Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Superdatorer i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet syftar till att bygga upp och stärka EU:s superdator- och databehandlingskapacitet och hjälpa oss att nå superdatorer i exaskala – datorer med en effekt som är jämförbar med aggregering av datorkapaciteten hos mobiltelefoner i hela EU:s befolkning – senast 2022/2023. Målet är att nå kapacitet efter exaskala senast 2026/2027.


Digital har också för avsikt att öka tillgängligheten och bredda användningen av superdatorer inom områden av allmänt intresse som hälsa, miljö, säkerhet och industri, inklusive små och medelstora företag.

 

Läs mer

Översikt

Programmet för ett digitalt Europa

Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) är ett EU-finansieringsprogram som är inriktat på att föra digital teknik till företag, medborgare och offentliga förvaltningar.

Se också

Initiativet för e-arkivering

Initiativet eArchiving tillhandahåller grundläggande specifikationer, programvara, utbildning och kunskap för att hjälpa människor att lagra information längre.

Programmet för ett digitalt Europa – arbetsprogram

Övergripande mål, omfattning, resultat och delresultat samt budgetanslag för varje ämne beskrivs i arbetsprogrammen. På denna webbplats hittar du relevanta dokument och ändringsförslag till arbetsprogrammen när de har antagits av Europeiska kommissionen.

Kompetens i programmet DIGITAL Europa

Programmet DIGITAL Europe kommer att finansiera utformning och tillhandahållande av specialiserade program och praktikplatser för framtida experter inom viktiga kapacitetsområden som data och AI, cybersäkerhet, kvant- och HPC.

Europeiska digitala innovationsknutpunkter

Europeiska digitala innovationsknutpunkter (EDIH) är gemensamma kontaktpunkter som hjälper företag och organisationer inom den offentliga sektorn att reagera på digitala utmaningar och bli mer konkurrenskraftiga.

Mer om högpresterande datorsystem