Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Genomförande av förordningen om geoblockering i Slovenien

På denna sida ges en lägesrapport om genomförandet av geoblockeringen i Slovenien och de lokala kontaktpunkterna.

    Sloveniens flagga

Tillsynsorgan 

Stöd till konsumentorganisationer

Åtgärder som är tillämpliga på överträdelser

Överträdelser av artiklarna 3.1, 3.2, 4.1 och 5.1 i förordning 302/2018/EU:

— Böter mellan 3 000 och 20 000 EUR för juridiska personer.

— Böter mellan 1 000 och 30 000 EUR för enskilda näringsidkare.

Överträdelser av artikel 3.1 i förordning (EU) nr 302/2018:

— Böter mellan 500 och 1 500 EUR för den ansvariga personen i den juridiska personen eller den enskilde näringsidkaren.

Läs mer

Översikt

Geoblockering

Kommissionen satte stopp för omotiverade geoblockeringsregler som undergräver e-handel och gränsöverskridande försäljning i EU.

Se också