Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Provádění pilotního projektu peněženky digitální identity EU

Rozsáhlé pilotní projekty testují technické specifikace společného souboru nástrojů, který bude základem peněženek digitální identity EU.

Pranithan Chorruangsak@iStock.com

Peněženky digitální identity EU

EU Digital Identity Wallet je navržena jako pohodlná a bezpečná metoda, jak evropští občané a podniky ověřovat svou identitu a používat digitální ID pro interakce veřejného i soukromého sektoru. Uživatelé mohou ukládat různé digitální dokumenty v peněžence, od akademických pověření až po přepravní průkazy, a používat je k přihlášení do soukromých platforem, jako jsou sociální sítě. Tento přístup je bezpečnější a uživatelsky přívětivější než správa mnoha hesel.

Jediným kliknutím mohou jednotlivci s důvěrou předávat konkrétní informace ověřeným subjektům a zveřejňovat pouze nezbytné údaje – jako je věk nebo národnost – a zároveň zadržet další osobní údaje. To minimalizuje riziko osobního profilování a poskytuje uživatelům suverenitu nad osobními informacemi, což je výkon nedosažitelný s hmotnými dokumenty.

Peněženka EU pro digitální identitu usnadní výměnu informací v rámci domovského členského státu EU a mezi ostatními členskými státy.

V roce 2023 zahájila Evropská unie čtyři hlavní pilotní programy pro hodnocení peněženky digitální identity EU před jejím oficiálním zavedením do členských států. Čtyři rozsáhlé pilotní projekty shromažďují zpětnou vazbu o požadavcích na peněženku digitální identity EU a pomáhají rozvíjet společný soubor nástrojů a zajišťují bezpečné zavádění.

Prototyp peněženky

Komiseposkytne prototyp peněženky EU pro digitální identitu (EUDI) v souladu s požadavky nařízení o evropské digitální identitě. Prototyp byl pořízen v rámciprogramu Digitální Evropaa zahrnuje knihovny kódů a vzorovou aplikaci. Slouží jako testovací základna umožňující zpřesnění a validaci specifikací uvedených v architektuře a referenčním rámci.

Řada velkých pilotů napříč různými odvětvími – včetně finančních služeb, vzdělávání a dopravy – nabízí neocenitelné poznatky a poskytuje zpětnou vazbu o funkčnosti a použitelnosti peněženky v reálném světě. Otevřená povahapeněženky digitální identity EU zajišťuje, že důkladně prověřené zdroje budou přístupné veřejnosti, což členským státům a zúčastněným stranám umožní vytvořit si vlastní digitální peněženku.

První verze referenční implementace je k dispozici na Github, spolu s architekturou a referenčním rámcem.

Piloti velkého rozsahu

V květnu 2023 byly zahájeny čtyři rozsáhlé pilotní projektys cílem otestovat peněženku digitální identity EU a zajistit její bezpečné a bezproblémové zavádění. Do těchto pilotních projektů se zapojilo přibližně 360 subjektů, včetně soukromých společností a veřejných orgánů z 26 členských států, Norska, Islandu a Ukrajiny. Každý pilotní projekt je strukturován jako konsorcium, které spojuje odborné znalosti z veřejného i soukromého sektoru v rámci EU, přičemž spolufinancování poskytuje granty Evropské komise. Piloti se řídí technickými specifikacemi vypracovanými expertní skupinou eIDAS. Tyto pilotní projekty by měly pokračovat až do roku 2025.

Pilotní projekty důsledně testují peněženku digitální identity EU v celé řadě společných scénářů, s nimiž se Evropané setkávají v každodenním životě. Shromažďují také zpětnou vazbu o referenční implementaci peněženky. Poznatky z těchto testů budou šířeny s cílem zvýšit bezpečnost, interoperabilitu a celkovou koncepci peněženky digitální identity EU.

Čtyři rozsáhlé pilotní projekty:

 • Konsorcium peněženky digitální identityEU (EWC) je společným úsilím o využití výhod navrhované digitální identity EU ve formě digitálních cestovních údajů ve všech členských státech. EWC má v úmyslu stavět na aplikaci referenční peněženky s cílem umožnit použití související s digitálními cestovními údaji.
 • Potenciál si klade za cíl podpořit inovace, spolupráci a růst v šesti odvětvích digitální identity – vládní služby, bankovnictví, telekomunikace, mobilní řidičské průkazy, elektronické podpisy a zdraví.
 • NOBID je soubor severských a pobaltských zemí, které společně s Itálií a Německem budou pilotovat používání peněženky digitální identity EU pro schvalování plateb za produkty a služby.
 • DC4EU poskytuje hmatatelnou podporu veřejnému a soukromému sektoru v oblasti vzdělávání a sociálního zabezpečení zaváděním nejmodernějších transevropských interoperabilních digitálních služeb a jejich začleněním do přeshraničního rámce pro důvěru a přístupem k nim.

