Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego w Słowenii

Na tej stronie przedstawiono aktualną sytuację w zakresie wdrażania blokowania geograficznego w Słowenii oraz lokalnych punktów kontaktowych.

    Flaga Słowenii

Organ egzekucyjny 

Pomoc dla organów konsumenckich

Środki mające zastosowanie w przypadku naruszeń

Naruszenia art. 3 ust. 1, 3, 3, 4 i 5 ust. 1 rozp. 302/2018/UE:

— Grzywna w wysokości od 3000 do 20,000 EUR dla osób prawnych;

— Grzywna w wysokości od 1000 do 30,000 EUR dla przedsiębiorcy jednoosobowego;

Naruszenia art. 3 ust. 1 rozporządzenia 302/2018/UE:

— Grzywna w wysokości od 500 do 1 500 EUR za osobę odpowiedzialną osoby prawnej lub wyłącznego przedsiębiorcy.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym zasadom blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy przez internet i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też