Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Pilotno izvajanje denarnice EU za digitalno identiteto

Obsežni pilotni projekti preizkušajo tehnične specifikacije za skupno zbirko orodij, ki bo osnova denarnic EU za digitalno identiteto.

Pranithan Chorruangsak@iStock.com

Denarnice EU za digitalno identiteto

Stena digitalne identitete EUje zasnovana kot priročen in varen način za evropske državljane in podjetja za avtentikacijo njihove identitete z uporabo njihove digitalne identifikacije za interakcije javnega in zasebnega sektorja. Uporabniki lahko shranjujejo različne digitalne dokumente v denarnici, od akademskih poverilnic do prevoznih vozovnic, in jih uporabljajo za vpis v zasebne platforme, kot so družabna omrežja. Ta pristop je bolj varen in uporabniku prijazen kot upravljanje številnih gesel.

Z enim samim klikom lahko posamezniki samozavestno posredujejo določene informacije preverjenim subjektom, pri čemer razkrijejo le potrebne podrobnosti, kot sta starost ali državljanstvo, pri tem pa zadržijo dodatne osebne podatke. To zmanjšuje tveganje osebnega profiliranja in uporabnikom daje suverenost nad osebnimi podatki, ki jih ni mogoče doseči z oprijemljivimi dokumenti.

Denarnica EU za digitalno identiteto bo olajšala izmenjavo informacij znotraj posamezne države EU in v drugih državah članicah.

Evropska unija jeleta 2023 začela izvajati štiri glavne pilotne programe za oceno denarnice EU za digitalno identiteto pred njeno uradno uvedbo v države članice. Štirje obsežni pilotni projekti zbirajo povratne informacije o zahtevah za denarnico EU za digitalno identiteto ter pomagajo pri razvoju skupnega nabora orodij in zagotavljanju varne uporabe.

Prototip denarnice

Komisija bo zagotovila prototip denarnice EU za digitalno identiteto, ki je v skladu z zahtevami uredbe o evropski digitalni identiteti. Prototip je bil naročen v okviruprograma Digitalna Evropater vključuje knjižnice kod in vzorčno aplikacijo. Služi kot testni poligon, ki omogoča izboljšanje in potrjevanje specifikacij, opisanih v arhitekturnem in referenčnem okviru.

Serija velikih pilotov, ki zajemajo različne sektorje, vključno s finančnimi storitvami, izobraževanjem in prevozom, ponujajo neprecenljive vpoglede in zagotavljajo povratne informacije o funkcionalnosti in uporabnosti denarnice v resničnem svetu. Odprtokodna naravadenarnice EU za digitalno identiteto zagotavlja, da bodo temeljito preverjeni viri dostopni javnosti, kar bo državam članicam in zainteresiranim stranem omogočilo razvoj lastne digitalne denarnice.

Začetna različica referenčne izvedbe je na voljo na Github, skupaj z arhitekturnim in referenčnim okvirom.

Piloti velikega obsega

Maja 2023 so se začeli izvajatištirje obsežni pilotni projekti, katerih cilj je testiranje denarnice EU za digitalno identiteto ter zagotovitev njene varne in nemotene uporabe. Ti pilotni projekti vključujejo približno 360 subjektov, vključno z zasebnimi podjetji in javnimi organi iz 26 držav članic, Norveške, Islandije in Ukrajine. Vsak pilotni projekt je strukturiran kot konzorcij, ki združuje strokovno znanje iz javnega in zasebnega sektorja v EU s sofinanciranjem iz nepovratnih sredstev Evropske komisije. Pilote vodijo tehnične specifikacije, ki jih je razvila strokovna skupina eIDAS. Ti pilotni projekti naj bi se nadaljevali do leta 2025.

Pilotni projekti strogo preizkušajo denarnico EU za digitalno identiteto na podlagi vrste skupnih scenarijev, s katerimi se Evropejci srečujejo v vsakdanjem življenju. Prav tako zbirajo povratne informacije o referenčni izvedbi denarnice. Spoznanja iz teh testov se bodo razširjala, da bi izboljšali varnost, interoperabilnost in splošno zasnovo denarnice EU za digitalno identiteto.

