Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

En säkrare digital värld med nya EU-regler

Ta reda på hur förordningen om digitala tjänster (DSA-förordningen) kan bidra till ett säkrare internet och skydda dina grundläggande rättigheter.

Vill du veta hur EU skyddar dig på nätet? Genom DSA-förordningen införs nya regler som ska bidra till en rättvisare och säkrare internetmiljö.

Du tillbringar säkert mycket tid på nätet för att leta information, hålla kontakt med dina vänner, surfa på sociala medier eller, som tre fjärdedelar av EU:s befolkning gör, handla i nätbutiker.

Men vågar du lita på de webbplatser där du handlar? Vet du varför du rekommenderas vissa produkter? Och vad händer när du inte är nöjd med en vara? Eller när ditt innehåll blockeras på sociala medier utan förklaring?

Det är frågor som EU arbetar med för att se till att den digitala världen är säker och rättvis för oss alla.

De nya reglerna om digitala tjänster kommer att förbättra den digitala världen på minst fem olika sätt:

Skydda oss mot farliga produkter och olagligt innehåll

Hittills har det inte funnits något enhetligt system för att flagga innehåll, varor eller tjänster på nätet som inte följer reglerna. Med de nya reglerna blir det lättare för dig att anmäla olagligt innehåll som hatpropaganda och olagliga varor som förfalskade produkter tack vare lättanvända system som plattformarna måste ha.

Plattformarna måste gå igenom anmälningarna snabbt och noga och hålla dig uppdaterad. Du ska också få tydlig information om vem du köper varor eller tjänster av på nätet.

Hjälpa till att bekämpa nätmobbning

Nätmobbning och nätvåld är ett växande problem för både barn och vuxna. Med de nya reglerna införs ett starkare skydd för personer som utsätts för trakasserier eller mobbning på nätet. Användarna ska snabbt kunna flagga privata bilder som lagts ut utan samtycke och annat kränkande eller olagligt innehåll som delas.

Begränsa riktad reklam

Känns det som om din telefon avlyssnar dig? Eller att sociala medier känner dig bättre än du själv gör?  

DSA-förordningen ska ändra på detta. Reglerna ska förbättra insynen i reklamen så att det tydligt framgår vad som är reklam, vem som publicerar annonsen och varför du ser den.

Det införs också ett förbud mot vissa typer av reklam på internetplattformar, till exempel reklam som bygger på känsliga uppgifter som sexualitet, religion eller ras, och ett totalförbud mot riktad reklam för barn på grundval av deras personuppgifter.

Lättare att förstå och ifrågasätta beslut om innehållsmoderering

Hittills har det varit svårt att överklaga om en plattform beslutar att ta bort något du har lagt ut. Med de nya reglerna införs en lättanvänd och gratis klagomålsmekanism så att du kan ifrågasätta plattformarnas beslut.

Enklare användarvillkor

När en webbplats eller app uppmanar oss att läsa användarvillkoren måste vi ofta skrolla igenom en oändligt lång finstilt text och det är svårt att förstå vad vi faktiskt säger ja till – om vi överhuvudtaget läser villkoren.

De nya reglerna ska se till att mycket stora internetplattformar (de med över 45 miljoner användare i EU) har korta och tydliga sammanfattningar av sina villkor på det lokala EU-språket, så att vi alla vet vad vi går med på.

Det här är naturligtvis bara några exempel på hur förordningen om digitala tjänster kommer att förbättra våra liv på nätet och skapa en säkrare och rättvisare digital miljö. Du kan läsa mer via länkarna nedan.

Läs mer

Översikt

Paketet om digitala tjänster

Rättsakten om digitala tjänster och rättsakten om digitala marknader syftar till att skapa ett säkrare digitalt utrymme där användarnas grundläggande rättigheter skyddas och att skapa lika villkor för företag.

Se också

Betrodda anmälare enligt lagen om digitala tjänster (DSA)

Enligt rättsakten om digitala tjänster är betrodda anmälare ansvariga för att upptäcka potentiellt olagligt innehåll och varna onlineplattformar. De är enheter som utsetts av de nationella samordnarna för digitala tjänster.

Europeiska nämnden för digitala tjänster

Den europeiska nämnden för digitala tjänster är en oberoende rådgivande grupp som har inrättats genom rättsakten om digitala tjänster, med verkan från och med den 17 februari 2024.

Samordnare för digitala tjänster

Samordnarna för digitala tjänster hjälper kommissionen att övervaka och genomdriva skyldigheterna i rättsakten om digitala tjänster.