Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Podpora EÚ pre výskumných pracovníkov a digitálnych inovátorov

Komisia ponúka širokú škálu podpory výskumným pracovníkom a digitálnym inovátorom, od programov, ako je Horizont Európa, až po financovanie inovácií a ďalšie.

Európska únia (EÚ) je najväčšou vedeckou veľmocou na svete. Predstavuje takmer tretinu svetovej produkcie vedy a techniky. V súčasnosti pracuje na tom, aby sa nápady výskumných pracovníkov a digitálnych inovátorov stali úspešnými produktmi a technológiami.

Jedným z cieľov EÚ na digitálne desaťročie je podporovať výskum a inovácie. Jeho cieľom je zdvojnásobiť počet jednorožcov v EÚ – spoločností, ktoré dosahujú hodnotu 1 miliardu dolárov bez toho, aby boli kótované na akciovom trhu. A chce pokračovať v raste inovatívnych rozširujúcich sa podnikov počas celého 2020. storočia.

EÚ preto podporuje výskumných pracovníkov a digitálnych inovátorov prostredníctvom programov, ako sú:

 • Európsky horizont
 • Nový inovačný program
 • Európska rada pre inováciu
 • Inovácia Radar

Prečítajte si viac o každej z týchto iniciatív.

Európsky horizont

Horizont Európa je vôbec najväčším výskumným a inovačným programom EÚ s rozpočtom 95 miliárd EUR na roky 2021 – 2027 – nezahŕňa verejné a súkromné investície, ktoré projekty priťahujú.

Jeho financovanie pomohlo jednotlivcom a skupinám dosiahnuť prelomy a objavy, ako sú obrázky čiernych dier vo vesmíre a svetové prvotiny v laboratóriách, ako je financovanie BioNTech pre ich vakcínu mRNA proti ochoreniu COVID-19. A to pomáha priniesť tieto nápady z laboratória na trh.

Program Horizont Európa sa zameriava na výskum a inovácie vo viacerých oblastiach vrátane: 

 • AI a robotika
 • Internet novej generácie
 • Vysokovýkonná výpočtová technika
 • Veľké dáta
 • Kľúčové digitálne technológie
 • 6G

Možnosti financovania programu Horizont Európa sú uvedené na stránke špecializovaného financovania a verejných súťaží. Priame poradenstvo je k dispozícii prostredníctvom národných kontaktných miest pre program Horizont Európa. Národné kontaktné miesta poskytujú usmernenia týkajúce sa: 

 1. výber relevantných tém a typov opatrení v rámci programu Horizont Európa;
 2. administratívne postupy a zmluvné otázky;
 3. odborná príprava a pomoc pri písaní návrhov;
 4. distribúcia dokumentácie, ako sú formuláre, usmernenia a príručky;
 5. hľadanie partnerov.

Platforma pre výsledky programu Horizont inzeruje približne 1 350 výsledkov projektov, pomáha ich spájať s partnermi, investormi v oblasti špičkových technológií a hľadaním licenčných dohôd.

Nový európsky inovačný program

Vďaka novému európskemu inovačnému programu sa Európa dostane do popredia v oblasti inovácií v oblasti špičkových technológií a začínajúcich podnikov. Jeho cieľom je pomôcť Európe vyvinúť nové technológie na riešenie naliehavých spoločenských výziev. Zlepší sa tým prístup k financovaniu pre začínajúce a rozširujúce sa podniky a zlepší sa podmienky umožňujúce inovátorom experimentovať.

Okrem toho európsky inovačný program vytvorí „regionálne inovačné údolia“ na posilnenie a prepojenie inovačných aktérov v Európe, a to aj v zaostávajúcich regiónoch. Pomôže tiež prilákať a udržať si talent prostredníctvom odbornej prípravy a podpory.

Európska rada pre inováciu

Európska rada pre inováciu (EIC) je ambiciózna iniciatíva na premenu vedy na podnikanie. Ponúka granty a vlastný kapitál malým a stredným podnikom (MSP) a začínajúcim podnikom s cieľom podporiť prelomové inovácie od výskumu v ranom štádiu až po dôkaz koncepcie, transfer technológií a rozšírenie.

Samotná EIC ponúka finančné prostriedky pre inovátorov, ako sú podnikatelia, spoločnosti a výskumní pracovníci. Môžu získať finančné prostriedky až do výšky 2,5 milióna EUR, aby mohli rozvíjať vplyvné a škálovateľné projekty. Finančné prostriedky až do výšky 4 miliónov EUR sa medzitým môžu použiť na to, aby partneri z rôznych častí EÚ mohli spoločne rozvíjať inovatívne nápady.

Nový kapitálový fond EIC poskytuje vlastný kapitál od 0,5 do 15 miliónov EUR pre prelomové inovačné spoločnosti vybrané na kombinovanú finančnú podporu EIC Accelerator.

Existuje celý rad ďalších možností podpory pre výskumných pracovníkov a digitálnych inovátorov na platforme Spoločenstva EIC.

Inovácia Radar

Inovačný Radar identifikuje inovácie s vysokým potenciálom a kľúčovými inovátormi v projektoch financovaných EÚ. Predstavuje úspechy financovania inovácií EÚ a pomáha ľuďom spojiť sa s inovátormi, ktorí majú potenciál zopakovať úspechy iných európskych spoločností, ktoré získali finančné prostriedky EÚ, ako sú Skype, TomTom a ARM Holdings.

 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Financovanie digitalizácie vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027

Dlhodobý rozpočet EÚ, známy aj ako viacročný finančný rámec, podporí digitálne technológie a pomoc pri obnove po pandémii.

Pozri aj

Podpora EÚ pre podniky v digitálnom svete

EÚ ponúka širokú škálu podpory podnikom, od začínajúcich podnikov až po rozširujúce sa podniky až po malé a stredné podniky a mimo nich. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Program Digitálna Európa

Program Digitálna Európa (DIGITAL) je nový program financovania EÚ zameraný na zavádzanie digitálnych technológií do podnikov, občanov a orgánov verejnej správy.