Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Högpresterande datorsystem

Högpresterande datorsystem avser datorsystem med extremt hög beräkningskraft som kan lösa enormt komplexa och krävande problem.

Europeiska kommissionen - Exscalate4Cov-projektet: superdator för att identifiera nya behandlingar för covid-19
fix-empty

Under det digitala decenniet står högpresterande datorsystem i centrum för stora framsteg och innovation och en strategisk resurs för Europas framtid.

I dagens värld genereras allt mer data ständigt, från 79 zettabyte globalt 2021 till en förväntad 181 zettabyte år 2025 (1 zettabyte motsvarar 1 biljon gigabyte). Som ett resultat av detta förändras datorernas karaktär, med ett ökande antal dataintensiva kritiska tillämpningar.

HPC är nyckeln till att bearbeta och analysera denna växande mängd data, och för att göra det mesta av det till gagn för medborgare, företag, forskare och offentliga förvaltningar.

HPC kan användas i ett stort antal användningsområden: från att övervaka och mildra effekterna av klimatförändringarna och producera säkrare och grönare fordon till att öka cybersäkerheten och främja kunskapsgränserna inom nästan alla vetenskapliga områden.

Det börjar också spela en viktig roll i medicinen: HPC kan användas i läkemedelsdesign, från testning av läkemedelskandidatmolekyler till ompositionering av befintliga läkemedel för nya sjukdomar. Och det kan hjälpa oss att förstå ursprunget och utvecklingen av epidemier och sjukdomar. Superdatorer är aktivt involverade i sökandet efter behandlingar för covid-19.

Dessutom har HPC visat sig vara av stor betydelse för utvecklingen av nya applikationer och produkter. Det har en direkt inverkan på den digitala försörjningskedjan, såsom utformning av nya material, bilar och flygplan samt bioteknik och tillverkning.

I dag har superdatorer i världsklass möjlighet att utföra mer än 10¹⁵ – minst en miljon miljarder, operationer per sekund (petaskala prestanda). Ett fåtal top-of-the-range-system överstiger 10¹⁷ ~ minst hundra miljoner miljarder, operationer per sekund (pre-exaskala prestanda). Nästa generation (exaskala) kommer att utföra mer än en miljard (10¹⁸) operationer per sekund, en datorkraftnivå som kan jämföras med att aggregeringen av datorkapaciteten hos mobiltelefonerna i EU:s hela befolkning. Världens första superdator i exaskala förväntas vara i drift 2023.

Som en del av det digitala decenniet är HPC nyckeln till Europas framtida välstånd, digitala omvandling och motståndskraft. Med 7 miljarder euro i finansiering från Horisont Europa, programmet för ett digitalt Europa och Fonden för ett sammanlänkat Europa kommer kommissionen att stärka investeringarna i superdatorer.

Det syftar till att bygga upp superdator- och databehandlingskapacitet genom att köpa superdatorer i exaskala i världsklass, posta anläggningar i exaskala och stödja en ambitiös forsknings- och innovationsagenda för HPC.

Senaste nytt

DIGIBYTE |
EuroHPC-toppmötet 2023

Det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem håller 2023 års upplaga av EuroHPC-toppmötet i Göteborg, Sverige.

DIGIBYTE |
Värdskapsavtal undertecknat för Europas första superdator i exaskala

Värdtjänstavtalet för Europas första superdator i exaskala: Jupiter har undertecknats av det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC) och Jülich Supercomputing Centre i Tyskland, och bevittnas av Robert Viola, generaldirektör för Europeiska kommissionens GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik.

Povezane vsebine

Širša slika

Avancerad databehandling

EU:s investeringar i högpresterande databehandling och datorteknik kommer att göra det möjligt för Europa att gå i bräschen för superdatorer i det digitala årtiondet.

Podrobnejše informacije

Glej tudi

Destination jorden

Destination Earth (DestinE), Europeiska kommissionens flaggskeppsinitiativ för en hållbar framtid

Elektronik

Mikro- och nanoelektronik tar oss till världen i miniatyr, där stora saker underlättas av de minsta och smartaste elektroniska komponenterna och systemen.

Foton

Vi står på randen till en ny era för fotonik, och Europeiska kommissionen arbetar för att se till att medborgare och företag får full nytta av denna teknik.

Kvant

För att frigöra kvantens transformativa kraft bör EU utveckla en solid industriell bas som bygger på sin tradition av spetskompetens inom kvantforskning.

Relaterat innehåll