Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Izvajanje uredbe o geografskem blokiranju na Švedskem

Na tej strani je predstavljeno trenutno stanje izvajanja geografskega blokiranja na Švedskem in lokalnih kontaktnih točk.

    Švedska zastava

Izvršilni organ 

Pomoč potrošniškim organom

Švedska agencija za varstvo potrošnikov (ECC-Net)

Konsument Europa/Konsumentverket
Tage Erlandergatan 8A

Okvir 48
SE-651 02 Karlstad

Tel: +46(0)54–19 41 50

Email

Ukrepi, ki se uporabljajo za kršitve

  • Lag (2019:59) med kompletterande bestämmelser do EU:s geoblockeringsförordning
  • Förordning (2019:60) med kompletterande bestämmelser do EU:s geoblockeringsförordning

Povezane vsebine

Širša slika

Geografsko blokiranje

Komisija je odpravila neupravičene predpise o geografskem blokiranju, ki spodkopavajo spletno nakupovanje in čezmejno prodajo v EU.

Glej tudi