Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego w Szwecji

Na tej stronie przedstawiono aktualną sytuację w zakresie wdrażania blokowania geograficznego w Szwecji oraz lokalnych punktów kontaktowych.

    flaga Szwecji

Organ egzekucyjny 

Pomoc dla organów konsumenckich

Szwedzka Agencja Konsumencka (ECC-Net)

Konsument Europa/Konsumentverket
Tage Erlandergatan 8A
– opinie, recenzje użytkowników, ekspertów, porównanie cen. – alaTest.pl

Pole 48
SE-651 02 Karlstad

Tel.: +46(0)54-19 41 50

E-mail

Środki mające zastosowanie w przypadku naruszeń

  • Lag (2019:59) med kompletterande bestämmelser do EU:s geoblockeringsförordning
  • Förordning (2019:60) med kompletterande bestämmelser do EU:s geoblockeringsförordning

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym zasadom blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy przez internet i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też