Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego w Szwecji

Niniejsza strona przedstawia stan wdrożenia geoblokowania w Szwecji oraz lokalnych punktów kontaktowych.

    flaga Szwecji

Organ egzekucyjny 

Pomoc dla organów konsumenckich

Szwedzka Agencja Konsumentów(ECC-Net)

Konsument Europa/Konsumentverket Tage Erlandergatan 8A

Ramka 48 SE-651 02 Karlstad

Tel.: +46(0)54-19 41 50

E-mail

Środki mające zastosowanie do naruszeń

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym przepisom dotyczącym blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy online i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też