Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU-stöd till forskare och digitala innovatörer

Kommissionen erbjuder en rad stöd till forskare och digitala innovatörer, från program som Horisont Europa till innovationsfinansiering och mer.

Europeiska unionen (EU) är världens största vetenskapliga kraftpaket. Det står för nästan en tredjedel av all global vetenskap och teknikproduktion. Det arbetar nu för att se till att idéer från forskare och digitala innovatörer blir framgångsrika produkter och tekniker.

Ett av EU:s mål för det digitala decenniet är att uppmuntra forskning och innovation. Det syftar till att fördubbla antalet enhörningar i EU – företag som når ett värde av 1 miljard dollar utan att vara noterade på aktiemarknaden. Och vill fortsätta att växa innovativa uppskalningar under hela 2020-talet.

EU stöder därför forskare och digitala innovatörer genom program som

 • Horisont Europa
 • Ny innovationsagenda
 • Europeiska innovationsrådet
 • Innovationsradar

Fortsätt läsa för att ta reda på mer om vart och ett av dessa initiativ.

Horisont Europa

Horisont Europa är EU:s största forsknings- och innovationsprogram någonsin, med en budget på 95 miljarder euro för 2021–2027 – exklusive offentliga och privata investeringar som projekten lockar till sig.

Dess finansiering har hjälpt individer och grupper att uppnå genombrott och upptäckter, såsom bilder av svarta hål i rymden och världsledande i laboratorier som att finansiera BioNTech för deras covid-19 mRNA-vaccin. Och det hjälper till att föra dessa idéer från labbet till marknaden.

Horisont Europa är inriktat på forskning och innovation på ett antal områden, bland annat följande: 

 • AI och robotik
 • Nästa generations internet
 • Högpresterande datorsystem
 • Stora data
 • Viktig digital teknik
 • 6G

Finansieringsmöjligheter för Horisont Europa listas på den särskilda finansierings- och anbudssidan. Direkta råd finns tillgängliga via de nationella kontaktpunkterna för Horisont Europa-programmet. De nationella kontaktpunkterna ger vägledning om följande: 

 1. välja relevanta teman och typer av åtgärder inom Horisont Europa.
 2. administrativa förfaranden och avtalsfrågor.
 3. utbildning och stöd vid förslagsskrivning.
 4. spridning av dokumentation, t.ex. formulär, riktlinjer och handböcker.
 5. söker partners.

Horizons resultatplattform annonserar cirka 1 350 projektresultat, vilket hjälper till att matcha dem med partners, investerare i avancerad teknik och att hitta licensavtal.

En ny europeisk innovationsagenda

En ny europeisk innovationsagenda kommer att sätta Europa i spetsen för djupteknologisk innovation och nystartade företag. Det syftar till att hjälpa Europa att utveckla ny teknik för att hantera akuta samhällsutmaningar. Det kommer att förbättra tillgången till finansiering för uppstartsföretag och expanderande företag och förbättra villkoren för att göra det möjligt för innovatörer att experimentera.

Dessutom kommer den europeiska innovationsagendan att skapa ”regionala innovationsdalar” för att stärka och koppla samman innovationsaktörer i Europa, även i regioner som släpar efter. Det kommer också att bidra till att locka och behålla talang genom utbildning och stöd.

Europeiska innovationsrådet

Europeiska innovationsrådet (EIC) är ett ambitiöst initiativ för att göra vetenskap till företag. Den erbjuder bidrag och eget kapital till små och medelstora företag och nystartade företag, i syfte att stödja banbrytande innovationer från tidig forskning till bevis på koncept, tekniköverföring och expansion.

EIC självt erbjuder finansiering till innovatörer som företagare, företag och forskare. De kan få finansiering på upp till 2,5 miljoner euro för att göra det möjligt för dem att utveckla effektiva och skalbara projekt. Samtidigt kan finansiering på upp till 4 miljoner euro användas för att göra det möjligt för partner från olika delar av EU att tillsammans utveckla innovativa idéer.

Den nya EIC Equity Fund tillhandahåller eget kapital från 0,5–15 miljoner euro till banbrytande innovationsföretag som valts ut för EIC Accelerator blandfinansieringsstöd.

Det finns en rad andra stödalternativ för forskare och digitala innovatörer på EIC:s gemenskapsplattform.

Innovationsradar

Innovationsradaren identifierar innovationer med hög potential och viktiga innovatörer i EU-finansierade projekt. Den visar resultat av EU:s innovationsfinansiering och hjälper människor att få kontakt med innovatörer som har potential att återskapa framgångarna för andra europeiska företag som fått EU-finansiering, såsom Skype, TomTom och ARM Holdings.

 

Läs mer

Översikt

Finansiering av digital teknik i den fleråriga budgetramen 2021–2027

EU:s långtidsbudget, även kallad den fleråriga budgetramen, kommer att främja digital teknik och stöd till återhämtningen från pandemin.

Se också

EU:s stöd till utbildning

Kommissionen erbjuder ett antal utbildningsmöjligheter för att hjälpa dig att komma igång på det digitala området, t.ex. vägledning om entreprenörskap, utbyten med mera.

Programmet för ett digitalt Europa

Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) är ett nytt EU-finansieringsprogram som är inriktat på att sprida digital teknik till företag, medborgare och offentliga förvaltningar.

Fonden för ett sammanlänkat Europa – FSE Digital

Den digitala delen av Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE Digital) kommer att stödja och katalysera både offentliga och privata investeringar i infrastruktur för digital konnektivitet mellan 2021 och 2027.