Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Podpora EÚ pre výskumných pracovníkov a digitálnych inovátorov

Komisia ponúka výskumníkom a digitálnym inovátorom celý rad podpory, od programov, ako je Horizont Európa, až po financovanie inovácií a ďalšie.

Európska únia (EÚ) je najväčšou vedeckou veľmocou na svete. Predstavuje takmer tretinu celosvetovej vedeckej a technologickej produkcie. V súčasnosti pracuje na tom, aby sa nápady výskumných pracovníkov a digitálnych inovátorov stali úspešnými produktmi a technológiami.

Jedným z cieľov EÚ pre digitálne desaťročie je podpora výskumu a inovácií. Cieľom je zdvojnásobiť počet jednorožcov v EÚ – spoločností, ktoré dosahujú hodnotu 1 miliardu dolárov bez toho, aby boli kótované na burze. A chce pokračovať v raste inovatívnych rozširujúcich sa podnikov v priebehu rokov 20. storočia.

EÚ preto podporuje výskumných pracovníkov a digitálnych inovátorov prostredníctvom programov, ako sú:

 • Horizont Európa
 • Nový inovačný program
 • Európska rada pre inováciu
 • Inovačný radar

Čítajte ďalej a dozviete sa viac o každej z týchto iniciatív.

Horizont Európa

Horizont Európa je doteraz najväčším výskumným a inovačným programom EÚ s rozpočtom 95 miliárd EUR na roky 2021 – 2027 bez verejných a súkromných investícií, ktoré projekty priťahujú.

Jeho financovanie pomohlo jednotlivcom a skupinám dosiahnuť prielom a objavy, ako sú obrázky čiernych dier vo vesmíre a svetové prvenstvo v laboratóriách, ako napríklad financovanie očkovacej látky BioNTech pre ich vakcínu proti ochoreniu COVID-19 mRNA. A to pomáha priniesť tieto nápady z laboratória na trh.

Program Horizont Európa sa zameriava na výskum a inovácie vo viacerých oblastiach vrátane: 

 • Umelá inteligencia a robotika
 • Internet novej generácie
 • Vysokovýkonná výpočtová technika
 • Veľké dáta
 • Kľúčové digitálne technológie
 • 6G

Možnosti financovania programu Horizont Európa sú uvedené na stránke špecializovaného financovania a verejných súťaží. Priame poradenstvo je k dispozícii prostredníctvom národných kontaktných miest pre program Horizont Európa. Národné kontaktné miesta poskytujú usmernenia týkajúce sa: 

 1. výber príslušných tém a druhov akcií programu Horizont Európa;
 2. administratívne postupy a zmluvné otázky;
 3. odborná príprava a pomoc pri písaní návrhov;
 4. distribúcia dokumentácie, ako sú formuláre, usmernenia a príručky;
 5. hľadanie partnerov.

Platforma pre výsledky programu Horizont propaguje približne 1350 výsledkov projektov, pomáha ich spojiť s partnermi, investormi v oblasti špičkových technológií a nájsť licenčné dohody.

Nový európsky inovačný program

Nový európsky inovačný program postaví Európu na popredné miesto v oblasti inovácií v oblasti vyspelých technológií a startupov. Jej cieľom je pomôcť Európe vyvinúť nové technológie na riešenie naliehavých spoločenských výziev. Zlepší sa ním prístup k financovaniu pre začínajúce a rozširujúce sa podniky a zlepšia sa podmienky umožňujúce inovátorom experimentovať.

Okrem toho sa v rámci európskeho inovačného programu vytvoria „regionálne inovačné údolia“ s cieľom posilniť a prepojiť aktérov v oblasti inovácií v Európe, a to aj v zaostávajúcich regiónoch. Pomôže tiež prilákať a udržať talenty prostredníctvom odbornej prípravy a podpory.

Európska rada pre inováciu

Európska rada pre inováciu (EIC) je ambiciózna iniciatíva, ktorej cieľom je premeniť vedu na podnikanie. Ponúka granty a kapitál malým a stredným podnikom (MSP) a začínajúcim podnikom s cieľom podporiť prelomové inovácie od počiatočného výskumu až po preukázanie koncepcie, transfer technológií a rozširovanie.

Samotná EIC ponúka finančné prostriedky pre inovátorov, ako sú podnikatelia, spoločnosti a výskumní pracovníci. Môžu získať finančné prostriedky až do výšky 2,5 milióna EUR, aby mohli rozvíjať účinné a škálovateľné projekty. Medzitým sa môžu použiť finančné prostriedky vo výške až 4 milióny EUR na to, aby partneri z rôznych častí EÚ mohli spoločne rozvíjať inovatívne nápady.

Nový kapitálový fond EIC poskytuje kapitál od 0,5 do 15 miliónov EUR pre prelomové inovačné spoločnosti vybrané pre kombinovanú finančnú podporu EIC Akcelerátor.

Na platforme Spoločenstva EIC existuje celý rad ďalších možností podpory pre výskumných pracovníkov a digitálnych inovátorov.

Inovačný radar

Inovačný radar identifikuje inovácie s vysokým potenciálom a kľúčovými inovátormi v projektoch financovaných EÚ. Predstavuje úspechy financovania inovácií EÚ a pomáha ľuďom spojiť sa s inovátormi, ktorí majú potenciál zopakovať úspechy iných európskych spoločností, ktoré získali finančné prostriedky EÚ, ako sú Skype, TomTom a ARM Holdings.

 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Financovanie digitalizácie vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027

Dlhodobý rozpočet EÚ, známy aj ako viacročný finančný rámec, podporí digitálne technológie a pomoc pri obnove po pandémii.

Pozri aj

Podpora EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Komisia ponúka množstvo príležitostí na vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré vám pomôžu začať v digitálnej oblasti, ako napríklad podnikateľské poradenstvo, výmeny a ďalšie.

Podpora EÚ pre podniky v digitálnom svete

EÚ ponúka širokú škálu podpory podnikom, od začínajúcich podnikov až po rozširujúce sa podniky až po malé a stredné podniky a mimo nich. Viac informácií nájdete na tejto stránke.