Konkrétně pilotní projekty zkoumají, jak může digitální peněženka nabídnout řešení v těchto 11 oblastech:

 1. Přístup k vládním službám: Bezpečný přístup k digitálním veřejným službám, jako je žádost o cestovní pas nebo řidičský průkaz, podání daní nebo přístup k informacím o sociálním zabezpečení.
 2. Otevření bankovního účtu: Ověření totožnosti uživatele při otevírání online bankovního účtu, čímž se eliminuje potřeba, aby uživatel opakovaně poskytoval své osobní údaje
 3. RegistraceSIM karty: Doklad totožnosti pro účely předplacených a postplacených smluv o SIM kartě (registrace a aktivace), snížení podvodů a nákladů pro operátory mobilních sítí.
 4. Mobilní řidičský průkaz: Ukládání a předkládání mobilního řidičského průkazu v online i fyzické interakci takového řidiče, který poskytuje řidičský průkaz na straně silnice.
 5. Podpis smluv: Vytváření bezpečných digitálních podpisů pro podepisování smluv on-line, což eliminuje potřebu papírových dokumentů a fyzických podpisů.
 6. Prohlašování předpisů: Poskytování podrobností o předepisování lékáren a zahájení vydávání léčivých přípravků.
 7. Cestování: Prezentace informací z cestovních dokladů (např. cestovního pasu, víza) umožňujících rychlý a snadný přístup při procházení letištní bezpečnosti a cel.
 8. Organizační digitální identity: Proving jste legitimním zástupcem organizace.
 9. Platby: Ověření totožnosti uživatele při zahájení platby online.
 10. Osvědčení o vzdělání: Doklad o držení dokladů o vzdělání, jako jsou diplomy, tituly a certifikáty, které usnadňují podávání žádostí o zaměstnání nebo další vzdělávání.
 11. Přístup k dávkám sociálního zabezpečení: Peněženku digitální identity EU lze použít k bezpečnému přístupu k informacím a dávkám v oblasti sociálního zabezpečení uživatele (např. důchod, invalidní dávky). Lze jej rovněž využít k usnadnění volného pohybu tím, že budou uchovávány dokumenty, jako je evropský průkaz zdravotního pojištění.

Nejnovější zprávy

NOVINOVÝ ČLÁNEK |
Digitální partnerství mezi Kanadou a Evropskou unií

Digitální partnerství mezi EU a Kanadou odráží společnou vizi pozitivní digitální ekonomiky a společnosti zaměřené na člověka v kontextu urychlení digitální transformace a geopolitické nejistoty.

NOVINOVÝ ČLÁNEK |
Vyjádřete svůj názor na evropský systém certifikace kybernetické bezpečnosti založený na společných kritériích (EUCC)

Certifikace pomáhá zákazníkům činit informovaná rozhodnutí o jejich nákupech. V oblasti kybernetické bezpečnosti pomáhá certifikace odhalovat a odstraňovat zbytečná rizika produktů, procesů a služeb IKT. Všechny zúčastněné strany, které mají zájem o certifikaci kybernetické bezpečnosti EU, se nyní vyzývají, aby vyjádřily své názory.

Související obsah

Souvislosti

Elektronická identifikace

Elektronická identifikace (eID) je jedním z nástrojů k zajištění bezpečného přístupu k on-line službám a k provádění elektronických transakcí bezpečnějším způsobem.

Viz také

Nařízení o evropské digitální identitě (EUDI)

Nařízení o evropské digitální identitě (EUDI) přinese revoluci v oblasti digitální identity v EU tím, že umožní vytvoření univerzální, důvěryhodné a bezpečné evropské peněženky digitální identity.

Proces EU pro peněženku digitální identity

Odborníci z členských států spolupracují na vytvoření souboru nástrojů EU pro digitální identitu, který dále zabezpečí vaši digitální identitu a nastolí důvěru v online transakce.