Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Platforme online

Comisia Europeană își propune să promoveze un mediu în care platformele online să prospere, să trateze utilizatorii în mod echitabil și să ia măsuri pentru a limita răspândirea conținutului ilegal.

Ce sunt platformele online și de ce sunt ele importante

Platformele online sunt motoare puternice ale inovării și joacă un rol important în societatea și economia digitală a Europei. Acestea acoperă o gamă largă de activități, inclusiv piețe online, platforme de comunicare socială, puncte de vânzare de conținut creativ, magazine de aplicații, site-uri de comparare a prețurilor, platforme pentru economia colaborativă, precum și motoare de căutare. Ele sporesc posibilitățile de alegere ale consumatorilor, îmbunătățesc eficiența și competitivitatea industriei și pot spori participarea civilă în societate.

Platformele online împărtășesc caracteristici-cheie, cum ar fi utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru a facilita interacțiunile dintre utilizatori, colectarea și utilizarea datelor cu privire la astfel de interacțiuni și efectele de rețea. Aceste efecte de rețea fac ca utilizarea platformelor cu majoritatea utilizatorilor să fie cea mai valoroasă pentru alți utilizatori.

În prezent, 1 milion de întreprinderi din UE vând deja bunuri și servicii prin intermediul platformelor online și peste 50 % dintre întreprinderile mici și mijlocii care vând prin intermediul piețelor online vând transfrontaliere.

Abordarea Comisiei Europene în ceea ce privește platformele online se axează pe promovarea unui mediu de încredere, legal și bazat pe inovare în UE. În acest scop, Comisia a identificat domenii-cheie de interes în comunicarea sa privind platformele online. Principiile directoare ale politicii sunt:

  1. crearea și menținerea unor condiții de concurență echitabile pentru servicii digitale comparabile;
  2. să asigure un comportament responsabil al platformelor online pentru a proteja valorile de bază;
  3. să promoveze încrederea, transparența și să asigure echitatea pe platformele online;
  4. menținerea piețelor deschise și nediscriminatorii pentru a promova o economie bazată pe date.

Actul legislativ privind serviciile digitale

Comisia a adoptat o propunere de act legislativ privind serviciile digitale (DSA) în decembrie 2020. Împreună cu Actul legislativ privind piețele digitale, DSA va crea un spațiu digital mai sigur și mai deschis pentru toți utilizatorii și va asigura condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi.

DSA are 3 obiective specifice: 

  1. Să protejeze mai eficient consumatorii și drepturile lor fundamentale în mediul online;
  2. Stabilirea unui cadru puternic de transparență și responsabilitate pentru platformele online;
  3. Stimularea inovării, a creșterii și a competitivității în cadrul pieței unice.

Regulamentul UE privind echitatea și transparența în relațiile dintre platforme online și întreprinderi

Regulamentul privind relațiile dintre platforme online și întreprinderi instituie un cadru armonizat pentru drepturile minime de transparență și de recurs. Aceasta protejează întreprinderile care depind de platformele online pentru a ajunge la consumatori, protejând în același timp potențialul de inovare al platformelor.

Observatorul UE privind economia platformelor online însoțește regulamentul. Acesta monitorizează și analizează cele mai recente tendințe și probleme în economia platformelor online. Ca o afacere pe o platformă online, puteți ajuta la identificarea principalelor probleme prin împărtășirea experiențelor dvs. prin intermediul unui site web dedicat.

Recomandarea privind măsurile de combatere eficace a conținutului ilegal online

În martie 2018, Comisia a emis o recomandare privind măsurile de combatere eficace a conținutului ilegal online. Aceasta se bazează pe Comunicarea privind combaterea conținutului online ilegal din septembrie 2017, care transpune angajamentul politic într-o formă juridică (neobligatorie).

Transparență algoritmică

La cererea Parlamentului European, Comisia efectuează o analiză aprofundată a transparenței algoritmice și a responsabilității. Proiectul-pilot va oferi un studiu aprofundat al rolului algoritmilor în economia și societatea digitală. În special, modul în care acestea modelează, filtrează sau personalizează fluxurile de informații.

Platforme digitale de muncă

Platformele digitale de muncă creează oportunități pentru întreprinderi, lucrători și lucrători independenți, precum și un acces îmbunătățit la servicii pentru consumatori. Cu toate acestea, noi modalități de lucru vin, de asemenea, cu noi provocări. Devine din ce în ce mai dificil să se clasifice corect statutul profesional al persoanelor, ceea ce duce, în unele cazuri, la neadecvarea drepturilor lucrătorilor și la protecția socială pentru unii. În plus, utilizarea algoritmilor în activitatea pe platforme poate ridica probleme de responsabilitate și transparență. 

Cele mai recente știri

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Platformele online și comerțul electronic

UE dorește să se asigure că întreprinderile și cetățenii pot utiliza platformele online și serviciile de comerț electronic indiferent unde se află în UE.

Aprofundați subiectul

Geoblocare

Comisia a pus capăt normelor nejustificate privind geoblocarea, care subminează cumpărăturile online și vânzările transfrontaliere în UE.

Citiți și

norme privind comerțul electronic în UE

Comisia Europeană elimină barierele online, astfel încât cetățenii să poată beneficia de acces deplin la toate bunurile și serviciile oferite online de întreprinderile din UE.

Pachetul legislativ privind serviciile digitale

Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale urmăresc să creeze un spațiu digital mai sigur în care drepturile fundamentale ale utilizatorilor să fie protejate și să stabilească condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi.