Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Izvajanje uredbe o geografskem blokiranju na Finskem

Na tej strani je predstavljeno trenutno stanje izvajanja geografskega blokiranja na Finskem in lokalnih kontaktnih točk.

    Finska zastava

Izvršilni organ 

Telefon: +358 (0)29 505 3000 – Kontaktni poštni naslov
: Finski organ za konkurenco in varstvo potrošnikov, P. O. Box 5, FI-00531 Helsinki, Finska
Obiskovalni naslov: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki

  • Za B2B: Okrožna sodišča

Pomoč potrošniškim organom

Telefon:  +358 (0)29 553 9500 – e-pošta

Siltasaarenkatu 12 A, 8. nadstropje
PO Box 5
FI-00531 Helsinki

Ukrepi, ki se uporabljajo za kršitve

Pooblastila varuha pravic potrošnikov

  • Zakon o finskem organu za konkurenco in varstvo potrošnikov
  • Zakon o varstvu potrošnikov

 

Povezane vsebine

Širša slika

Geografsko blokiranje

Komisija je odpravila neupravičene predpise o geografskem blokiranju, ki spodkopavajo spletno nakupovanje in čezmejno prodajo v EU.

Glej tudi