Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pachetul legislativ privind serviciile digitale

Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale vizează crearea unui spațiu digital mai sigur în care drepturile fundamentale ale utilizatorilor sunt protejate și crearea unor condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi.

JOCURI CU JOCUL CC0 - Europa Pregătită pentru era digitală: Noi norme pentru platformele digitale
fix-empty

Comisia Europeană a propus două inițiative legislative pentru a actualiza normele care reglementează serviciile digitale în UE: actul legislativ privind serviciile digitale (DSA) și Actul legislativ privind piețele digitale (DMA). Comisia a prezentat propunerile în decembrie 2020, iar la 25 martie 2022 s-a ajuns la un acord politic cu privire la Actul legislativ privind piețele digitale, iar la 23 aprilie 2022 cu privire la Actul legislativ privind serviciile digitale.

Împreună, acestea formează un set unic de noi norme care vor fi aplicabile în întreaga UE pentru a crea un spațiu digital mai sigur și mai deschis.

DSA și DMA au două obiective principale:

  1. crearea unui spațiu digital mai sigur, în care drepturile fundamentale ale tuturor utilizatorilor de servicii digitale să fie protejate;
  2. stabilirea unor condiții de concurență echitabile pentru a stimula inovarea, creșterea și competitivitatea, atât pe piața unică europeană, cât și la nivel mondial.

Ce sunt serviciile digitale?

Serviciile digitale includ o mare categorie de servicii online, de la site-uri web simple la servicii de infrastructură de internet și platforme online.

Normele specificate în ASD se referă în primul rând la intermediarii și platformele online. De exemplu, piețele online, rețelele sociale, platformele de partajare de conținut, magazinele de aplicații și platformele online de călătorie și cazare.

Actul legislativ privind piețele digitale include norme care reglementează platformele online de control al fluxului de informații. Platformele gatekeeper sunt platforme digitale cu rol sistemic pe piața internă, care funcționează ca blocaje între întreprinderi și consumatori pentru servicii digitale importante. Unele dintre aceste servicii sunt, de asemenea, incluse în Actul legislativ privind serviciile digitale, dar din diferite motive și cu diferite tipuri de dispoziții.

De ce avem nevoie de noi reguli?

Dezvoltarea rapidă și pe scară largă a serviciilor digitale s-a aflat în centrul schimbărilor digitale care ne afectează viața. Au apărut multe modalități noi de a comunica, de a cumpăra sau de a accesa informații online și sunt în continuă evoluție. Trebuie să ne asigurăm că legislația europeană evoluează odată cu acestea.

Platformele online au creat beneficii semnificative pentru consumatori și inovare și au ajutat piața internă a Uniunii Europene să devină mai eficientă. Acestea au facilitat, de asemenea, comerțul transfrontalier în interiorul și în afara Uniunii. Acest lucru a deschis noi oportunități pentru o varietate de întreprinderi și comercianți europeni, facilitând extinderea acestora și accesul la noi piețe.

Deși există un consens larg cu privire la beneficiile acestei transformări, problemele apărute au numeroase consecințe pentru societatea și economia noastră. O preocupare majoră o reprezintă comerțul și schimbul de bunuri, servicii și conținuturi ilegale online. Serviciile online sunt, de asemenea, utilizate în mod abuziv de sistemele algoritmice manipulative pentru a amplifica răspândirea dezinformării și în alte scopuri dăunătoare. Aceste noi provocări și modul în care platformele le abordează au un impact semnificativ asupra drepturilor fundamentale online.

În pofida unei serii de intervenții sectoriale specifice la nivelul UE, există încă lacune semnificative și sarcini juridice care trebuie remediate.

Digitalizarea accelerată a societății și a economiei a creat o situație în care câteva platforme mari controlează ecosisteme importante din economia digitală. Acestea au apărut ca gatekeeperi pe piețele digitale, având puterea de a acționa ca factori de reglementare privați. Aceste norme conduc uneori la condiții inechitabile pentru întreprinderile care utilizează aceste platforme și la mai puține posibilități de alegere pentru consumatori.

