Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Supercomputere i DIGITALt Europa-programmet

DIGITAL Europe-programmet har til formål at opbygge og styrke EU's supercomputer- og databehandlingskapacitet og hjælpe os med at nå frem til exaskalasupercomputere — databehandling med en effekt, der kan sammenlignes med at aggregere databehandlingskapaciteten i mobiltelefoner i hele EU's befolkning — inden 2022/2023. Det sigter mod at nå postexaskalakapaciteter inden 2026/2027.

    ""

Digital har også til formål at øge tilgængeligheden og udvide brugen af supercomputere på områder af offentlig interesse såsom sundhed, miljø, sikkerhed og industri, herunder små og mellemstore virksomheder.

 

Se også

Det store billede

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et nyt EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at bringe digital teknologi til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger.

Se også

eArchiving

eArchiving — giver kernespecifikationer, software, uddannelse og viden til at hjælpe folk med at gemme oplysninger i længere tid.

DIGITALt Europa-programmet — arbejdsprogrammet

De overordnede mål, anvendelsesområde, resultater og resultater samt budgetbevillinger for hvert emne er beskrevet i arbejdsprogrammerne. På denne webside finder du relevante dokumenter og ændringer til arbejdsprogrammerne, når de er vedtaget af Europa-Kommissionen.

Færdigheder i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet vil finansiere udformningen og leveringen af specialiserede programmer og praktikophold for fremtidige eksperter inden for centrale kapacitetsområder som data og kunstig intelligens, cybersikkerhed, kvanteteknologi og HPC.

Europæiske digitale innovationsknudepunkter

Europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH'er) er kvikskranker, der hjælper virksomheder og organisationer i den offentlige sektor med at reagere på digitale udfordringer og blive mere konkurrencedygtige.

Mere om højtydende databehandling

Højtydende databehandling

Højtydende databehandling refererer til computersystemer med ekstremt høj computerkraft, der er i...