Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI)

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) povzema kazalnike digitalne uspešnosti Evrope in spremlja napredek držav EU.

  graf glavnih ugotovitev poročila

Evropska komisija od leta 2014 spremlja digitalni napredek držav članic prek poročil indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI). DESI vsako leto vključuje profile držav, ki podpirajo države članice pri opredeljevanju področij, za katera so potrebni prednostni ukrepi, in tematska poglavja, ki ponujajo analizo na evropski ravni na ključnih digitalnih področjih, ki so bistvena za podporo političnim odločitvam.

Poročila DESI za leto 2022 temeljijo predvsem na podatkih za leto 2021 in spremljajo napredek držav članic EU na digitalnem področju. Med pandemijo COVID-19 države članice napredujejo pri prizadevanjih za digitalizacijo, vendar imajo še vedno težave pri zapolnitvi vrzeli v digitalnih znanjih in spretnostih, digitalni preobrazbi MSP in uvedbi naprednih omrežij 5G.

EU je namenila znatna sredstva za podporo digitalni preobrazbi. 127 milijard EUR je namenjenih digitalnim reformam in naložbam v nacionalne načrte za okrevanje in odpornost. To je priložnost brez primere za pospešitev digitalizacije, povečanje odpornosti Unije in zmanjšanje zunanje odvisnosti z reformami in naložbami. Države članice so v povprečju namenile 26 % svojih dodeljenih sredstev v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost za digitalno preobrazbo, kar je nad obveznim 20-odstotnim pragom. Države članice, ki so se odločile vložiti več kot 30 % svojih dodeljenih sredstev za mehanizem za okrevanje in odpornost, so Avstrija, Nemčija, Luksemburg, Irska in Litva.

DESI 2022

Graf, ki prikazuje uspešnost držav v DESI: Danska, Finska in Nizozemska vodilne na področju digitalne uspešnosti  

Prenesite evropsko analizo 2022 (.pdf) 

Metodologija prenosa DESI 2022 (.pdf) 

Ogled poročil o državah 

Desi Ključna področja

 1. Človeški kapital
 2. Povezljivost
 3. Integracija digitalne tehnologije
 4. Digitalne javne storitve 

Pregled stanja žensk v digitalnem (WiD)

Pregled stanja WiD je eden od ukrepov, sprejetih za oceno vključenosti žensk v digitalna delovna mesta, poklicne poti in podjetništvo. Pregled stanja ocenjuje uspešnost držav članic na področju uporabe interneta, znanja uporabnikov interneta ter strokovnih znanj in spretnosti ter zaposlovanja na podlagi 12 kazalnikov.

Prenesi WiD profil države 2022 (.pdf) 

Metodologija prenosa WiD 2022 (.pdf) 

Raziščite podatke

   

  Povratne informacije

  Pozdravljamo vaše povratne informacije o indeksu digitalnega gospodarstva in družbe. 

  Povezane vsebine

  Širša slika

  Europe's Digital Decade

  The EU will pursue a human-centric, sustainable vision for digital society throughout the digital decade to empower citizens and businesses.

  Podrobnejše informacije

  Glej tudi

  Ambasadorji DigitalEU

  Ambasadorji DigitalEU združujejo novinarje, urednike in vplivneže, dejavne na področju digitalnih in tehnoloških tem.