Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation results | Objava

Rezultati raziskovalnega posvetovanja o prihodnosti sektorja elektronskih komunikacij in njegove infrastrukture

Namen raziskovalnega posvetovanja je bil zbrati podatke in mnenja o tehnološkem in tržnem razvoju, ukrepih glede pravičnosti za potrošnike, ovirah za enotni trg in vprašanju pravičnega prispevka vseh digitalnih akterjev, ki imajo koristi od digitalne preobrazbe.

Inovacije, enotni trg in varnost: izgradnja evropske digitalne infrastrukture prihodnosti

Ker poteka svetovna tehnološka tekma, se je Evropa z regulativnim okvirom in naložbami, potrebnimi za spodbujanje inovacij in vodilnega tehnološkega položaja na področjih, kot so spletne platforme, umetna inteligenca, podatki, oblak ter kvantni in virtualni sveti, potisnila v krog. 

Da bi bila ta tehnološka revolucija uspešna, moramo zagotoviti, da bodo naša omrežja izpolnila svoje naloge v smislu hitrosti prenosa, zmogljivosti shranjevanja, računalniške zmogljivosti in interoperabilnosti.

Zato smo se obširno posvetovali o infrastrukturi in naložbah, potrebnih za naša digitalna omrežja, da bi podprli to tehnološko revolucijo.

V odgovorih posvetovanja, ki smo ga objavili danes, so predstavljeni obeti za ponudnike telekomunikacij, radiodifuzijske hiše, ponudnike storitev v oblaku in platforme, poslovna združenja, potrošniške organizacije, državljane, nevladne organizacije, javne organe, sindikate in akademike.

Obstajajo trije glavni odvzemi:

Sprehod 1: Potrebujemo inovacije in učinkovite naložbe

Splošne povratne informacije posvetovanja so jasne: virtualizacija omrežij, oblak na robu, umetna inteligenca in odprta omrežja so nove tehnologije, ki bodo pomembno vplivale na sektor elektronskih komunikacij. Splošno priznano je, da bodo morala bakrena omrežja, prvotno zasnovana za telefonske klice, dati prednost novim infrastrukturam, ki bodo lahko prenašale ne le nekaj kilobitov ali megabitov podatkov na sekundo, ampak tudi gigabite in kmalu terabite (ali celo petabite) podatkov na sekundo. Govorimo o novih, zelo programskih omrežjih v oblaku, ki temeljijo na novi programski opremi. Povratne informacije o posvetovanju so jasne: ta preobrazba bo pomembno vplivala na poslovne in regulativne modele, znanja in spretnosti, infrastrukturo, varnost prodajalcev in seveda naložbe.

Večina anketirancev v zvezi z zadevnim vprašanjem pričakuje, da bo treba v naslednjih petih letih dodeliti do 50 % njihovih letnih prihodkov (ki jih analitiki trenutno ocenjujejo na približno 300 milijard EUR letno za telekomunikacijski sektor EU), da se izpolnijo potrebe po naložbah v infrastrukturo za povezljivost in zamenjava ponudnikov z visokim tveganjem. Anketiranci menijo, da je javno financiranje ključno za spodbujanje naložb. Vendar se mnenja razlikujejo glede tega, ali bo za premostitev vrzeli zadostovalo in kako privabiti več zasebnega kapitala. 

V zadnjih letih je bilo vzpostavljenih več pobud politike in financiranja, vključno s Skupnim podjetjem za pametna omrežja in storitve ter zavezništvom za industrijske podatke, računalništvo na robu in računalništvo v oblaku. Da pa bi uspeli v hitro razvijajočem se okolju, moramo zagotoviti skladnost in čim bolj povečati multiplikacijski učinek ukrepov EU na zasebne naložbe, kot smo to storili za polprevodnike v skladu z aktom o čipih. 

