Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Provádění nařízení o zeměpisném blokování ve Švédsku

Tato stránka uvádí aktuální stav provádění zeměpisného blokování ve Švédsku a místních kontaktních míst.

Donucovací orgán 

Pomoc spotřebitelským orgánům

Švédská spotřebitelská agentura (ECC-Net)

Přidat do košíku Konsument Europa
/Konsumentverket Tage Erlandergatan 8A

Rámeček 48
SE-651 02 Karlstad

Tel: +46(0)54–19 41 50

Email

Opatření vztahující se na protiprávní jednání

  • Lag (2019:59) med kompletterande bestämmelser do EU:s geoblockeringsförordning
  • Förordning (2019:60) med kompletterande bestämmelser do EU:s geoblockeringsförordning

Související obsah

Souvislosti

Zeměpisné blokování

Komise ukončila neodůvodněná pravidla zeměpisného blokování, která oslabují nakupování on-line a přeshraniční prodej v EU.

Viz také