Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

DSA: bezpieczniejszy internet

DSA zwiększa poziom bezpieczeństwa w internecie i chroni Twoje prawa podstawowe.

Zastanawiasz się, w jaki sposób UE chroni Twoje prawa online? Nowe przepisy wprowadzone do DSA sprawią, że internet będzie sprawiedliwszy i bezpieczniejszy.

Istnieje wiele sposobów na spędzanie czasu w internecie i szukanie w nim informacji: może kontaktujesz się ze znajomymi, przeglądasz media społecznościowe, czy też, jak trzy czwarte ludności UE, robisz zakupy przez internet.

Ale czy sprzedawcy, od których kupujesz, są wiarygodni? Czy wiesz, dlaczego pokazują Ci się reklamy niektórych produktów? A co się dzieje, gdy relacje w sieci się popsują lub jeśli publikowane przez Ciebie treści zostaną zablokowane w mediach społecznościowych bez wyjaśnienia?

Wszystkie te kwestie reguluje Unia Europejska, aby zagwarantować, że w świecie cyfrowym wszyscy będą bezpieczni i sprawiedliwie traktowani.

Oto pięć najważniejszych zmian wprowadzonych w DSA, dzięki którym użytkownicy będą mogli czuć się bezpieczniej w świecie cyfrowym:

Ochrona przed towarami niebezpiecznymi i nielegalnymi treściami

Obecnie w internecie nie istnieje spójny system sygnalizowania nielegalnych treści, towarów ani usług. DSA, dzięki wprowadzeniu obowiązkowych, przyjaznych dla użytkownika systemów oznaczania, ułatwi zgłaszanie nielegalnych treści, takich jak nawoływanie do nienawiści, oraz towarów takich jak podrabiane produkty.

Platformy będą musiały terminowo i z należytą starannością przetwarzać zgłoszenia i na bieżąco je aktualizować. Użytkownicy otrzymają również jasne informacje na temat tego, od kogo kupują towary lub usługi w internecie.

Pomoc w zwalczaniu cyberprzemocy

Nękanie w internecie i cyberprzemoc stanowią coraz większy problem zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. DSA zapewni silniejszą ochronę osobom narażonym na napastowanie i nękanie w internecie. Obejmuje to umożliwienie użytkownikom szybkiego zgłaszania wszelkich prywatnych wizerunków zamieszczanych bez zgody osoby na nich przedstawionej i innych niezgodnych z prawem treści stanowiących nadużycie.

Ograniczenie targetowania reklam

Czy czasem masz wrażenie, że Twój telefon Cię podsłuchuje? Lub że serwis społecznościowy zna Cię lepiej niż Ty siebie?

DSA to zmieni, ponieważ wprowadzi przejrzystość w odniesieniu do reklam. Od tej pory reklamy będą musiały być wyraźnie oznakowane jako takie i opatrzone informacjami na temat tego, kto je zamieszcza i dlaczego je widzisz.

Wprowadzono w nim również zakaz niektórych rodzajów reklam na platformach cyfrowych, takich jak reklamy oparte na wrażliwych kategoriach danych, w tym dotyczących seksualności, religii lub rasy, oraz całkowity zakaz reklam skierowanych do dzieci opartych na ich danych osobowych. 

Pomoc w zrozumieniu i kwestionowaniu decyzji dotyczących moderowania treści

Obecnie, jeżeli administrator platformy usunie Twój post, trudno jest się odwołać od takiej decyzji. DSA umożliwi odwoływanie się od decyzji administratorów platform za pomocą łatwego w użyciu, bezpłatnego mechanizmu składania skarg.

Uproszczenie regulaminów

Gdy na stronie internetowej lub w aplikacji użytkownik musi potwierdzić, że zapoznał się z warunkami korzystania z usług, zazwyczaj ma do czynienia z tekstem opublikowanym małym drukiem, który musi długo przewijać. To sprawia, że trudno jest się zorientować, na co wyrażamy zgodę – nie mówiąc już o czytaniu całości.

DSA zagwarantuje, że bardzo duże platformy internetowe (mające ponad 45 mln użytkowników w UE) będą przedstawiać zwięzłe i jednoznaczne streszczenia warunków korzystania z usług w lokalnym języku UE, tak aby wszyscy użytkownicy wiedzieli, na co się zgadzają.

Oczywiście to tylko kilka z wielu zmian, jakie pozytywnie wpłyną na nasze życie w internecie za sprawą nowych przepisów. Na naszych stronach znajdziesz jeszcze wiele innych informacji o tym, w jaki sposób DSA przyczyni się do stworzenia bezpieczniejszego i sprawiedliwszego świata online.

 

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Pakiet aktu prawnego o usługach cyfrowych

Akt prawny o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych mają na celu stworzenie bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej, w której chronione są prawa podstawowe użytkowników, oraz ustanowienie równych warunków działania dla przedsiębiorstw.

Zobacz też

Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych

Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych jest niezależną grupą doradczą ustanowioną aktem o usługach cyfrowych ze skutkiem od dnia 17 lutego 2024 r.

Koordynatorzy ds. usług cyfrowych

Koordynatorzy ds. usług cyfrowych pomagają Komisji w monitorowaniu i egzekwowaniu obowiązków określonych w akcie o usługach cyfrowych.