Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Uporaba interneta in spletnih dejavnosti v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe

Komisija meri število ljudi, ki internet uporabljajo po vsej EU, in dejavnosti, za katere ga uporabljajo.

    Podatki Desi 2020 po državah članicah za uporabo internetnih storitev

Evropska komisija spremlja digitalni napredek držav članic prek poročil indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) od leta 2014. Od leta 2023 in v skladu s programom politike za digitalno desetletje za leto 2030 je DESI zdaj vključen v poročilo o stanju digitalnega desetletja in se uporablja za spremljanje napredka pri doseganju digitalnih ciljev. 

Poročilo o indeksu digitalnega gospodarstva in družbe za leto 2020 – Uporaba internetnih storitev

Uporaba interneta se je medletno še naprej povečevala, saj je 85 % Evropejcev vsaj enkrat tedensko brskalo po internetu (v primerjavi s 75 % leta 2014). V tej kategoriji se številke gibljejo od 67 % v Bolgariji do 95 % na Danskem. Uporaba video klicev se je najbolj povečala, in sicer z 49 % uporabnikov interneta v letu 2018 na 60 % v letu 2019. Internetno bančništvo in nakupovanje sta prav tako bolj priljubljena, saj jih uporablja 66 % oziroma 71 % uporabnikov interneta. V nasprotju s tem je leta 2019 le 11 % Evropejcev opravilo spletni tečaj.

 

Prenesite (.pdf) poročilo: Desi 2020 – Uporaba internetnih storitev

Prenesite (.pdf) poročilo: Desi 2020 – kibernetska varnost

 

Arhivski dokumenti

Dokumenti 2019

Dokumenti 2018

Dokumenti 2017

Dokumenti 2016

Dokumenti 2015

Dokumenti 2014

 

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Indeks digitalnega gospodarstva in družbe 2021

Komisija je objavila rezultate indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2021, ki spremlja digitalni napredek držav članic EU na ključnih področjih.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Povezane vsebine

Širša slika

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI)

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) je od leta 2014 do leta 2022 povzel kazalnike digitalne uspešnosti Evrope in spremljal napredek držav EU.

Glej tudi

Uspešnost držav pri digitalizaciji

V poročilih o državah v digitalnem desetletju za leto 2023 je opisano, kako posamezne države članice delujejo v zvezi s ključnimi točkami digitalnega desetletja: Digitalne spretnosti, digitalne infrastrukture, digitalizacija podjetij in digitalizacija javnih storitev.