Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Използване на интернет и онлайн дейности в индекса на цифровата икономика и общество

Комисията измерва броя на хората, използващи интернет в целия ЕС, и дейностите, за които го използват.

    Данни на Desi 2020 в държавите членки за използване на интернет услуги

Доклад за индекса за икономиката и обществото в областта на цифровите технологии за 2020 г. — Използване на интернет услуги

Използването на интернет продължи да нараства всяка година, като 85 % от европейците сърфират в интернет поне веднъж седмично (в сравнение със 75 % през 2014 г.). В тази категория цифрите варират от 67 % в България до 95 % в Дания. Използването на видео разговори е нараснало най-много — от 49 % от потребителите на интернет през 2018 г. на 60 % през 2019 г. Интернет банкирането и пазаруването също са по-популярни, като се използват съответно от 66 % и 71 % от интернет потребителите. За разлика от тях през 2019 г. само 11 % от европейците са завършили онлайн курс.

 

Изтеглете (.pdf) доклада: Деси 2020 — Използване на интернет услуги

Изтеглете (.pdf) доклада: Desi 2020 — Киберсигурност

 

Архивиране на документи

Документи 2019

Документи 2018

Документи 2017

Документи 2016

Документи 2015

Документи 2014

 

Последни новини

PRESS RELEASE |
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (2022 г.): цялостният напредък, но цифровите умения, МСП и 5G мрежите изостават

Европейската комисия публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г., който проследява напредъка, постигнат в държавите — членки на ЕС, в областта на цифровите технологии.

PRESS RELEASE |
Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, 2021 г.

Комисията публикува резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2021 г., който проследява напредъка в областта на цифровите технологии, постигнат в държавите — членки на ЕС, в ключови области.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Съдържание по темата

Обща картина

Индекс на цифровата икономика и общество (DESI)

Индексът за цифрова икономика и общество (DESI) обобщава показателите за цифровите резултати на Европа и проследява напредъка на държавите от ЕС.

Вижте също

Научноизследователска и развойна дейност в областта на ИКТ в индекса за цифровата икономика и цифровото общество

Комисията следва актуализациите в сектора на ИКТ, включително в областта на научноизследователската и развойната дейност, които допринасят значително за икономиката на ЕС.