Začetek 2: Okrepiti moramo enotni trg, da bi spodbudili naložbe in inovacije

Večina anketirancev je jasna: Regulativna racionalizacija in poenostavitev na ravni EU lahko zmanjšata upravne stroške in pospešita uvajanje infrastrukture. Med navedenimi primeri je navedeno, da bi možnost delovanja na podlagi enotnega jedrnega omrežja 5G po vsej EU v naslednjih petih letih prinesla koristi v razponu od 200 do 300 milijonov EUR. Poleg tega večina odgovorov med ponudniki telekomunikacij, platformami ter poslovnimi in potrošniškimi organizacijami kaže, da bi bolj usklajen pristop k upravljanju spektra sprostil večji tržni potencial, kar bi olajšalo uporabo čezmejnih storitev ter spodbudilo naložbe in inovacije.

Iz odgovorov anketirancev je razvidno, da bi bila izkoriščanje ekonomije obsega na enotnem trgu EU in omogočanje polnega dostopa 450 milijonom evropskih strank ključnega pomena za premostitev naložbenih težav. Večina anketirancev se je strinjala, da lahko odprava ovir, zlasti obremenjujočih sektorskih predpisov, olajša čezmejno konsolidacijo in nastanek pravega enotnega trga.

Vendar razdrobljenost sektorja na nacionalne trge še vedno ovira popolno integracijo enotnega telekomunikacijskega trga. Prispevek javnih organov k posvetovanju potrjuje, da je doseganje enotnega regulativnega pristopa, ki spodbuja pošteno konkurenco in inovacije, še vedno izziv.

Sprehod 3: Zaščititi moramo naša omrežja 

Tretji glavni element, o katerem vidimo zbliževanje mnenj med anketiranci, je varnost. V sedanjem medsebojno povezanem svetu moramo zaradi vse večjih geopolitičnih napetosti zagotoviti popoln nadzor nad našimi procesi odločanja v strateških sektorjih, kot je povezljivost, in preprečiti škodljivo zunanje vmešavanje v našo infrastrukturo za povezljivost EU.

EU je dosegla velik napredek pri zagotavljanju omrežij 5G, ki so sama po sebi ključna infrastruktura. Vendar obstajajo pomembne vrzeli pri zagotavljanju naše omrežne infrastrukture.
Anketiranci so na primer v zvezi s spektrom poudarili, da bi lahko z bolj usklajenim evropskim pristopom izboljšali pokritost na naših nacionalnih obmejnih območjih in znatno okrepili EU v primerih škodljivega motenja iz tretjih držav na naših zunanjih mejah. 

Rezultati tega raziskovalnega posvetovanja so nam dali usmeritev za globlje iskanje in sodelovanje v temeljitem razmisleku o tem, kako sprostiti enotni trg za digitalna omrežja ter zagotoviti, da bo naša povezljivost varnejša in kos izzivom prihodnosti. 

Masovni izvoz nezaupnih odgovorov

Zaradi nerešenega tehničnega vprašanja, ki preprečuje množični prenos prispevkov s strani za publikacije, zdaj dajemo na voljo popoln izvleček nezaupnih prispevkov in naloženih dokumentov:

Struktura datoteke Excel je podobna objavljenim rezultatom. Vprašanja so v vrstici 4, posamezni prispevki pa v vrsticah pod njo. Prispevki so razdeljeni na tri delovne liste (vsebina, vsebina 1 in vsebina 2), od katerih vsak vsebuje tretjino odgovorov. Delovni listi niso povezani, če spremenite vrstni red vrstic z razvrščanjem odgovorov po določenih pogojih, to vpliva samo na en delovni list.

Naložene datoteke pdf se lahko povežejo z anketiranci z uporabo edinstvenega „Contribution ID“, ki je ime datoteke zip, ki vsebuje prispevek, in je na voljo tudi v stolpcu FV delovnega lista vsebine 2. Imena naloženih dokumentov so na voljo v stolpcu FT delovnega lista Vsebine 2 v Excelu.

Če želite delati s celotnim izvlečkom, je priporočljivo, da prenesete lokalno različico in izvlečete datoteke na svoj računalnik. 

 

Datoteke za prenos

1- Summary Report on the results of the exploratory consultation on the future of the electronic communications sector and its infrastructure
Prenesi 
2- Complete extract of the non-confidential contributions (.xls)
Prenesi 
3- Documents uploaded by the respondents (zip file)
Prenesi