Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ELi digiidentiteeditasku katseprojekti rakendamine

Suuremahuliste katseprojektidega katsetatakse ELi digiidentiteeditasku aluseks oleva ühise töövahendi tehnilisi kirjeldusi.

ELi digiidentiteeditaskud

ELi digiidentiteeditaskut on mõeldud mugavaks ja turvaliseks meetodiks, mille abil Euroopa kodanikud ja ettevõtjad saavad oma identiteedi autentida, kasutades digitaalset isikutunnistust nii avaliku kui ka erasektori vaheliseks suhtluseks. Kasutajad saavad salvestada erinevaid digitaalseid dokumente rahakotis, alates akadeemilistest volitustest kuni transpordilubadeni, ja kasutada neid eraplatvormidele, näiteks sotsiaalsetele võrgustikele. See lähenemisviis on turvalisem ja kasutajasõbralikum kui paljude paroolide haldamine.

Ühe klõpsuga saavad üksikisikud kindlalt edastada konkreetset teavet kontrollitud üksustele, avaldades ainult vajalikke üksikasju – näiteks vanust või kodakondsust –, jättes kinni täiendavad isikuandmed. See vähendab isikliku profiilianalüüsi ohtu ja annab kasutajatele suveräänsuse isikuandmete üle, mis on käegakatsutavate dokumentidega kättesaamatu.

ELi digiidentiteeditask hõlbustab teabevahetust üksikisiku koduriigis ja teistes liikmesriikides.

2023.aastal algatas Euroopa Liit neli suurt katseprogrammi ELi digiidentiteeditasku hindamiseks enne selle ametlikku kasutuselevõttu liikmesriikides. Neli suuremahulist katseprojekti koguvad tagasisidet ELi digiidentiteeditasku nõuete kohta ning aitavad välja töötada ühiseid töövahendeid ja tagada turvalise kasutuselevõtu.

Rahakoti prototüüp

Komisjon esitab ELi digiidentiteeditasku prototüübi, mis vastab Euroopa digiidentiteedi määruse nõuetele. Prototüüp hangitiprogrammi „ Digitaalne Euroopa“ raamesning seesisaldab koodiraamatukogusid ja näidisrakendust. Seda kasutatakse katsealusena, mis võimaldab arhitektuuri- ja võrdlusraamistikus esitatud spetsifikatsioone täiustada ja valideerida.

Rida ulatuslikke katseprojekte, mis hõlmavad erinevaid sektoreid, sealhulgas finantsteenuseid, haridust ja transporti, pakuvad hindamatuid teadmisi ja annavad tagasisidet rahakoti reaalse funktsionaalsuse ja kasutatavuse kohta. ELi digiidentiteeditaskuavatud lähtekoodiga olemus tagab, et põhjalikult kontrollitud ressursid onüldsusele kättesaadavad, võimaldades liikmesriikidel ja huvitatud isikutel arendada oma digitaalset rahakotti.

Etalonrakenduse esialgne versioon on kättesaadav Githubis koos arhitektuuri ja võrdlusraamistikuga.

Suured piloodid

2023. aasta mais käivitati neli suuremahulist katseprojekti, mille eesmärk on katsetada ELi digiidentiteeditaskut ning tagada selle turvaline ja sujuv kasutuselevõtt. Katseprojektid hõlmavad ligikaudu 360 üksust, sealhulgas eraettevõtteid ja riigiasutusi 26 liikmesriigist, Norrast, Islandist ja Ukrainast. Iga katseprojekt on üles ehitatud konsortsiumina, mis ühendab nii ELi avaliku kui ka erasektori eksperditeadmisi ning kaasrahastab Euroopa Komisjoni toetusi. Katseprojektides juhindutakse eIDASe eksperdirühma väljatöötatud tehnilistest kirjeldustest. Katseprojektid peaksid kestma 2025. aastani.

Katseprojektid katsetavad rangelt ELi digiidentiteeditaskut mitmesuguste ühiste stsenaariumide alusel, millega eurooplased oma igapäevaelus kokku puutuvad. Samuti koguvad nad tagasisidet rahakoti rakendamise kohta. Nende testide tulemusi levitatakse, et suurendada ELi digiidentiteeditasku turvalisust, koostalitlusvõimet ja üldist ülesehitust.

