Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bestrijding van online desinformatie

De Commissie pakt de verspreiding van online desinformatie en desinformatie aan om de bescherming van Europese waarden en democratische systemen te waarborgen.

fix-empty

Desinformatie is valse of misleidende inhoud die wordt verspreid met de bedoeling om economisch of politiek gewin te bedriegen of veilig te stellen, en die publieke schade kan veroorzaken. Verkeerde informatie is valse of misleidende inhoud die wordt gedeeld zonder schadelijke bedoelingen, hoewel de effecten nog steeds schadelijk kunnen zijn.

De verspreiding van zowel desinformatie als desinformatie kan een reeks schadelijke gevolgen hebben, zoals het bedreigen van onze democratieën, polariserende debatten en het in gevaar brengen van de gezondheid, veiligheid en milieu van EU-burgers.

Grootschalige desinformatiecampagnes vormen een grote uitdaging voor Europa en vereisen een gecoördineerde respons van EU-landen, EU-instellingen, onlineplatforms, nieuwsmedia en EU-burgers. De Commissie heeft een aantal initiatieven ontwikkeld om desinformatie aan te pakken:

  • de mededeling „Bestrijding van online-desinformatie: een Europese aanpak is een verzameling instrumenten om de verspreiding van desinformatie aan te pakken en de bescherming van de EU-waarden te waarborgen;
  • het actieplan inzake desinformatie heeft tot doel de capaciteit en samenwerking van de EU bij de bestrijding van desinformatie te versterken;
  • het actieplan voor Europese democratie bevat richtsnoeren voor verplichtingen en verantwoordingsplicht van onlineplatforms in de strijd tegen desinformatie;
  • De praktijkcode van 2018 inzake desinformatie was de eerste keer wereldwijd dat de industrie op vrijwillige basis heeft ingestemd met zelfreguleringsnormen om desinformatie te bestrijden. Het had tot doel de doelstellingen van de in april 2018 gepresenteerde mededeling van de Commissiete verwezenlijken.
  • het COVID-19-programma voor desinformatiemonitoring, uitgevoerd door de ondertekenaars van de praktijkcode, fungeerde als een transparantiemaatregel om de verantwoordingsplicht van onlineplatforms bij de aanpak van desinformatie te waarborgen.
  • EDMO is een onafhankelijk waarnemingscentrum dat factcheckers en academische onderzoekers samenbrengt met expertise op het gebied van online desinformatie, sociale mediaplatforms, journalistengestuurde media en mediageletterdheidsdeskundigen.
  • de versterkte praktijkcode inzake desinformatie, ondertekend op 16 juni 2022, brengt een breed scala aan actoren bijeen om zich te verbinden tot een breed scala van vrijwillige toezeggingen om desinformatie tegen te gaan

Laatste nieuws

NEWS ARTICLE |
Commissie is ingenomen met de goedkeuring door de Raad van het leidende kader voor de praktische oprichting van de hybride snellereactieteams

Dit maakt de weg vrij voor de inzet van dergelijke teams op verzoek, bij de voorbereiding en bestrijding van hybride bedreigingen en campagnes in de verslechterende veiligheidsomgeving van vandaag, met toenemende desinformatie, cyberaanvallen, aanvallen op kritieke infrastructuur, instrumentale migratie en verkiezingsbemoeienis door kwaadwillende actoren.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Mediavrijheid en pluralisme

De Europese Unie verdedigt mediavrijheid en -pluriformiteit als pijlers van de moderne democratie en faciliteert een vrij en open debat.

Zoek verder

De praktijkcode 2022 inzake desinformatie

Belangrijke onlineplatforms, opkomende en gespecialiseerde platforms, spelers in de reclame-industrie, factcheckers, onderzoeks- en maatschappelijke organisaties hebben een versterkte praktijkcode inzake desinformatie opgeleverd na de richtsnoeren van de Commissie van mei 2021

Zie ook

Multimedia-acties

De multimedia-acties van de EU zijn erop gericht de nieuwsrapportage over EU-aangelegenheden vanuit Europees perspectief te versterken.

Mediageletterdheid

Mediageletterdheid is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Het stelt burgers van alle leeftijden in staat om door de moderne nieuwsomgeving te navigeren en weloverwogen beslissingen te nemen.