Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Artificiell intelligens i programmet DIGITAL Europa

Programmet DIGITAL Europe kommer att göra det möjligt för företag och offentliga förvaltningar att använda artificiell intelligens.

    ””

Eftersom data driver utvecklingen av AI syftar DIGITAL också till att inrätta ett verkligt europeiskt dataområde och underlätta säker tillgång till och lagring av stora datamängder och tillförlitlig och energieffektiv molninfrastruktur. 

Digital teknik kommer att stärka och stödja befintliga test- och experimentanläggningar för artificiell intelligens på områden som hälsa och tillverkning i medlemsstaterna och uppmuntra deras samarbete.

Läs mer

Översikt

Programmet för ett digitalt Europa

Programmet för ett digitalt Europa (Digital) är ett EU-finansieringsprogram som är inriktat på att föra ut digital teknik till företag, medborgare och offentliga förvaltningar.

Fördjupning

Se också

eArchiving

eArchiving – tillhandahåller grundläggande specifikationer, programvara, utbildning och kunskap för att hjälpa människor att lagra information längre.

Programmet DIGITAL Europa – arbetsprogram

Övergripande mål, omfattning, resultat och resultat samt budgetanslag för varje ämne beskrivs i arbetsprogrammen. På denna webbsida hittar du relevanta dokument och ändringar av arbetsprogrammen när de har antagits av Europeiska kommissionen.

Kompetens i programmet DIGITAL Europa

Programmet DIGITAL Europe kommer att finansiera utformning och tillhandahållande av specialiserade program och praktikplatser för framtida experter inom viktiga kapacitetsområden som data och AI, cybersäkerhet, kvant- och HPC.

Superdatorer i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet syftar till att bygga upp och stärka EU:s superdator- och databehandlingskapacitet och hjälpa oss att nå superdatorer i exaskala – datorer med en effekt som är jämförbar med aggregering av datorkapaciteten hos mobiltelefoner i hela EU:s befolkning –...

Europeiska digitala innovationsknutpunkter

Europeiska digitala innovationsknutpunkter (EDIH) är gemensamma kontaktpunkter som hjälper företag och organisationer inom den offentliga sektorn att reagera på digitala utmaningar och bli mer konkurrenskraftiga.

Mer om artificiell intelligens