Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Akt o digitálnych službách: zvýšenie bezpečnosti v online prostredí

Pozrite si, ako môže akt o digitálnych službách zvýšiť bezpečnosť v online prostredí a chrániť vaše základné práva.

    DSA text on a blue and purple background

@EuropeanCommission

Chcete zistiť, ako vás EÚ chráni online? Nové pravidlá zavedené v akte o digitálnych službách sa postarajú o vytvorenie spravodlivejšieho a bezpečnejšieho online sveta.

Je veľa spôsobov, ako sa dá na internete tráviť čas a hľadať informácie – buď sa cez sociálne médiá skontaktujete s priateľmi, alebo podobne ako tri štvrtiny obyvateľstva EÚ cez internet nakupujete.

Nakoľko však môžete dôverovať zdrojom, z ktorých nakupujete? Viete, prečo sa vám odporúčajú určité výrobky? A čo sa stane, keď sa počas online pripojenia vyskytne nejaká nepríjemnosť alebo ak sa váš obsah na sociálnych médiách bez vysvetlenia zablokuje?

Týmito otázkami sa zaoberá aj Európska únia, aby zabezpečila, že digitálny svet bude bezpečný a spravodlivý pre nás všetkých.

Tu je päť kľúčových ustanovení nového aktu o digitálnych službách, vďaka ktorým sa používatelia budú v digitálnom prostredí cítiť bezpečnejšie:

Ochrana pred nebezpečným tovarom a nezákonným obsahom

V súčasnosti neexistuje jednotný systém, ktorý by signalizoval nezákonný obsah, tovar alebo služby na internete. Akt o digitálnych službách vám uľahčí nahlasovanie nezákonného obsahu, napríklad nenávistných prejavov, alebo tovaru, napríklad falšovaných výrobkov, a to zavedením povinných používateľsky ústretových systémov označovania.

Platformy budú musieť výstrahy dôsledne a včas spracúvať a priebežne vás o nich informovať. Takisto budete mať jasné informácie o tom, od koho nakupujete tovar alebo služby na internete.

Pomoc pri kybernetickom šikanovaní

Kybernetické šikanovanie a kybernetické násilie sú čoraz väčším problémom pre deti aj dospelých. Akt o digitálnych službách zavedie silnejšiu ochranu osôb, ktoré sa stanú terčom online obťažovania a šikanovania. Používateľom okrem iného umožní, aby mohli rýchlo identifikovať všetky súkromné obrázky publikované bez súhlasu či iný zdieľaný nezákonný obsah, ktorý možno považovať za zneužívanie.

Obmedzenie cielenej reklamy

Tiež máte niekedy pocit, že vás váš telefón počúva? Alebo že vás webové stránky sociálnych médií poznajú lepšie než vy sami?

Akt o digitálnych službách vám bude schopný pomôcť; zavedie sa ním transparentnosť reklamy, pričom sa zabezpečí, aby bola jasne označená a aby boli k dispozícii informácie o tom, kto reklamu uvádza a prečo ju vidíte.

Zavedie sa ním aj zákaz určitých druhov reklamy na online platformách, napríklad reklamy vychádzajúcej z citlivých kategórií údajov vrátane sexuality, náboženstva alebo rasy, a úplný zákaz reklamy cielenej na deti na základe ich osobných údajov.

Pomôže nám pochopiť a napadnúť rozhodnutia týkajúce sa moderovania obsahu

V súčasnosti je ťažké brániť sa, ak sa platforma rozhodne stiahnuť niečo, čo ste publikovali na internete. Akt o digitálnych službách nám umožní napadnúť platformy prostredníctvom ľahko použiteľného, bezplatného mechanizmu podávania sťažností.

Zjednodušenie podmienok

Keď nás webová stránka alebo aplikácia požiada, aby sme si prečítali podmienky, zvyčajne ide o text napísaný malým písmom, ktorý musíme donekonečna posúvať, takže je ťažké zistiť, s čím máme súhlasiť – ak si ten text vôbec prečítame.

Aktom o digitálnych službách sa zabezpečí, aby veľmi veľké online platformy (tie, ktoré majú v EÚ viac ako 45 miliónov používateľov) uvádzali jasné a stručné zhrnutia svojich obchodných podmienok v príslušnom jazyku EÚ, takže všetci používatelia sa budú môcť oboznámiť s tým, s čím majú vyjadriť súhlas.

Toto je samozrejme len niekoľko z množstva spôsobov, ktorými akt o digitálnych službách zlepší náš život na internete. Ďalšie informácie o tom, ako akt o digitálnych službách vytvorí bezpečnejší a spravodlivejší online svet, nájdete na našich stránkach.

 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Balík týkajúci sa aktu o digitálnych službách

Cieľom aktu o digitálnych službách a aktu o digitálnych trhoch je vytvoriť bezpečnejší digitálny priestor, v ktorom sú chránené základné práva používateľov, a vytvoriť rovnaké podmienky pre podniky.

Pozri aj

Európsky výbor pre digitálne služby

Európsky výbor pre digitálne služby je nezávislá poradná skupina, ktorá bola zriadená aktom o digitálnych službách s účinnosťou od 17. februára 2024.

Koordinátori digitálnych služieb

Koordinátori digitálnych služieb pomáhajú Komisii monitorovať a presadzovať povinnosti stanovené v akte o digitálnych službách.