Având în vedere aceste evoluții, Europa necesită un cadru juridic modern care să asigure siguranța utilizatorilor online, să stabilească guvernanța cu protecția drepturilor fundamentale în avangarda sa și să mențină un mediu echitabil și deschis al platformelor online.

Care a fost procesul până în prezent și cum au fost implicate părțile interesate?

Comisia a consultat o gamă largă de părți interesate în pregătirea acestui pachet legislativ. Printre aceste părți interesate s-au numărat sectorul privat, utilizatorii de servicii digitale, organizațiile societății civile, autoritățile naționale, mediul academic, comunitatea tehnică, organizațiile internaționale și publicul larg. Au fost întreprinse, de asemenea, o serie de etape complementare de consultare pentru a capta pe deplin opiniile părților interesate cu privire la aspecte legate de serviciile și platformele digitale.

Comisia a consultat părțile interesate pentru a-și sprijini în continuare activitatea în acest domeniu în vara anului 2020. Dovezile au fost utilizate pentru a identifica aspecte specifice care ar putea necesita o intervenție la nivelul UE în contextul ASD și al DMA. Cetățenii și organizațiile europene și neeuropene au fost binevenite să contribuie la această consultare.

Comisia a prezentat propunerile în decembrie 2020, iar la 25 martie 2022 s-a ajuns la un acord politic cu privire la Actul legislativ privind piețele digitale, iar la 23 aprilie 2022 cu privire la Actul legislativ privind serviciile digitale.

Pașii următori

În urma adoptării pachetului privind serviciile digitale în primă lectură de către Parlamentul European în iulie 2022, atât Actul legislativ privind serviciile digitale, cât și Actul legislativ privind piețele digitale au fost adoptate de Consiliul Uniunii Europene, semnate de președinții ambelor instituții și publicate în Jurnalul Oficial. DMA a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2022, iar ASD va intra în vigoare la 16 noiembrie 2022.

ASD va fi direct aplicabil în întreaga UE și se va aplica cincisprezece luni sau de la 1 ianuarie 2024, oricare dintre acestea survine mai târziu, după intrarea în vigoare. În ceea ce privește obligațiile pentru platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari, DSA se va aplica de la o dată anterioară, și anume patru luni de la desemnarea lor.

Afișarea vizuală a cronologiei actului legislativ privind serviciile digitale

Începând cu 12 octombrie 2022, DMA a fost publicată în Jurnalul Oficial. DMA a intrat în vigoare și va deveni aplicabilă șase luni mai târziu. Gatekeeperii desemnați vor avea la dispoziție maximum șase luni de la decizia de desemnare a Comisiei pentru a asigura respectarea obligațiilor prevăzute în Actul legislativ privind piețele digitale.

Prezentarea vizuală a cronologiei actului legislativ privind piețele digitale

Evaluări de impact și consultări publice

 

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
Actul legislativ privind piețele digitale: Comisia organizează ateliere de lucru cu părțile interesate privind interoperabilitatea mesajelor și magazinele de aplicații

Astăzi, Comisia a deschis înregistrarea pentru două ateliere tehnice referitoare la Actul legislativ privind piețele digitale (DMA) în săptămânile următoare. Acest lucru va oferi părților interesate posibilitatea de a furniza contribuții și opinii cu privire la modul în care gatekeeperii desemnați, platformele digitale care oferă un portal important între utilizatorii comerciali și consumatori, ar trebui să respecte anumite obligații specifice prevăzute de noile norme.

Related Content

Big Picture

Platformele online și comerțul electronic

UE dorește să se asigure că întreprinderile și cetățenii pot utiliza platformele online și serviciile de comerț electronic indiferent unde se află în UE.

Dig deeper

See Also

norme privind comerțul electronic în UE

Comisia Europeană elimină barierele online, astfel încât cetățenii să poată beneficia de acces deplin la toate bunurile și serviciile oferite online de întreprinderile din UE.

Platforme online

Comisia Europeană își propune să promoveze un mediu în care platformele online să prospere, să trateze utilizatorii în mod echitabil și să ia măsuri pentru a limita răspândirea conținutului ilegal.