Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Programmet för ett digitalt Europa

Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) är ett nytt EU-finansieringsprogram som är inriktat på att sprida digital teknik till företag, medborgare och offentliga förvaltningar.

© Europeiska kommissionen

Införande av programmet DIGITAL Europa

fix-empty

Hur man gör Europa grönare och mer digitalt är de två utmaningarna för vår generation, och vår framgång med att möta dem kommer att definiera vår framtid.

Europeiska kommissionen har börjat titta på ett grönare Europa genom den europeiska gröna given. Samtidigt inleds diskussioner om övergången till en mer digital värld: den digitala omställningen.

Digital teknik och infrastruktur har en avgörande roll i våra privatliv och affärsmiljöer. Vi förlitar oss på att de kommunicerar, arbetar, avancerar vetenskap och svarar på aktuella miljöproblem. Samtidigt betonade covid-19-pandemin inte bara hur mycket vi är beroende av att vår teknik är tillgänglig för oss, utan också hur viktigt det är att Europa inte är beroende av system och lösningar från andra regioner i världen. Att bana väg för att uppnå detta mål är DIGITAL-programmet.

Programmet för ett digitalt Europa kommer att tillhandahålla strategisk finansiering för att möta dessa utmaningar och stödja projekt inom fem viktiga kapacitetsområden: inom superdatorer, artificiell intelligens, cybersäkerhet, avancerade digitala färdigheter och säkerställande av en bred användning av digital teknik i hela ekonomin och samhället, bland annat genom digitala innovationsknutpunkter. Med en planerad total budget på 7,5 miljarder euro (i löpande priser) syftar det till att påskynda den ekonomiska återhämtningen och forma den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi, vilket ger fördelar för alla, men i synnerhet för små och medelstora företag.

Programmet för ett digitalt Europa kommer inte att ta itu med dessa utmaningar isolerat, utan snarare komplettera den finansiering som finns tillgänglig genom andra EU-program, såsom Horisont Europa-programmet för forskning och innovation och Fonden för ett sammanlänkat Europa för digital infrastruktur, faciliteten för återhämtning och resiliens och strukturfonderna, för att nämna några. Det är en del av EU:s nästa långtidsbudget, den fleråriga budgetramen 2021–2027.

 

Hur man får finansiering.

 

Senaste nytt

Flash information om resultatet av ansökningsomgången: Europeiska digitala innovationsknutpunkter

Detta är resultatet av utvärderingen av de förslag som lämnats in till de europeiska digitala innovationsknutpunkterna inom ramen för programmet för ett digitalt Europa.

NEWS ARTICLE |
eArchiving enters a new phase under the Digital Europe Programme

Important information should be kept accessible and reusable for years to come, regardless of the system used to store it. eArchiving provides core specifications, software, training and knowledge to help people preserve and reuse information over the long-term.

Povezane vsebine

Širša slika

Finansiering av digital teknik i den fleråriga budgetramen 2021–2027

EU:s långtidsbudget, även kallad den fleråriga budgetramen, kommer att främja digital teknik och stöd till återhämtningen från pandemin.

Podrobnejše informacije

eArchiving

eArchiving – tillhandahåller grundläggande specifikationer, programvara, utbildning och kunskap för att hjälpa människor att lagra information längre.

Programmet för ett digitalt Europa – arbetsprogram

Övergripande mål, omfattning, resultat och resultat samt budgetanslag för varje ämne beskrivs i arbetsprogrammen. På denna webbplats hittar du relevanta dokument och ändringar av arbetsprogrammen när de har antagits av Europeiska kommissionen.

Kompetens i programmet DIGITAL Europa

Programmet DIGITAL Europe kommer att finansiera utformning och tillhandahållande av specialiserade program och praktikplatser för framtida experter inom viktiga kapacitetsområden som data och AI, cybersäkerhet, kvant- och HPC.

Superdatorer i programmet DIGITAL Europa

Programmet DIGITAL Europe syftar till att bygga upp och stärka EU:s superdator- och databehandlingskapacitet och hjälpa oss att nå superdatorer i exaskala – datorer med en kapacitet som är jämförbar med aggregeringen av datorkapaciteten hos mobiltelefonerna i EU:s hela befolkning...

Europeiska digitala innovationsknutpunkter

Europeiska digitala innovationsknutpunkter (EDIH) är gemensamma kontaktpunkter som hjälper företag och offentliga organisationer att reagera på digitala utmaningar och bli mer konkurrenskraftiga.

Glej tudi

EU:s stöd till utbildning

Kommissionen erbjuder ett antal utbildningsmöjligheter för att hjälpa dig att komma igång på det digitala området, t.ex. vägledning om entreprenörskap, utbyten med mera.

Fonden för ett sammanlänkat Europa – FSE Digital

Den digitala delen av Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE Digital) kommer att stödja och katalysera både offentliga och privata investeringar i infrastruktur för digital konnektivitet mellan 2021 och 2027.

Relaterat innehåll