Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ES digitālās identitātes maka izmēģinājuma īstenošana

Liela mēroga izmēģinājuma projektos tiek pārbaudītas kopējās rīkkopas tehniskās specifikācijas, kas būs ES digitālās identitātes maku pamats.

Pranithan Chorruangsak@iStock.com

ES digitālās identitātes maki

ES digitālās identitātes sienair izstrādāta kā ērta un droša metode Eiropas iedzīvotājiem un uzņēmumiem, lai autentificētu savu identitāti, izmantojot digitālo ID gan publiskā, gan privātā sektora mijiedarbībai. Lietotāji var glabāt dažādus digitālos dokumentus makā, sākot no akadēmiskajiem akreditācijas datiem līdz transporta caurlaidēm, un izmantot to, lai pierakstītos privātās platformās, piemēram, sociālajos tīklos. Šī pieeja ir drošāka un lietotājam draudzīgāka nekā daudzu paroļu pārvaldība.

Ar vienu klikšķi personas var droši nosūtīt konkrētu informāciju pārbaudītām struktūrām, atklājot tikai nepieciešamo informāciju, piemēram, vecumu vai valstspiederību, vienlaikus neizpaužot papildu personas datus. Tas samazina personiskās profilēšanas risku un piešķir lietotājiem suverenitāti pār personisko informāciju, kas nav sasniedzama ar taustāmiem dokumentiem.

ES digitālās identitātes maks atvieglos informācijas apmaiņu personas izcelsmes ES valstī un starp citām dalībvalstīm.

Eiropas Savienība 2023.gadā sāka četras lielas izmēģinājuma programmas, lai novērtētu ES digitālās identitātes maku pirms tā oficiālas ieviešanas dalībvalstīs. Četri liela mēroga izmēģinājuma projekti apkopo atsauksmes par ES digitālās identitātes maka prasībām un palīdz izstrādāt kopējo rīkkopu un nodrošināt drošu ieviešanu.

Maka prototips

Komisija nodrošinās ES digitālās identitātes maka (EUDI) prototipu, kas atbilst Eiropas digitālās identitātes regulas prasībām. Prototips tika iepirkts saskaņā arprogrammu “ Digitālā Eiropa”, un tasietver kodu bibliotēkas un lietojumprogrammu paraugus. Tā ir testēšanas vieta, kas ļauj pilnveidot un validēt arhitektūras un atsauces sistēmā izklāstītās specifikācijas.

Virkne liela mēroga pilotu, kas aptver dažādas nozares, tostarp finanšu pakalpojumus, izglītību un transportu, piedāvā nenovērtējamu ieskatu un sniedz atgriezenisko saiti par maka reālo funkcionalitāti un izmantojamību. ES digitālās identitātes maka atvērtā pirmkoda raksturs nodrošina, ka sabiedrībai būs pieejamirūpīgi pārbaudīti resursi, ļaujot dalībvalstīm un ieinteresētajām personām izstrādāt savu digitālo maku.

Atsauces īstenošanas sākotnējā versija ir pieejamaGithub, kā arī arhitektūras un atsauces satvars.

Liela mēroga piloti

2023. gada maijā tika sāktičetri liela mēroga izmēģinājuma projekti, kuru mērķis ir testēt ES digitālās identitātes maku un nodrošināt tā drošu un netraucētu ieviešanu. Šajos izmēģinājuma projektos piedalās aptuveni 360 struktūras, tostarp privāti uzņēmumi un valsts iestādes no 26 dalībvalstīm, Norvēģijas, Islandes un Ukrainas. Katrs izmēģinājuma projekts ir strukturēts kā konsorcijs, kas apvieno gan ES publiskā, gan privātā sektora speciālās zināšanas un līdzfinansē Eiropas Komisijas dotācijas. Pilotu pamatā ir tehniskās specifikācijas, ko izstrādājusi eIDAS ekspertu grupa. Šos izmēģinājuma projektus plānots turpināt līdz 2025. gadam.

Izmēģinājuma projekti rūpīgi pārbauda ES digitālās identitātes maku dažādos kopīgos scenārijos, ar kuriem eiropieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Viņi arī vāc atsauksmes par maka atsauces īstenošanu. Šajos testos gūtās atziņas tiks izplatītas, lai uzlabotu ES digitālās identitātes maka drošību, sadarbspēju un vispārējo struktūru.

