Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Izvajanje uredbe o geografskem blokiranju na Švedskem

Ta stran prikazuje stanje izvajanja geoblokiranja na Švedskem in lokalne kontaktne točke.

    švedska zastava

Izvršilni organ 

Pomoč organom za varstvo potrošnikov

Švedska agencija za varstvo potrošnikov(ECC-Net)

Konsument Europa/Konsumentverket Tage Erlandergatan 8A

Okvir 48 SE-651 02 Karlstad

Tel.si: +46(0)54–19 41 50

E-pošta

Ukrepi, ki se uporabljajo za kršitve

Povezane vsebine

Širša slika

Geoblokiranje

Komisija je odpravila neupravičene predpise o geografskem blokiranju, ki spodkopavajo spletno nakupovanje in čezmejno prodajo v EU.

Glej tudi