Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Genomförande av geoblockeringsförordningen i Slovenien

Denna sida ger en lägesrapport om genomförandet av geoblockeringen i Slovenien och de lokala kontaktpunkterna.

Verkställande organ 

Stöd till konsumentorgan

Åtgärder som är tillämpliga på överträdelser

Överträdelser av artiklarna 3.1, 3.2, 4.1 och 5.1 i förordning 302/2018/EU:

— Böter på mellan 3000 och 20,000 EUR för juridiska personer.

— Böter på mellan 1000 och 30,000 EUR för enmansföretag.

Överträdelser av artikel 3.1 i förordning 302/2018/EU:

— Böter på mellan 500 och 1 500 EUR för den juridiska personen eller den enskilde näringsidkaren.

Läs mer

Översikt

Geoblockering

Kommissionen har satt stopp för omotiverade geoblockeringsregler, som undergräver online-shopping och gränsöverskridande försäljning i EU.

Se också