Četri liela mēroga izmēģinājuma projekti:

 • ES digitālās identitātes maka konsorcijs (EWC) ir kopīgs darbs, lai visās dalībvalstīs izmantotu ierosinātās ES digitālās identitātes priekšrocības digitālo ceļošanas apliecinājumu veidā. EUP plāno balstīties uz atsauces maka lietojumprogrammu, lai varētu izmantot ar digitālajiem ceļošanas datiem saistītus lietojumus.
 • Potenciālais mērķis ir veicināt inovāciju, sadarbību un izaugsmi sešās digitālās identitātes nozarēs — valdības pakalpojumu, banku pakalpojumu, telekomunikāciju, mobilo autovadītāju apliecību, elektronisko parakstu un veselības jomā.
 • NOBID ir Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kopums, kas kopā ar Itāliju un Vāciju izmēģinās ES digitālās identitātes maka izmantošanu produktu un pakalpojumu maksājumu atļaušanai.
 • DC4EU sniedz taustāmu atbalstu publiskajam un privātajam sektoram izglītības un sociālā nodrošinājuma nozarē, izvēršot modernas Eiropas sadarbspējīgas digitālo pakalpojumu infrastruktūras un piekļūstot tām, un integrējot tās pārrobežu uzticamības satvarā.

Konkrētāk, izmēģinājuma projektos tiek pētīts, kā digitālais maks var nodrošināt risinājumus šajās 11 jomās:

 1. Piekļuve valdības pakalpojumiem: Droša piekļuve digitālajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, piemēram, pieteikšanās pases vai autovadītāja apliecības saņemšanai, nodokļu iesniegšana vai piekļuve sociālā nodrošinājuma informācijai.
 2. Bankas kontaatvēršana: Lietotāja identitātespārbaude, atverot tiešsaistes bankas kontu, novēršot nepieciešamību lietotājam atkārtoti sniegt savu personisko informāciju
 3. SIM Reģistrācija: Identitātes apliecinājums priekšapmaksas un pēcapmaksas SIM karšu līgumiem (reģistrācija un aktivizēšana), samazinot krāpšanu un izmaksas mobilo tīklu operatoriem.
 4. Mobilā vadītāja apliecība: Mobilās vadītāja apliecības uzglabāšana un uzrādīšana gan tiešsaistē, gan fiziskā mijiedarbībā šāds vadītājs, kas nodrošina savu apliecību ceļa pusē.
 5. Līgumu parakstīšana: Izveidot drošus digitālos parakstus līgumu parakstīšanai tiešsaistē, novēršot vajadzību pēc papīra dokumentiem un fiziskiem parakstiem.
 6. Recepšupieprasīšana: Sniegt sīku informāciju par recepti aptiekām un uzsākt zāļu izsniegšanu.
 7. Ceļošana: Informācijas sniegšana no ceļošanas dokumentiem (piemēram, pases, vīzas), kas ļauj ātri un viegli piekļūt, šķērsojot lidostas drošību un muitu.
 8. Organizatoriskās digitālās identitātes: P grīst jūs esat likumīgs organizācijas pārstāvis.
 9. Maksājumi: Lietotāja identitātes pārbaude, uzsākot maksājumu tiešsaistē.
 10. Izglītības sertifikācija: Pierādījums par to, ka ir izglītības apliecinājuma dokumenti, piemēram, diplomi, grādi un sertifikāti, kas atvieglo pieteikšanos darbam vai tālākizglītībai.
 11. Piekļuve sociālā nodrošinājuma pabalstiem: ES digitālās identitātes maku var izmantot, lai droši piekļūtu lietotāja sociālā nodrošinājuma informācijai un pabalstiem (piemēram, pensijai, invaliditātes pabalstiem). To var izmantot arī, lai atvieglotu pārvietošanās brīvību, uzglabājot tādus dokumentus kā Eiropas veselības apdrošināšanas karte.

Jaunākās ziņas

NEWS ARTICLE |
Kanāda — Eiropas Savienības digitālā partnerība

ES un Kanādas digitālā partnerība atspoguļo kopīgu redzējumu par pozitīvu un antropocentrisku digitālo ekonomiku un sabiedrību saistībā ar digitālās pārveides paātrināšanos un ģeopolitisko nenoteiktību.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Elektroniskā identifikācija

Elektroniskā identifikācija (eID) ir viens no instrumentiem, lai nodrošinātu drošu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un veiktu elektroniskos darījumus drošākā veidā.

Skatīt arī

Eiropas digitālās identitātes (ESDI) regula

Eiropas digitālās identitātes (EUDI) regula radikāli pārveidos digitālo identitāti Eiropas Savienībā, ļaujot izveidot universālu, uzticamu un drošu Eiropas digitālās identitātes maku.

ES digitālās identitātes maka rīkkopas process

Dalībvalstu eksperti sadarbojas, lai izveidotu ES digitālās identitātes rīkkopu, kas vēl vairāk aizsargās jūsu digitālo identitāti un nodrošinās uzticēšanos tiešsaistes darījumiem.