Skip to main content
De digitale toekomst van Europa vormgeven

Coalitie voor digitale vaardigheden en banen

De coalitie voor digitale vaardigheden en banen pakt de kloof tussen digitale vaardigheden aan door lidstaten, bedrijven en organisaties bij elkaar te brengen.

  jongeren in een IT-klas

© iStock Getty Images Plus - MachineHeadz

Actief worden

Alle organisaties die actie ondernemen om de digitale vaardigheden in Europa te verbeteren, kunnen lid worden van de coalitie door zich te registreren bij de veelbelovende kijker en te beloven maatregelen te nemen om de kloof in digitale vaardigheden aan te pakken. Acties kunnen variëren van het opleiden van werklozen, het organiseren van massale open online cursussen (MOOC’s) voor leerkrachten, het aanbieden van coderingslessen voor kinderen of geavanceerde opleidingen voor ICT-specialisten.

De coalitie deelt en promoot initiatieven op het gebied van digitale vaardigheden via de European Digital Skills Awards, die in heel Europa kunnen worden gerepliceerd en opgeschaald.  

Elk jaar belicht de Europese Commissie initiatieven die de digitale vaardigheden van burgers, de beroepsbevolking, ICT-professionals en vrouwen en meisjes helpen verbeteren door middel van de European Digital Skills Awards.

De lidstaten kunnen de samenwerking tussen verschillende actoren in hun land ondersteunen door ze samen te brengen in nationale coalities.

Bestuursraad

De raad van bestuur van de Digital Skills and Jobs Coalition biedt strategisch leiderschap aan de coalitie. Het bestuur heeft 12 leden die de coalitiepartners op Europees niveau vertegenwoordigen en fungeren als schakel tussen belofters, nationale coalities en sociale partners. De raad van bestuur heeft in september 2018 een 9-puntenactieplan goedgekeurd waarin de volgende stappen worden geschetst om het lidmaatschap uit te breiden en ervoor te zorgen dat de toekomstige begroting van de EU gericht is op de ontwikkeling van digitale vaardigheden.

Wie of wat is het doel van de coalitie?

De coalitie pakt de behoefte aan digitale vaardigheden van 4 brede groepen aan:

 1. Digitale vaardigheden voor iedereen: digitale vaardigheden ontwikkelen om alle burgers in staat te stellen actief te zijn in onze digitale samenleving
 2. Digitale vaardigheden voor de beroepsbevolking: ontwikkeling van digitale vaardigheden voor de digitale economie, bijvoorbeeld bij- en omscholing van werknemers en werkzoekenden, en acties op het gebied van loopbaanadvies en -begeleiding
 3. Digitale vaardigheden voor ICT-professionals: ontwikkeling van digitale vaardigheden op hoog niveau voor ICT-professionals in alle bedrijfstakken
 4. Digitale vaardigheden in het onderwijs: transformatie van het onderwijs en het leren van digitale vaardigheden in een perspectief van een leven lang leren, met inbegrip van de opleiding van leerkrachten

Wat moet de coalitie bereiken?

De coalitie hoopt de volgende doelen te bereiken:

 • 1 miljoen jonge werklozen opleiden voor vacante digitale banen door middel van stages, stages, leerlingplaatsen en korte-termijnopleidingsprogramma’s
 • ondersteuning van de bij- en omscholing van de beroepsbevolking en met name het nemen van concrete maatregelen ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die met specifieke uitdagingen te maken hebben bij het aantrekken en behouden van digitaal talent en omscholing van hun personeel
 • onderwijs en opleiding moderniseren om alle studenten en leerkrachten de mogelijkheid te bieden digitale hulpmiddelen en materialen te gebruiken in hun onderwijs- en leeractiviteiten en hun digitale vaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren.
 • gebruikmaken van beschikbare middelen ter ondersteuning van digitale vaardigheden en bewustmaking over het belang van digitale vaardigheden voor inzetbaarheid, concurrentievermogen en participatie in de samenleving.

De kloof in digitale vaardigheden in Europa

Het hebben van een digitaal geschoolde beroepsbevolking en -bevolking is van cruciaal belang voor het Europese concurrentievermogen en een inclusieve digitale samenleving.

42 % van de Europese burgers beschikt echter niet over digitale basisvaardigheden. 37 % van de mensen in de beroepsbevolking — boeren, bankmedewerkers en fabrieksarbeiders — ontbreekt ook aan voldoende digitale vaardigheden, ondanks de toenemende behoefte aan dergelijke vaardigheden in alle banen.

Europa mist ook geschoolde ICT-specialisten om het groeiende aantal vacatures in alle sectoren van de economie aan te vullen. Een cruciaal punt dat hieraan ten grondslag ligt, is de noodzaak om onze onderwijs- en opleidingsstelsels te moderniseren, die jongeren momenteel onvoldoende voorbereiden op de digitale economie en samenleving, en om over te stappen op een benadering van een leven lang leren, zodat mensen hun vaardigheden gedurende hun hele leven kunnen aanpassen wanneer dat nodig is.

Om de vaardighedenkloof in Europa te helpen dichten, is het Europees platform voor digitale vaardigheden en banen gelanceerd in het kader van het programma Connecting Europe Facility. Het platform heeft tot doel een aantal middelen aan te bieden, waaronder:

Index voor digitale economie en samenleving

De Europese Commissie houdt toezicht op de digitale vooruitgang van de lidstaten en u kunt de bevindingen van de index voor digitale economie en samenleving (DESI) voor elk land bekijken op het gebied van:

 • connectiviteit
 • menselijk kapitaal/digitale vaardigheden
 • gebruik van internetdiensten door burgers
 • integratie van digitale technologie door bedrijven
 • digitale overheidsdiensten
 • onderzoek en ontwikkeling ICT

Laatste nieuws

PRESS RELEASE |
Digitale rechten en beginselen: een digitale transformatie voor EU-burgers

De Commissie is ingenomen met het akkoord dat gisteren met het Parlement en de Raad is bereikt over de Europese verklaring over digitale rechten en beginselen. De in januari voorgestelde verklaring vormt een duidelijk referentiepunt voor het soort digitale transformatie waarbij de mens centraal staat en die de EU in binnen- en buitenland bevordert en verdedigt.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Initiatieven op het gebied van digitale vaardigheden

De coalitie voor digitale vaardigheden en banen en andere initiatieven bevorderen excellentie in digitale vaardigheden in verschillende organisaties, gebieden en landen.

Zie ook