Neli suuremahulist katseprojekti:

 • ELi digiidentiteeditasku konsortsium (EWC) on ühine jõupingutus, et võimendada kavandatavast ELi digitaalsest identiteedist saadavat kasu digitaalsete reisidokumentide vormis kõigis liikmesriikides. Euroopa töönõukogu kavatseb tugineda etalonrahakoti rakendusele, et võimaldada digitaalsete reisidokumentidega seotud kasutusviise.
 • Potentsiaali eesmärk on edendada innovatsiooni, koostööd ja kasvu kuues digitaalse identiteedi sektoris – valitsusteenused, pangandus, telekommunikatsioon, mobiilsed juhiload, e-allkirjad ja tervishoid.
 • NOBID on Põhjamaade ja Balti riikide kogum, kes koos Itaalia ja Saksamaaga katsetavad ELi digiidentiteeditasku kasutamist toodete ja teenuste eest tasumiseks.
 • DC4EU pakub käegakatsutavat toetust avalikule ja erasektorile haridus- ja sotsiaalkindlustussektoris, võttes kasutusele tipptasemel üleeuroopalised koostalitlusvõimelised digitaalteenuste taristud ja nende integreerimise piiriülesesse usaldusraamistikku.

Täpsemalt uurivad katseprojektid, kuidas digitaalne rahakott saaks pakkuda lahendusi nendes 11 valdkonnas:

 1. Juurdepääs valitsuse teenustele: Turvaline juurdepääs digitaalsetele avalikele teenustele, nagu passi või juhiloa taotlemine, maksude esitamine või juurdepääs sotsiaalkindlustusteabele.
 2. Pangakontoavamine: Kasutaja isikusamasusekontrollimine internetipangakonto avamisel, välistades vajaduse, et kasutaja esitaks korduvalt oma isikuandmeid
 3. SIM-registreerimine: Isikut tõendav dokument ette- ja järelmaksuga SIM-kaardi lepingute sõlmimiseks (registreerimine ja aktiveerimine), mis vähendab mobiilsideoperaatorite pettusi ja kulusid.
 4. Mobiilne juhiluba: Mobiilse juhiloa salvestamine ja esitamine nii veebipõhises kui ka füüsilises suhtluses, mida selline juht annab oma juhiloale tee ääres.
 5. Lepingute allkirjastamine: Turvaliste digitaalallkirjadeloomine lepingute allkirjastamiseks veebis, kõrvaldades vajaduse paberdokumentide ja füüsiliste allkirjade järele.
 6. Retseptide taotlemine: Retsepti üksikasjade esitamine apteekidele ja ravimite väljastamise algatamine.
 7. Reisimine: Reisidokumentidest (nt passist, viisast) saadud teabe esitamine, mis võimaldab kiiret ja lihtsat juurdepääsu lennujaama turvalisusele ja tollile.
 8. Organisatsioonilised digiidentiteedid: Proving olete organisatsiooni seaduslik esindaja.
 9. Maksed: Kasutaja isikusamasuse kontrollimine makse algatamisel internetis.
 10. Haridusalane sertifitseerimine: Tõend omamise kohta haridusalaste volituste jaoks, nagu diplomid, kraadid ja tunnistused, mis lihtsustavad töökohale või täiendõppele kandideerimist.
 11. Juurdepääs sotsiaalkindlustushüvitistele: ELi digiidentiteeditaskuga saab turvaliselt tutvuda kasutaja sotsiaalkindlustusteabe ja -hüvitistega (nt pensioni- ja invaliidsushüvitised). Seda saab kasutada ka liikumisvabaduse hõlbustamiseks, salvestades selliseid dokumente nagu Euroopa ravikindlustuskaart.

Viimased uudised

NEWS ARTICLE |
Kanada – Euroopa Liidu digipartnerlus

ELi ja Kanada digipartnerlus kajastab ühist visiooni positiivsest ja inimkesksest digitaalmajandusest ja -ühiskonnast kiireneva digiülemineku ja geopoliitilise ebakindluse kontekstis.

Seotud sisu

Üldpilt

E-identimine

E-identimine (eID) on üks vahendeid, millega tagada turvaline juurdepääs internetipõhistele teenustele ja teha e-tehinguid turvalisemal viisil.

Vaata lisaks

Euroopa digiidentiteedi määrus

Euroopa digiidentiteedi määrus muudab põhjalikult digiidentiteeti ELis, võimaldades luua universaalse, usaldusväärse ja turvalise Euroopa digiidentiteeditasku.