Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Програма за мониторинг на дезинформацията във връзка с COVID-19

Подписалите Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията изпълняват програма за мониторинг на дезинформацията във връзка с COVID-19, за да информират хората за вируса и ваксините.

  Визуално представяне на разкриването на дезинформация

© iStock by Getty Images 1130750484 VectorMine

Програмата за мониторинг и докладване във връзка с COVID-19, изложена в съвместното съобщение „Борба с дезинформацията, свързана с COVID-19 — правилно установяване на фактите“, е мярка за прозрачност, за да се гарантира отчетност пред обществеността на усилията, полагани от платформите и съответните браншови сдружения за ограничаване на онлайн дезинформацията, свързана с COVID-19.

Участващите платформи, които са подписали Кодекса за поведение в областта на дезинформацията, редовно докладват относно:

 • действия за повишаване на видимостта на авторитетни източници като СЗО и националните здравни организации;
 • инструменти за улесняване на достъпа до надеждна информация от обществен интерес;
 • понижено и премахнато съдържание, съдържащо невярна и/или подвеждаща информация, която може да причини физическа вреда или да увреди политиките в областта на общественото здраве;
 • забранена реклама, която експлоатира кризата;
 • усилия за предоставяне на точна информация за ваксините.

По-специално от платформите беше поискано да предоставят информация, свързана със следните области:

 • инициативи за насърчаване на авторитетно съдържание на равнище ЕС и на равнището на държавите членки;
 • инициативи и инструменти за подобряване на осведомеността на потребителите;
 • информация за манипулативно поведение на техните услуги;
 • данни за потоците от реклами, свързани с дезинформацията, свързана с COVID-19, в техните услуги и на уебсайтове на трети страни.

Въпреки че платформите са открили голям брой съдържание, включително невярна информация, свързана с COVID-19, те не са открили координирани операции за дезинформация със специален акцент върху COVID-19, изпълнявани от техните услуги.

Прочетете месечните отчети

Последни новини

PRESS RELEASE |
Укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията: Подписалите страни да набележат начини за ускоряване на работата една година след стартирането

Заместник-председателят Вера Йоурова и генералният директор на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ Роберто Виола ще се срещнат с подписалите укрепения Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията от 2022 г., които се свикват на 5 юни, понеделник, на пленарното заседание на работната група по Кодекса, председателствана от Комисията.

PRESS RELEASE |
Съветът по търговия и технологии ЕС-САЩ засилва сътрудничеството в областта на нововъзникващите технологии, устойчивата търговия и икономическата сигурност

Днес Европейският съюз и Съединените щати проведоха четвъртата министерска среща на Съвета по търговия и технологии (СТТ) ЕС-САЩ в Лулео, Швеция.

PRESS RELEASE |
Кодекс на поведение във връзка с дезинформацията: Новият Център за прозрачност предоставя за първи път информация и данни относно онлайн дезинформацията

Подписалите Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията от 2022 г., включително всички основни онлайн платформи (Google, Meta, Microsoft, TikTok, Twitter), стартираха тази седмица новия Център за прозрачност и публикуваха за първи път доклади за базовото състояние относно начина, по който изпълняват на практика ангажиментите по Кодекса.

Съдържание по темата

Обща картина

Борба с дезинформацията онлайн

Комисията се бори с разпространението на дезинформация и дезинформация онлайн, за да гарантира защитата на европейските ценности и демократичните системи.

Вижте също

Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията от 2022 г.

Основни онлайн платформи, нововъзникващи и специализирани платформи, участници в рекламната индустрия, проверители на факти, научноизследователски организации и организации на гражданското общество представиха засилен кодекс за поведение в областта на дезинформацията в...