didinamas naudotojų informuotumas;
  • informacija apie manipuliacinį elgesį teikiant paslaugas;
  • duomenys apie reklamos, susijusios su dezinformacija apie COVID-19, srautus jų paslaugų ir trečiųjų šalių interneto svetainėse.

Nors platformos aptiko daug turinio, įskaitant klaidingą informaciją, susijusią su COVID-19, jos nenustatė koordinuotų dezinformacijos operacijų, ypatingą dėmesį skirdamos COVID-19 savo paslaugoms.

Perskaitykite mėnesines ataskaitas

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
Trečiose ataskaitose pagal Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą interneto platformos ypatingą dėmesį skiria rinkimams

Šiandien Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą pasirašiusios šalys, įskaitant tokias pagrindines interneto platformas kaip „Google“, „Meta“, „Microsoft“ ir „TikTok“, paskelbė trečiąjį ataskaitų rinkinį, kuriame išsamiai aprašo veiksmus, kurių jos imasi kovodamos su dezinformacijos plitimu internete, ypatingą dėmesį skirdamos būsimiems birželio mėn. Europos Parlamento rinkimams.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Kova su internetine dezinformacija

Komisija kovoja su internetinės dezinformacijos ir klaidingos informacijos plitimu, kad užtikrintų Europos vertybių ir demokratinių sistemų apsaugą.

Taip pat žr.

2022 m. Kovos su dezinformacija praktikos kodeksas

Pagrindinės interneto platformos, besiformuojančios ir specializuotos platformos, reklamos pramonės subjektai, faktų tikrintojai, mokslinių tyrimų ir pilietinės visuomenės organizacijos, vadovaudamosi 2021 m. gegužės mėn. Komisijos gairėmis, parengė sustiprintą Kovos su...