Štirje obsežni pilotni projekti:

 • Konzorcij denarniceEU za digitalno identiteto (EWC) je skupno prizadevanje za izkoriščanje koristi predlagane digitalne identitete EU v obliki digitalnih potovalnih potrdil v državah članicah. Evropski svet delavcev namerava graditi na aplikaciji referenčne denarnice, da se omogoči uporaba, povezana z digitalnimi potovalnimi potrdili.
 • Potencial je namenjen spodbujanju inovacij, sodelovanja in rasti v šestih sektorjih digitalne identitete – vladnih storitvah, bančništvu, telekomunikacijah, mobilnih vozniških dovoljenjih, elektronskih podpisih in zdravju.
 • NOBID je skupek nordijskih in baltskih držav, ki bodo skupaj z Italijo in Nemčijo pilotirale uporabo denarnice EU za digitalno identiteto za odobritev plačil izdelkov in storitev.
 • DC4EU zagotavlja konkretno podporo javnemu in zasebnemu sektorju v izobraževalnem sektorju in sektorju socialne varnosti z uvajanjem najsodobnejših vseevropskih interoperabilnih infrastruktur za digitalne storitve in dostopom do njih ter njihovim vključevanjem v okvir čezmejnega zaupanja.

Natančneje, piloti raziskujejo, kako lahko digitalna denarnica zagotovi rešitve na teh 11 področjih:

 1. Dostop do vladnih storitev: Varen dostop do digitalnih javnih storitev, kot so vloga za potni list ali vozniško dovoljenje, vložitev davkov ali dostop do informacij o socialni varnosti.
 2. Odprtje bančnega računa: Preverjanje identitete uporabnika pri odpiranju spletnega bančnega računa, s čimer se odpravi potreba, da uporabnik večkrat posreduje svoje osebne podatke
 3. RegistracijaSIM: Dokazilo o identiteti za namene predplačniških in naročniških pogodb s kartico SIM (registracija in aktiviranje), zmanjšanje goljufij in stroškov za operaterje mobilnih omrežij.
 4. Mobilna vozniška licenca: Shranjevanje in predstavitev mobilnega vozniškega dovoljenja v spletnih in fizičnih interakcijah, kot je voznik, ki izdaja dovoljenje na strani ceste.
 5. Podpisovanje pogodb: Ustvarjanje varnih digitalnih podpisov za podpis pogodb na spletu, s čimer se odpravi potreba po papirnih dokumentih in fizičnih podpisih.
 6. Zahteva za recepte: Zagotavljanje podrobnosti o predpisovanju lekarn in začetku izdajanja zdravil.
 7. Potovanje: Predložitev informacij iz potovalnih dokumentov (npr. potni list, vizum), ki omogočajo hiter in enostaven dostop do varnosti in carine na letališču.
 8. Organizacijske digitalne identitete: P, ki vas zanima, ste zakoniti predstavnik organizacije.
 9. Plačila: Preverjanje identitete uporabnika ob sprožitvi spletnega plačila.
 10. Potrdiloo izobraževanju: Dokazilo o posedovanju potrdil o izobraževanju, kot so diplome, diplome in potrdila, ki olajšajo prijavo na delovno mesto ali nadaljnje izobraževanje.
 11. Dostop do prejemkov socialne varnosti: Denarnica EU za digitalno identiteto se lahko uporablja za varen dostop do informacij in prejemkov socialne varnosti uporabnika (npr. pokojnina, nadomestila za invalidnost). Uporablja se lahko tudi za olajšanje prostega gibanja s shranjevanjem dokumentov, kot je evropska kartica zdravstvenega zavarovanja.

Najnovejše novice

NEWS ARTICLE |
Kanada – Digitalno partnerstvo Evropske unije

Digitalno partnerstvo med EU in Kanado odraža skupno vizijo za pozitivno in na človeka osredotočeno digitalno gospodarstvo in družbo v okviru pospešene digitalne preobrazbe in geopolitične negotovosti.

Povezane vsebine

Širša slika

Elektronska identifikacija

Elektronska identifikacija (eID) je eno od orodij za zagotavljanje varnega dostopa do spletnih storitev in varnejše izvajanje elektronskih transakcij.

Glej tudi

Uredba o evropski digitalni identiteti (EUDI)

Uredba o evropski digitalni identiteti bo korenito spremenila digitalno identiteto v EU, saj bo omogočila oblikovanje univerzalne, zaupanja vredne in varne evropske denarnice za digitalno identiteto.

Postopek nabora orodij za digitalno identiteto EU

Strokovnjaki držav članic sodelujejo pri vzpostavitvi zbirke orodij EU za digitalno identiteto, ki bo dodatno zaščitila vašo digitalno identiteto in vzpostavila zaupanje v spletne transakcije.