Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Програма за мониторинг на дезинформацията във връзка с COVID-19

Подписалите Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията изпълняват програма за мониторинг на дезинформацията във връзка с COVID-19, за да информират хората за вируса и ваксините.

  Визуално представяне на разкриването на дезинформация

© iStock by Getty Images 1130750484 VectorMine

Програмата за мониторинг и докладване във връзка с COVID-19, изложена в съвместното съобщение „Борба с дезинформацията, свързана с COVID-19 — правилно установяване на фактите“, е мярка за прозрачност, за да се гарантира отчетност пред обществеността на усилията, полагани от платформите и съответните браншови сдружения за ограничаване на онлайн дезинформацията, свързана с COVID-19.

Участващите платформи, които са подписали Кодекса за поведение в областта на дезинформацията, редовно докладват относно:

 • действия за повишаване на видимостта на авторитетни източници като СЗО и националните здравни организации;
 • инструменти за улесняване на достъпа до надеждна информация от обществен интерес;
 • понижено и премахнато съдържание, съдържащо невярна и/или подвеждаща информация, която може да причини физическа вреда или да увреди политиките в областта на общественото здраве;
 • забранена реклама, която експлоатира кризата;
 • усилия за предоставяне на точна информация за ваксините.

По-специално от платформите беше поискано да предоставят информация, свързана със следните области:

 • инициативи за насърчаване на авторитетно съдържание на равнище ЕС и на равнището на държавите членки;
 • инициативи и инструменти за подобряване на осведомеността на потребителите;
 • информация за манипулативно поведение на техните услуги;
 • данни за потоците от реклами, свързани с дезинформацията, свързана с COVID-19, в техните услуги и на уебсайтове на трети страни.

Въпреки че платформите са открили голям брой съдържание, включително невярна информация, свързана с COVID-19, те не са открили координирани операции за дезинформация със специален акцент върху COVID-19, изпълнявани от техните услуги.

Прочетете месечните отчети

Последни новини

PRESS RELEASE |
Комисията приема правила за независими одити съгласно Законодателния акт за цифровите услуги

Днес Комисията прие делегиран регламент с правила относно независимите одити, за да оцени съответствието на много големите онлайн платформи и много големите онлайн търсачки със Законодателния акт за цифровите услуги.

PRESS RELEASE |
Новата покана за представяне на предложения подкрепя проверителите на факти в ЕС за опровергаване на дезинформацията

Днес Комисията публикува нова покана за представяне на предложения на стойност 850 000 EUR в подкрепа на проверителите на факти от ЕС при идентифицирането и опровергаването на дезинформацията.

PRESS RELEASE |
Комисията изпраща искане за информация до TikTok съгласно Законодателния акт за цифровите услуги

Днес Европейската комисия изпрати официално на TikTok искане за информация съгласно Законодателния акт за цифровите услуги. Комисията иска от TikTok да предостави повече информация относно мерките, които е предприел за спазване на задълженията, свързани с оценките на риска и мерките за намаляване на разпространението на незаконно съдържание, по-специално разпространението на терористично и насилствено съдържание и изказвания, подбуждащи към омраза, както и предполагаемото разпространение на дезинформация.

PRESS RELEASE |
Комисията изпраща искане за информация до Meta съгласно Законодателния акт за цифровите услуги

Европейската комисия изпрати официално на Meta искане за информация съгласно Законодателния акт за цифровите услуги. Комисията изисква от Meta да предостави повече информация относно мерките, които е предприела, за да изпълни задълженията си, свързани с оценките на риска и мерките за смекчаване на последиците с цел защита на почтеността на изборите и след терористичните нападения на Хамас в Израел, по-специално по отношение на разпространението и увеличаването на незаконното съдържание и дезинформацията.

Съдържание по темата

Обща картина

Борба с дезинформацията онлайн

Комисията се бори с разпространението на дезинформация и дезинформация онлайн, за да гарантира защитата на европейските ценности и демократичните системи.

Вижте също

Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията от 2022 г.

Основни онлайн платформи, нововъзникващи и специализирани платформи, участници в рекламната индустрия, проверители на факти, научноизследователски организации и организации на гражданското общество представиха засилен кодекс за поведение в областта на дезинформацията в...